inclusive-e16

รายงานการศึกษาเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ
                                                         เด็กพิเศษ
                         หากเลือกเกิดได้ เขาคงเหล่านั้นคงไม่เกิดเป็น เด็กพิเศษ          เด็กพิเศษ (Special Child) เริ่มเป็นคำที่คุ้นหูมากขึ้นในปัจจุบัน หลายคนอาจสงสัยว่าพวกเขาคือใคร และเด็กแบบไหนหรือที่เป็นเด็กพิเศษ เด็กกลุ่มนี้มีความสำคัญอย่างไร
         เด็กพิเศษ มาจากคำเต็มว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”
หมายถึง เด็กกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพิ่มเติมจากวิธีการตามปกติ ทั้งในด้าน การใช้ชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของเขาเอง โดยออกแบบการดูแล ช่วยเหลือเด็ก ตามลักษณะความจำเป็น และความต้องการของเด็กแต่ละคน
            จากการเรียนเรื่องการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมรวมทั้งประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทำให้ฉันได้รับความรู้มากมายและเข้าใจเด็กพิเศษมากขึ้น

            ครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับเด็กพิเศษจริงๆก็เมื่อตอนที่ฉันกับเพื่อนๆได้มีโอกาสศึกษาสังเกตการเรียนรวมของโรงเรียนประถมสาธิตฯ  ปอมปอม คือเด็กชั้น ป.3  ที่คุณครูประจำชั้นบอกฉันว่า เขาเป็น ออทิสติก โดยที่ฉันเองก็มีความรู้อยู่เบื้องต้นว่า ลักษณะของเด็กออทิสติก คือ ไม่สบตา ไม่นำพา ไม่ชี้นิ้ว  เมื่อรู้ดังนั้นฉันพยายามสังเกตพฤติกรรมของ ปอมปอมเป็นพิเศษ ปอมปอมมีลักษณะของเด็กออทิสติก และปอมปอมยังมีความบกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย  แม้ปอมปอมจะมีความผิดปกติดังที่ได้กล่าว แต่ฉันกลับต้องทึ่งในความสามารถของปอมปอม ปอมปอมสามารถอ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้เหมือนเพื่อนๆในชั้นเรียน ฉันไม่เคยรู้เลยว่าเด็กที่เป็น ออทิสติก จะสามารถอ่าน เขียน ได้อย่างเด็กทั่วไป และนอกจากนี้ปอมปอมยังเป็นเด็กที่สดใส ร่าเริงมาก แต่ฉันก็มารู้ทีหลังว่า กว่าปอมปอมจะทำได้ขนาดนี้เป็นเพราะเขาได้รับการดูแลเอาใจใส่และได้รับการเตรียมพร้อมก่อนมาเรียนจากที่บ้านเป็นอย่างดี
        ครั้งที่ 2 เมื่อฉันแลเพื่อนๆได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งโรงเรียนสุพรรณปํญญาณุกูล  ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กทีมีความบกพร่องทางการได้ยินและการออกเสียง เด็กทุกคนรวมทั้งคุณครูทุกคนใช้ภาษามือในการสื่อสาร เมื่อเห็นแล้วฉันเองยังอย่างสื่อสารด้วยภาษามือให้เป็นเหมือนกัน ที่โรงเรียนแห่งนี้มีแต่ความเงียบ นอกจากจะสอนหนังสือแล้วที่นี่ยังมีการพัฒนาสมรรถภาพของเด็กอีกด้วย ขณะที่เราฟังการบรรยายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านได้นำเด็กที่ได้รับการพัฒนาการพูดมาโชว์ น้องๆที่ได้รับการฝึกต่างพยายมที่จะพูดให้ได้ดีที่สุด เมื่อฉันได้ยินเสียงพวกเขาแล้ว ฉันได้แต่เอาใจช่วยส่วนตัวเขาเองเขาคงจะภูมิใจที่สามารถออกเสียงได้ ฉันดีใจกับเขาด้วยจริงๆ
            ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 2 แห่งมีการให้บริการที่คล้ายกันแต่ที่ศูนย์ฯจังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมมากกว่า มีอุปกรณ์ที่ครบครันในการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิเศษ มีสถานที่ที่พอเพียง และมีความพร้อมในการให้บริการ เด็กๆที่ศูนฯย์การศึกษาพิเศษมีความบกพร่องที่แตกต่างกัน เช่น ออทิสติก ดาวซินโดรม เด็ก LD เป็นต้น
                สถานที่สุดท้าย โรงเรียนสุพรรณปัญญาณุกูล เป็นโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษเกือบทุกประเภท ทันทีที่เราเข้า
ไปในบริเวณห้องเรียนเด็กๆต่างวิ่งเข้ามากอดพวกเรา เหมือนโหยหาความรัก สภาพความเป็นอยู่ในห้องเรียนนั้นๆไม่เหมือนห้องเรียนทั่วไปอย่างแน่นอน ภาพที่ฉันเห็นคือ ใครใคร่นอน นอน  ใครใคร่เล่น เล่น และเด็กๆที่อยู่ในห้องนั้นก็ล้วนแต่เป็นเด็กที่อยู่ประจำที่โรงเรียน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องดูแลตัวเองทุกอย่าง ฉันเองก็ได้แต่มองดูด้วยความสงสาร และในขณะเดียวกันฉันก็ภูมิใจเหลือเกินที่เกิดมาครบ 32 ประการ
            การศึกษาดูงานครั้งนี้ทำให้ฉันตระหนักและเห็นคุณค่าของเด็กพิเศษ จากเมื่อก่อนเวลาที่ฉันเห็นพวกเขา ฉันก็จะมองว่าเขาเป็นตัวประหลาดของสังคม  แต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะรีบแค่ไหนถ้าฉันเห็นว่าคนที่ขวางทางฉันอยู่เป็นเด็กพิเศษ หรือถ้าเขาเดินสวนมาในทางแคบ ฉันยอมหยุดและหลบด้วยความใจเย็นเนื่องจากกลัวเขาจะได้รับอันตราย และมองเขาด้วยความเอ็นดูและสงสาร และได้แต่คิดในใจว่า เด็กคนนี้จะได้รับการศึกษาไหมหนอ ฉันอยากให้เขาได้รับการศึกษาเหมือนเด็กทั่วไปจัง
                เด็กพิเศษที่เราได้เข้าไปสัมผัสจากการเรียนและการศึกษาดูงานนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเด็กพิเศษที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา แต่ในสังคมเรานั้นยังมีเด็กพิเศษมากมายที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองว่าเขาคือภาระของสังคม ความเข้าใจและการให้โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
    หากเขาได้รับโอกาสที่ดี พวกเขาเหล่านี้ก็จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ และ

                                           " ไม่ใช่ภาระสังคมอีกต่อไป

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-e16ความเห็น (1)

อ.วิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

นักศึกษาควรระมัดระวังการเขียนชื่อเฉพาะของสถานที่ เช่นชื่อโรงเรียน ชื่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สำหรับการสังเกตรายละเอียดพฤติกรรมของเด็กพิเศษได้อย่างละเอียดเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทำให้เราค้นหาแนวทางจัดการศึกษาให้กับเด็กได้ โอกาสของเด็กพิเศษเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาได้พัฒนาศักยภาพที่หลงเหลืออยู่ให้ดีขึ้น และทัศนคติที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาที่มีต่อเด็กพิเศษ ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม