วันนี้ดิฉันมีสมาชิกใหม่ ของ "Gotoknow.org" มาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกัน  ซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 3 ท่านค่ะ

   ท่านที่ 1 คุณมัลลิกา  เขียวหวาน

     เจ้าของบล๊อก "เล่าเรื่องงานส่งเสริมฯ"

   ท่านที่ 2 คุณเสาวนิตย์  ขุนฤทธิแก้ว

     เจ้าของบล๊อก "Facilitator"

   ท่านที่ 3  คุณนวรัตน์  นราภิรมย์สุข

     เจ้าของบล๊อก "ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ"

   ซึ่งฝากทุก ๆท่านติดตามชมผลงานได้นะค่ะ

                                    ศิริวรรณ  หวังดี