วันนี้ ในตอนบ่ายผมและคุณสายัณห์ ได้เดินทางไปที่กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และประสานการหาสถานที่เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม  2549

          ได้แวะทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร  ได้รับความสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมากในการทำบัตรประจำตัวประชาชน ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ต้องขอชมเชยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ   จากนั้นแวะที่เกษตรกิ่งอำเภอซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกันกับที่ว่าการกิ่งอำเภอ และเห็นบอร์ดที่ติดที่บริเวณทางขึ้นชั้น 2 มีข้อความที่อ่านแล้วน่าสนใจเลยเก็บภาพมาฝากพวกเราชาวบล็อก เผื่อจะก่อให้เกิดประโยชน์บ้าง..หากลองปฏิบัติตามข้อความต่อไปนี้

                        

วีรยุทธ  สมป่าสัก