มีอะไรดีที่สารพัดช่างพิจิตร
ห้ามบอกว่ามีคนตัวใหญ่ ๆ ที่ชื่อกับตัวไม่สมดุลกันนะ
จบแล้ว..น่าจะจบด้วยดี..คาดหวังไว้
โครงการที่กำลังพยายามอยู่ขอให้สำเร็จ
ลุล่วง