เป็นเช่นไร เจ้าของ blog ห้องสมุด "โรงเรียนร่องคำ" ชุมชนนี้คงมีผู้เข้าร่วมอีกหลาย ๆ ในอนาคตนะ ดีใจด้วยกับพี่ไล และน้อยที่ได้เป็นสมาชิกรายแรก ยินดี ยินดี เด้อค้า...