ในยุคก่อนที่สถาบันจะได้รับการรับรอง HA ทุก ๆ หน่วยงานจะคุ้นเคยกับกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ 1 การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยหรือ C3THER ต่อมาผอ.อัจฉราก็ได้พูดถึงคำว่า AAR ครั้งแรกที่ได้ฟังทุกคนก็รู้สึกงง....เป็นอันมากส์ว่า.....อะไรเนี่ย...อีกแล้วเหรอ  C3THER ทำให้มึนยังไม่หายเลย แล้วเจ้าAAR จะทำให้ทานยาแก้มึนอีกกี่เม็ดละเนี่ย

ทางหน่วยงานห้องผ่าตัดได้มีการทบทวนการดูแลผู้ป่วยโดยใช้สูตร C3THERมาแล้ว  ตัวดิฉันเองก็ได้มีโอกาสศึกษาทั้งจากตำรา และจาก Block ของท่านผอ. ความรู้คงจะคลอนแคลนแต่อยากจะทดลองดู ในวันนี้จึงได้ทดลองใช้สูตร AAR ในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV และมีปัญหา Pneumothorax และมาใส่ท่อระบายทรวงอกแต่หลังผ่าตัดแล้วมีความเสี่ยงของผู้ป่วยเกิด Apnea ซึ่งหลังจากการประชุม ประมาณ 15 นาที ได้ข้อสรุปคือ

   1. ความไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้น

   2. ขาดการประเมินผู้ป่วยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

   3. ขาดการประสานงานและแจ้งพยาบาลวิสัญญีให้ทราบ

ดิฉันคิดว่ารูปแบบที่ทำนั้นก็คงยังไม่ถูกต้องนักแต่เมื่อพิจารณาถึงแก่นของสาระก็ฉุกคิดขึ้นมาว่า C3THER กับ  AAR มีความเหมือนหรือแตกต่างกันตรงไหน หากผู้รู้ท่านใดช่วยไขกระทู้นี้ได้ช่วย Post มาให้หน่อยนะคะ คืนนี้จะได้นอนตาหลับ