ส่งงานนำเสนอตนเอง ด้วยโปรแกรม Flash ได้ขอเสนอแนะในการโหลดข้อมูลขึ้นบล็อกแล้ว ขอขอบพระคุณผู้เข้าเยี่ยมชมบล็อกทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำ ติชม ผมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

ชมภาพนำเสนอตนเอง คลิกที่นี่