นาย วิทยา หน่อคำ

ครู ชำนาญการพิเศษ คศ.3โรงเรียนวัดป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3
Usernamewittaya1
สมาชิกเลขที่4664
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ระดับประถมศึกษา     โรงเรียนวัดบ้านท่า  จ.เชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษา      โรงเรียนไชยปราการ  จ.เชียงใหม่

ระดับปริญญาตรี        สถาบันราชภัฏเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

ระดับปริญญาโท         มหาวิทยาลัยนเรศวร   จ.พิษณุโลก