ขอบคุณกำลังใจจากดำเนินสะดวก

พี่เยี่ยมน้อง เติมไฟใส่ฟืน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
               วันนี้ 4 พ.ค. ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้รับเกียรติจากทีมงานของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี แวะมาเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ นำทีมโดยอาจารย์หมอสุรัติ เล็กอุทัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและอาจารย์สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ หลังจากไประดมสมองกันในแพเหนือเขื่อนภูมิพลมาแล้ว ใครยังไม่เคยล่องแพเหนือเขื่อนภูมิพล ในบรรยากาศธรรมชาติแบบสบายๆ ก็ขอเชิญนะครับ(อาจารย์หมอสมศักดิ์ เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนให้โรงพยาบาลบ้านตากผ่านHA/HPHร่วมกับอาจารย์สงกรานต์ พุทธิขจร อาจารย์หมอรณชัย ตั้งอธิกุล ซึ่งมาเเย่ยมสำรวจและให้ข้อเสนอแนะกับทีมงานของโรงพยาบาลและอีกท่านที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้คืออาจารย์พวงทิพย์ เส็งเมือง ที่ปรึกษาHAท่านแรกและท่านเดียวของเราที่ผลักดันพวกเราชาวโรงพยาบาลบ้านตาก จากสภาพไม่รู้จนรู้เรื่องHAและผ่านการประเมินในที่สุด)
               การมาของทีมงานโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านHAต่อเนื่อง(รอบ2แล้ว)และมีผลงานเป็นที่เลื่องชื่อเช่นทัวร์สุขภาพ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สำหรับผมแล้วคิดว่าพี่มาเยี่ยมน้องมากกว่า และเราน่าจะได้เรียนรู้จากดำเนินสะดวกมากกว่าครับ และผมก็ได้รับเกียรติให้เล่าเรื่องการจัดการความรู้ให้ฟังในเวลา 1 ชั่วโมง และได้รับความสนใจจากทีมที่มาเยี่ยมชมมมาก
               ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาเพราะเป็นเหมือนการเติมกำลังใจ เติมใฟใส่ฟืนให้กับชาวโรงพยาบาลบ้านตากเพื่อเตรียมรับการประเมินHA/HPHในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)