เสียงกู่ร้องจากตัวเรา

ตอบคำถามที่เคยถามตัวเอง

ตอนวันแรกที่เข้าเรียนได้บอกตัวเองไว้ว่าในเทอมนี้จะทำ cai  ให้สำเร็จสักเรื่องผลปรากฎว่าทำได้แต่ยังไม่ดีมาก  แต่ถ้าบอกว่าสามารถนำไปต่อยอดได้หรือไม่  ก็บอกตัวเองว่า  ทำได้  และตอบคำถามที่เคยถามไปก่อนหน้านี้ได้แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุภาภรณ์ บูรณะศรีG3ความเห็น (1)

ความเห็น
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เมื่อก่อนเข้าใจว่า  cai  คือ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แต่เดียวนี้   Cai  มีความหมายที่แตกต่างออกไปจากความเข้าใจเดิมมาก  คำว่า  Cai  ยังหมายถึง คำต่างๆที่แล้วแต่ลักษณะการใช้งานด้วย อย่างเช่น
  • CAI - Computer Aided Instruction หรือ Computer Assisted Instruction
  • CBT - Computer Based Training หรือ Computer Based Teaching
  • CBE - Computer Based Education
  • CAL - Computer Aided Learning หรือ Computer Assisted Learning
  • CMI - Computer Managed Instruction
การที่จะใช้งานหรือพัฒนา Cai  ซักเรื่องผู้พัฒนาน่าต้องเลือกให้ถูกกับความต้องการในการนำไปใช้