ตอนวันแรกที่เข้าเรียนได้บอกตัวเองไว้ว่าในเทอมนี้จะทำ cai  ให้สำเร็จสักเรื่องผลปรากฎว่าทำได้แต่ยังไม่ดีมาก  แต่ถ้าบอกว่าสามารถนำไปต่อยอดได้หรือไม่  ก็บอกตัวเองว่า  ทำได้  และตอบคำถามที่เคยถามไปก่อนหน้านี้ได้แล้ว