วันนี้ได้เข้าร่วมประชุมเสวนาคนเขียน blog ครั้งที่ 2/2549 โดยหน่วยประกันฯ เป็นทีมจัดการประชุมในครั้งนี้ ก็รู้สึกประทับใจอีกเช่นเคยในความเป็นกันเองของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานจัดประชุม ขอบคุณหน่วยประกันฯ อีกครั้งที่ทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น และเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นเขียน blog อีกครั้ง