เมื่อวาน ภก.เอนก ทนงหาญ ส่งข้อมูลการเตรียมการจัด ตลาดนัดความรู้ ในวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มาให้ เห็นได้ว่าทีมงานของ รพร.ธาตุพนม ทำงานกันอย่างเป็นระบบและมีการประสานกับคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศินและคุณอาฬสา หุตะเจริญ ทีมงานของเครือข่ายเป็นอย่างดี

ผู้ที่จะมาตลาดนัดครั้งนี้ มาจาก รพ. ในจังหวัดนครพนม ๑๒ แห่งและจังหวัดมุกดาหารอีก ๒ แห่ง รวม ๔๙ คน เป็นแพทย์ ๑๐ คน พยาบาลวิชาชีพ ๓๔ คน เภสัชกร ๔ คน และนักกายภาพบำบัด ๑ คน และยังมีผู้ขอมาสังเกตการณ์อีก ๑๔ คน บรรยากาศของตลาดนัดจึงน่าจะมีความคึกคักมากทีเดียว ว่าที่สมาชิกบางคนได้เข้าไปอ่านบล็อกและแสดงความคิดเห็นไว้บ้างแล้ว

ดิฉันและทีมงานค่อนข้างจะตื่นเต้น เพราะต้องไปเดี่ยวโดยไม่มีคุณธวัช หมัดเต๊ะ จาก สคส. เป็นกองหนุนคอยให้ความช่วยเหลือ พวกเราพยายามเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ เมื่อวานก็หารือซักซ้อมกิจกรรมกันว่าจะทำอะไร เมื่อใดบ้าง วันนี้คุณสุภาพรรณและคุณอาฬสาช่วยกันจัดเตรียมข้าวของที่จะนำไปใช้และไปแจกจ่ายกันอย่างขะมักเขม้น ดิฉันก็เตรียมไฟล์ PowerPoint ที่จะใช้ตลอดงาน คุณเอนกกำลังติดตามเรื่องเล่าจากทีมต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ดิฉันเสนอไปว่าควรส่งข่าวย้ำไป ขอให้แต่ละคนเตรียมตัวมาเล่าเรื่อง “ผลงานเด่น” ของตนเองในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนนี้สำคัญมาก

ไปนครพนมคราวนี้นอกจากเราจะได้พบ “เพื่อน” ทีม รพร.ธาตุพนม แล้ว เรายังจะได้เจอสมาชิกตลาดนัดครั้งที่ ๑ คนอื่นๆ อาทิ นพ.ปรเมศฐ์ กิ่งโก้ สสจ.สกลนคร คุณสุพัฒน์ สมจิตรสกุล และคุณมติกา สุนา รพ.ปลาปาก อีกด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙