การตรวจเยี่ยมจากยูนิเซฟครั้งที่ 2 วันที่ 1 พ.คค.2549

การเปลี่ยนแปลงกับยูนิเซฟ

วันที่ 1 พ.ค.2549 ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับการเยี่ยมจากยูนิเซฟ ซึ่งมีพี่แมวนำทีมจากสคร.7 มาตรวจการทำงานของเรา มาครั้งนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนการทำงานและปัญหาที่มีคือการที่กลุ่ม่ยังขาดเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งเงินก้อนสุดท้ายยังไม่ได้ซึ่งทางพี่แมวก็แจ้งให้ทราบว่าเงินหน้าจะได้ไม่เกินอาทิตย์หน้าแล้วทำให้กลุ่มใจชื้นขึ้นมาเนื่องจากว่าทำงานไปหมดแล้วเงินที่ควรจะมายังไม่มา เราได้เล่าถึงความคิดที่เปลี่ยนไปของสมาชิกซึ่งครั้งนี้ถือว่าเบาลงจากครั้งที่แล้วมากซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนความคิดจากครั้งที่แล้ว และเราก็ได้นำเสนอเรื่องการหารายได้โดยที่ทางโรงพยาบาลได้พยายามช่วยเหลือด้วยการไปติดต่อกับเจ้าของกาละแมให้มาขายในโรงพยาบาลเนื่องในงานยุพราชวิชาการครั้งที่หนึ่งซึ่งทำให้ได้เงินเข้ากองกลางและผู้ที่มาขายก็ได้ค่าจ้างไปพี่เขาก็ได้ให้ข้อเสนอว่าควรที่จะหาแหล่งทุนในการดำเนินงานจากที่อื่นเช่น เครือข่ายเอดส์ภาคอีสาน หรือจะเป็นglobal fund ซึ่งทางทีมก็ยังมองไม่ออก คงเป็นโอกาสต่อไป ถามถึงเครื่องข่ายเอดส์นครพนม มีปัญหาการเข้าเครือข่ายยังมีความขัดแย้งระหว่างผู้นำเครือข่ายและสมาชิกกลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ซึ่งทางทีมตกลงจะไม่กังวลเรื่องนี้และจะดำเนินการต่อ และพยายามดึงเงินจากศูนย์เฉลิมพระเกีรยติ์ ในอำเภอธาตุพนมให้ได้ก่อน กอ่นกลับพี่แมวถามว่ายินดีไหมถ้าผู้เป็นเจ้าของเงินคือยูนิเซฟจะมาเยี่ยมจะยินดีต้อนรับไหม ทางกลุ่มและผมก็บอกยินดี จะมาเมือ่ไรก็ได้เนื่องจากว่าทางเราพร้อมในการ่ตรวจสอบและสมาชิกจะได้มีโอกาสในการเสนอขอความช่วยเหลือแก่ผู้มาเยี่ยม

ภก.มด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสานน้ำใจสองฝั่งโขง ธาตุพนมความเห็น (0)