ขอบคุณค่ะ

หลังจากนำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์แล้ว   ขอขอบคุณอาจารย์มากน่ะค่ะให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ  ทางกลุ่มจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขน่ะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉวีวรรณ แซ่เฮง : G3ความเห็น (0)