รายงานสด "จัดกระบวนการถอดความรู้ KM สิงห์บุรี" เวลา 11.00 - 12.00 น.

  บรรยากาศช่วงเช้าhttp://gotoknow.org/archive/2006/05/02/11/52/20/e26417

ในเวลา 11.00 - 12.00 น.

  คุณยอดธงไชย  รอดแก้ว  ได้ ค้นหาผู้รู้เพื่อมาเล่าเรื่องที่ทำแล้วเกิดผลสำเร็จ  โดยใช้วิธีการ Popula โหวต จำนวน 6 เรื่อง  6 คน คือ

   เรื่องที่ 1  การจำแนกพื้นที่และเกษตรกร โดย  คุณโอรินทร์  หิรัญญาภรณ์ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด

                    

   เรื่องที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดย คุณสมศักดิ์  นิ่มสุพรรณ  จากสำนักงานเกษตรจังหวัด

             

   เรื่องที่ 3  การบูรณาการแผน  โดย  คุณเสถียร  เขียนสาร์  จากสำนักงานเกษตรจังหวัด

                

   เรื่องที่ 4  การสร้างเครือข่าย  โดย คุณสมนึก  เพชรช่วย  จากสำนักงานเกษตรจังหวัด

               

   เรื่องที่ 5  การตลาด  โดย คุณสุรัตน์  จากสำนักงานพานิชย์จังหวัด

                    

   เรื่องที่ 6  ความเสี่ยงที่จะได้รับจากพิษ  โดย คุณอรรคเดช  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

                       

 

   หลังจากนั้น แต่ละคนก็เลือกเข้ากลุ่มตามความสมัครใจและสนใจ  โดยให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเองว่า

     1. ใครจะเป็นคุณอำนวยฯ

     2. ใครจะเป็นคนบันทึก

     3. ใครจะเป็นคุณกิจ  และอื่น ๆ

   โดยให้เวลา ประมาณ 30 นาที่ 

   จากการสังเกตบรรยากาศ  การแลกเปลี่ยนจะดีมาก  มีการซักถาม  มีการจดบันทึกและแสดงให้กลุ่มเห็น  และ บางท่านได้มีการเล่านิทานให้กลุ่มฟังก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศ 

   ส่วนภาคบ่ายจะเป็นอย่างไรนั้น ดิฉันจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะ

                                ศิริวรรณ  หวังดี  รายงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (1)

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
      คอยติดตามตอนต่อไปอยู่ครับ