บรรยากาศของการเรียนบล็อก

ทีม กศน. ทุกคนก็ให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องบล็อก เนื่องจากบล็อกจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของทีม และรายงานสถานการณ์ให้ทีมผู้ประสานรับทราบความเคลื่อนไหวของแต่ละทีม

จากการสังเกต ทีม กศน. ที่เข้าร่วมเรียนรู้เรื่องบล็อก บางคนจดบันทึก บางคนก็นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ เพื่อดูวิธีการใช้งาน บางคนก็บอกให้เพื่อนจด โดยวิทยากรในการสาธิตการใช้บล๊อควันนี้ คือ หนูเคเอ็ม (คุณหทัย เหมทานนท์) เป็นวิทยากร เริ่มสาธิตตั้งแต่การจะเข้าสู่หน้าหลักของบล็อกว่าจะเข้าอย่างไร วิธีการสมัครสมาชิก การใช้งานต่าง ๆ ซึ่งในการสาธิตก็ให้ทีม กศน. ปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับการฟัง เพื่อจะได้เข้าใจกระจ่างยิ่งขึ้น (ฟังด้วยปฏิบัติด้วยจะได้ผลเร็วกว่าการฟังอย่างเดียว)

เมื่อทีม กศน. (คุณชมภู) เรียนรู้วิธีการใช้งานพร้อมกับสมัครสมาชิกและเขียนบันทึกฉบับแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สอนให้เพื่อนเปิดบล็อกด้วย (เพื่อนสอนเพื่อน)

ซึ่งการเรียนรู้เรื่องบล็อกในวันนี้ก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพราะทีม กศน. สามารถเปิดบล็อกจำนวน 5 ท่านด้วยกัน ส่วนที่เหลือจะเปิดบล็อกที่ กศน. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เพราะว่าวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมามากแล้ว (หนูเคเอ็มหิวข้าวมาก หันไปมองนาฬิกา เวลาล่วงเลยไปถึง 12.35 น. ยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลย แต่ก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรออกมา)

บรรยากาศในการเรียนบล็อกก็สนุกสนาน เต็มไปด้วยร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะ ดูทุกคนมีความตั้งใจสูงแต่เมื่อกลับไปแล้วก็ขอให้อย่าเพิ่งละทิ้งความพยายามนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)