รายงานสด "จัดกระบวนการถอดความรู้ KM สิงห์บุรี" ในภาคบ่าย

   บรรยากาศ เวลา 11.00 - 12.00 น. http://gotoknow.org/archive/2006/05/02/15/36/07/e26440

   ในภาคบ่ายได้จัดให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการได้ "สรุปบทเรียนด้วยตนเอง" ใช่วงครึ่งแรกของภาคบ่าย (13.00 - 14.30 น.)  โดยใช้คำถามที่ว่า

     1.  ตกลงแล้วที่ทำมาทั้งหมด  ท่านคิดว่า "ความรู้คืออะไร  มีกี่อย่าง"

     2.  การได้มาซึ่งความรู้ ได้มาจากไหนบ้าง?

     3.  เมื่อนำความรู้ที่ได้มาแล้วนั้น  ท่านจะนำไปใช้อย่างไร?

   โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที่  แล้วแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูล  และสรุปประเด็นสะท้อนกลับสู่กลุ่มใหญ่

   ส่วนหลังพักอาหารว่างภาคบ่าย  เป็นการเสริมและตกแต่งความรู้  และ ทำประเมินผลว่า

   "กิจกรรมที่ทำมาทั้ง 2 วัน ได้อะไรบ้าง"  และ ที่ได้นั้น

     1. ได้ตามเป้าหมายมั้ย

     2. ได้เกินเป้าหมายมั้ย

     3. ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

     4. ได้น้อยมาก

 

                      

   นี่คือเหตุการณ์ที่ได้ดำเนินการ "จัดกระบวนการ" ถ่ายโอนความรู้เรื่อง การถอดองค์ความรู้  ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น ดฉันคงต้องเล่าและเสนอภาพในภายหลังนะค่ะ

                ศิริวรรณ  หวังดี  รายงานเวลา 15.30 น.

#  เป็นครั้งแรกที่ทดลองรายงานสด  เลยติดขัดอุปสรรคบ้างเล็กน้อย  เช่น  เป็นผู้จัดกระบวนการ  บันทึกเหตุการณ์  และรายงานผล เป็นต้น  จึงขออภัยทุกท่านที่กำลังติดตามสถานการณ์ ดังกล่าวด้วยค่ะ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (1)

วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
       นี่คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  "ไม่ทำไม่รู้ครับ"