วันนี้ 28 เมษายน 2549 เราได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนก็ถือว่าเป็นการประชุมเปล่าๆซึ่งไม่ได้มีการให้ค่าตอบแทนในการประชุมทำให้รู้สึกว่ากลุ่มมีความเข็มแข็งด้านการประชุมเพราะทุกคนก็บอกว่าถ้าไม่ได้ประชุมรู้สึกขาดอะไรบางอย่าง ผมได้เข้าร่วมประชุมตอนประมาณ 10.00 น.เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเบาหวานผู้ป่วยค่อนข้างเยอะ แต่ก็ปลีกตัวออกไปร่วมประชุมจนได้ ก็ได้พบประธานกลุ่มและสมาชิกกำลังชมซีดี การทำงานแบบศูนย์องค์รวม ซึ่งเรากำลังมองว่ากลุ่มเราจะเป็นศูนย์องค์รวมแบบเขาได้หรือเปล่า ทำได้แค่ไหน สมาชิกจึงได้เสนอให้มีการทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถเข้าถึงสมาชิกที่ป่วยและนอนอยู่ในโรงพยาบาลได้อย่างเป็นกันเองและไม่เคอะเขิน เวลามาเยี่ยมผู้ป่วย และในอาทิตย์ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากยูนิเซฟมาติดตามการทำงานของกลุ่มคงได้เข้ามากันอีกครั้งจึงได้มีการเตรียมการประชุมกันในวันที่ 1 พ.ค.2549 เวลาฃ 13.00 น.สมาชิกพร้อมใจกันมา และในตอนท้ายของกิจกรรมก็มีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายด้วย

ภก.มด