แก้ไขแนะนำตัวเอง

ไม่เห็นตัวหนังสือ

ได้แก้ไขไฟล์ภาพแนะนำตัวเอง ดูได้ที่นี่ http://www.gotoknow.org/file/athikom/46094793.swf เนื่องจากไฟล์เดิม ทำจากเวอร์ชั่น 8  เมื่อนำไปแสดงผลใน BLOG  หรือเครื่องใช้โปรแกรมเวอร์ชั่นตำกว่าจึงไม่แสดงผลตัวหนังสือ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อธิคม ณะใจความเห็น (0)