สหกิจศึกษา (Cooperative Education)


มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ และผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

วิชาสหกิจศึกษา (HM4179) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการโรงพยาบาล

จำนวน  9 หน่วยกิต

เป้าหมาย (Goals)

          มุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ที่เรียกว่า “สหกิจศึกษา (Cooperative Education)”  

          ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนเข้ากับการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

2.        เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้โดยการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในระบบสุขภาพและสถานประกอบการ

3.        เพื่อทำรายงานศึกษาด้วยตนเองภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  สาขาวิชาการบริหารจัดการ    โรงพยาบาล

4.    เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการและเป็นช่องทางในการสมัครงานของนักศึกษาในอนาคต 

     ทางสาขาวิชาบริหารโรงพยาบาลได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลทั้งสิ้น 18 โรงพยาบาล รับนักศึกษาจำนวน 25 คนเข้าฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11 กันยายน 2552  ทำการปฐมนิเทศใช้เวลา 2 อาทิตย์และสิ้นสุดลงวันนี้ พรุ่งนี้นักศึกษาบางคนเดินทางไปยังจังหวัดนราธวาส อุดรธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นอกนั้นโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

     ช่องทางนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดพื้นที่ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนกัลยณมิตรผู้รู้ทุกท่าน ผมขอบคุณมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

หมายเลขบันทึก: 264079เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2009 21:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 13:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (140)

การทำรายงาน ที่มีรูปแบบคล้ายวิจัย

สร้างความวิตกให้กับนักศึกษาไม่น้อย

สูๆๆค่ะ

งานที่ทำง่ายๆอาจให้ประโยชน์น้อย

งานที่ทำด้วยความยากลำบากอาจให้อะไรกับผู้ทำมากมาย

การทำงานให้สำเร็จสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

แต่การทำคนให้เป็นคนดีซิยาก

        ทุกอย่างไม่มีใครเคยทำมาก่อน ที่สำคัญก็คือเราต้องกล้าที่ก้าวออกไปเรียนรู้ ออกไปจากความคุ้นชินออกจากห้องเรียนไปสู่อนาตคก่อนเป็นบทเรียนนะครับ

         รายงานก็คือเอกสารที่แสดงถึงความสามารถที่จะประมวลเอาความรู้และประสบการณ์ทั้งสี่เดือนเพียงเรื่องเดียวที่เราถนัดที่สุด  หากเราเปิดใจที่จะเรียนรู้รายงานก็ทำแบบที่เราเข้าในอย่างไปคิดอะไรมากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องทำให้ต่างจากคนอื่น(ความมีคุณค่าเชิงวิชาการ)ปรากฎการณ์ที่พบเห็นก็น่าจะเอาหลักวิชาการมาอธิบายให้ได้ตรงนี้แหละครับที่เป็นหลักสำคัญที่เป็นความคาดหวังของครู อาจารย์

จำเป็นไหมที่เราต้องรู้ก่อนล่วงหน้าว่าชั้นนี้ของโรงพยาบาลมีหน่วยงานอะไรบ้าง

ในการเข้าไปในหน่วยงาน

ค่ะ แล้วถ้ารพ.ใหญ่ๆระดับสากลหากหาจุดอ่อนยากเราจะมีแนวทางไหนคะในการหาหัวข้อรายงานได้คะ

           หากเราทำรายงานเกี่ยวกับการเข้าถึง หรือวิเคราะห์การออกแบบ หรือการหาความสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆในเชิงการเคลื่อนไหวของงานที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องก็จำเป็น

          จุดอ่อนคนในโรงพยาบาลมักจะคุ้นเคยกับคำว่าโอกาสพัฒนา เป็นคำที่มีเป้าหมายเดี่ยวกันนะครับ การวิเคราะห์เพื่อดูว่าโรงพยาบาลมีจุดอ่อนอะไรนั้นมีหลักการวิเคราะห์อยู่หลายอวิธีที่เราเคยเรียนรู้กันมาคือดูเป้าหมายหน่วยงานผ่านตัวชี้วัดที่สำคัญ(KPI) ดูจากกระบวนการทำงานที่ยังทำได้ไม่ดีพอ หรือตามคนในหน่วยงานว่าต้องการพัฒนาเรื่องใดอีก 

อาจารย์วันนี้ฝึกงานวันแรกค่ะ

อาจารย์ในช่วงแรกเราสามารถดูงานในภาพรวมทั้งโรงพยาบาลก่อนได้ใช่ใหมค่ะอาจารย์

แล้วค่อยลงลึกในแผนกเวชระเบียน

เพราะพี่เขาบอกว่าวิชาที่เราเรียนส่วนใหญ่จะเน้นไปทางงานคุณภาพมาก น่าจะดูในส่วนนี้ด้วย......พอดีพี่เขาจะเขียนแผนการปฎิบัติงานงัยอาจารย์พี่เขาเลยถาม..........ศศิธร โรงพยาบาลตากใบ

แล้วเวลาเราทำรายงานเราก็ทำในส่วนของงานเวชระเบียน

        โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งจะปฐมนิเทศให้รู้ถึงบริบทของโรงพยาบาล จากนั้นก็กลับมาศึกษาในหน่วยงานที่เราฝึก การปฐมนิเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลใหญ่อาจจะใช้เวลา 2 วัน หากเป็นโรงพยาบาลชุมชนก็อาจจะครึ่งวันหรือ 1 วัน แผนปฎิบัติการก็ควรปรึกษาอาจารญ์ในพื้นที่ด้วย รวมทั้งหัวข้อการเขียนรายงาน

         นักศึกษาบางคนเมื่อไปรายงานตัวแล้วโรงพยาบาลได้ให้ไปฝึกที่แผนกผ้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บริหารผ้าทั้งโรงพยาบาล ที่จ้างซักจากภายนอก ตรงนี้น่าสนใจศึกษาระบบการบริการผ้าโดยเฉพาะประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้ผ้าก็สามารถเอามาเขียนเป็นรายงานได้เช่นเดี่ยวกัน

อ.ค่ะ หัวหน้าเป็นคนสั่งให้ หนูดูว่าพี่เลี้ยงทำกระบวนการไหนผิดบ้าง

แล้วเขียนรายงานส่งทุกวันพร้อมบอกวิธีแก้ปัญหา (หัวหน้าเป็นคนประเมินหนู)

แต่หัวหน้าไม่ได้อยู่กับหนู แกอยู่ชั้น5 หนูอยู่กับพี่เลี้ยงที่ห้องใต้ดิน

แล้วหัวหน้าดุมากกกกก หนูต้องหาปัญหาส่งให้ได้ทุกวันก่อน 7โมงเช้า

แล้วแกก็จะมาดุพี่เลี้ยง แล้วหนูจะอยู่ยังไง หัวหน้าก็ต้องรายงาน

บางเรื่องพี่เลี้ยงปิดหัวหน้าไว้ ซึ่งมันคือปัญหา

หนูเอาไปบอกหัวหน้า อย่างงี้หนูก็เป็น นกสองหัวซิค่ะ แล้วหนูจะอยู่ยังไง

เอาข้อเสียพี่เลี้ยงไปบอกเดียวก็โดนเขม่นอีก แถมทั้งแผนก มีอยู่2คน

พอเที่ยงพี่เค้าออกไปโรงงาน เหลือหนูอยู่คนเดียว (ออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาอีก)

จะไปถามอะไรใครเค้าได้

แถม 4โมงจะมีคนงานส่งผ้าผู้ชายมาอยู่กับหนู อยู่แค่2คน น่ากลัวค่ะ

(ถึงเพื่อนๆๆ ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย คือ แ ผ น ก ซั ก รี ด !!!!!!)

อ.ค่ะ หนู ฝึกที่โรงพยาบาลลำสนธิค่ะ

พี่เลี้ยงใจดีค่ะ แต่วันนี้ยังไม่ค่อยเรียนรู้เรื่องงาน

วันนี้ ลงหนังสือ รับ - ออก ของงานธุรการค่ะ

แต่หนูสามารถ เจาะไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ใช่ไหมค่ะ

           ผมอยากให้เรามองว่าตรงนี้เป็นความท้าทาย เรากำลังได้เรียนรู้ที่จะอย่กับผู้บริหารที่มีลักษณะทางการบริหารอีกอย่างหนึ่งเป็นโอกาสดีที่เราได้อยู่ในประสบการณ์จริง ท่านบริหารองค์กรมาและองค์กรก็อยู่ได้ตรงนี้เป็นโอกาสดีเราควรศึกษา "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม" เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนที่เราอยู่อย่างมีความสุขและไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น เมื่อวานนี้ผมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับน้องๆ ปี 3 น้องบอกกันเองว่าไม่ต้องไปว่าใคร ดูตัวเราก่อน เราได้เรียนรู้หรือเปล่า(เรียนไม่ได้แค่รู้ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขหรือเปล่า) หากเรากลัวก็บอกหัวหน้าให้รับรู้ในความรู้สึกเรา

          ปัญหาที่เราพูดถึงกันนั้น คนที่โรงพยาบาลเขาคุ้นกับคำว่า โอกาสพัฒนา หากเราใช้คำเดียวกับเขาได้ก็จะดีตรงนี้ก็เป็นการเรียนรู้ตามบริทบของโรงพยาบาล ความท้าทายของเราก็คือ ปัญหา หรือโอกาสพัฒนาของนักศึกษา ของพี่เลี้ยง และของหัวหน้า จะเป็นเรื่องเดียวกันที่ผมว่าเป็นไปได้อย่างมากหากเรามาทบทวนว่างานบริการผ้ามีจุดไหนบ้างยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน นักศึกษาควรเรียนรู้เรื่องราวอย่างนี้

          ให้กำลังใจนะครับ ช่องทางสื่อสารถึงผมเปิดไว้ตลอดเวลารวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่สาขาวิชาบริหารโรงพยาบาล

          ที่โรงพยาบาลลำสนธิ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีเรื่องราวทางการบริหารที่น่าศึกษา โดยเฉพาะค่านิยมร่วม ที่ทุกคนมีอยู่และเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้คนทำงานไปทิศทางเดียวกัน (ความรู้สึกดีๆของเราที่ได้รับก็ได้รับอิทธิพลจากค่านิยมนี้แหละครับ) เป็นความงดงานที่เราควรไปซึมซับเอามากให้มากและจะเป็นฐานในการดำรงชีวิตของเรา  งานธุรการหากเราได้ศึกษาดีๆเรารู้การเคลื่อนไหวขององค์กร ความท้าทายก็คือดูสิครับว่างานธุรการสร้างคุณค่าอะไรบ้างให้แก่ตังเรา(การเรียนรู้) หน่วยงานต่างๆ และโรงพยาบาล

อาจารย์วันนี้หนูทำที่ห้องบัตรค่ะทำเกี่ยวกับการทำบัตรใหม่ การค้นแฟ้ม การตรวจสอบสิทธิ พี่เข้าจะกำหนดให้ว่าวันหนึ่งหนูต้องทำอะไรบ้างค่ะอาจารย์ เขาบอกว่าเขาทำCQIเกี่ยวกับการค้นแฟ้มไม่พบมาตลอดแต่ก็ยังคงเป็นปํญหามาตลอด หนูสามารถนำจุดอ่อนด้านนี้มาเป็นหัวข้อรายงานได้ไหมอาจารย์........ศศิธร ร.พ.ตากใบ

อาจารย์ค่ะ หนูฝึกที่ รพ สมิติเวช ศรี.แผนกการตลาด มันเป็นอะไรที่ยากมากเรยค่ะ

เพราะว่าที่ รพ.นี้เค้ามีแผนการตลาดที่ดีมากสร้างรายได้ให้กับ รพ เป็นกอบเป็นกำ

ซึ่งเท่าที่ได้ศึกษาผ่านไปแล้ว 2 วัน หนูยังไม่เจอจุดอ่อนหรือปัญหาเรยค่ะ

แต่ตรงกันข้ามยิ่งอยู่ยิ่งศึกษา ก็เห็นแต่จุดแข็ง การสร้างกำไร การมุ่งสู่วิสัยทัศน์

แล้วเค้าก็ทำได้ และตอนนี้เค้ากำลังจะเปิด Rehability Center ซึ่งเป็นการสร้าง

การรักษาครบวงจรมีสปา มีทรีทเม้นต์ อีกมากมาย แล้วหนูจะไปหาปัญหาได้ไงค่ะเนี่ย

---เหนื่อยมากมาย---กับการคิดหัวข้อรายงาน---

-- We Care --

          เรื่องหาแฟ้มไม่พบน่าสนใจมากครับ ปรึกษาอาจารย์ดูนะครับหากท่านเห็นด้วยก็ทำได้เลย ลองทบทวนสาเหตุดูว่าเกิดจากอะไร และนำหาสาเหตุ ไปวางระบบใหม่(แก้ไขตามเหตุ)พร้อมทำงานในกระบวนการใหม่พร้อมประเมินดูอีกครั้ง          ดีเลยครับอย่างนี้เป็นปัญหาของหน่วยงาน และของโรงพยาบาลตลอดจนเป็นเรื่องให้เราได้ศึกษาอีก......เยี่ยมๆๆ

          อ่อนหรือแข็งบางที่เป็นสิ่งเดียวกันหากโรงพยาบาลมีจุดแข็งหมดก็ไม่ต้องทำอะไร แต่โรงพยาบาลก็ยังต้องทำให้ดียิ่งขึ้น ตรงนี้โรงพยาบาลเรียกว่าเป็นโอกาสพัฒนา นักศึกษามักเรียกว่าเป็นปัญหาและก็หาแนวทางทำให้ดีขึ้นมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ  เปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับ  หรือวิเคราะห์ดูจากตัวชี้วัดตัวไหนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สวัสดีค่ะ อาจารย์คะ หนูได้หัวข้อแล้วค่ะ แต่ไม่รู้จะถูกต้องตรงประเด็นรึป่าว

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสื่อสารระหว่างแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ ถึงแผนกอื่นๆ

ใน รพ. ซึ่งตอนนี้ในโรงพยาบาลมีปัญหาในการนำเสนอหลักการตลาด กลยุทธ์ ต่างๆ

ซึ่งในแผนกอื่นที่ไม่ใช่การตลาด เขาจะคิดว่าแผนกลยุทธ์ต่างๆใน รพ เป็นเพียงหน้าที่ของ

แผนกนั้น พอมีองค์กรข้างนอกเข้ามาสอบถาม หรือ ผู้ที่มาตรวจสอบ ก็จะทำให้

แผนกด่านหน้า เช่นประชาสัมพัธ์ ก็จะไม่สามารถอธิบายอะไรได้เรย และการสื่อสารนี้ยัง

ส่งผลไปถึงหน่วยงานอื่นๆอีกเนื่องจากมองข้ามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ของการบริหาร รพ

ทำให้องค์กรยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ

และอีกหัวข้อที่คิดไว้คือ ความคิดเห็นและความเชื่อ ระหว่างหน่วยงานคลินิกและ ที่ไม่ใช่คลินิก มีความคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งฝ่ายแพทย์-พยาบาล เขาคิดว่าเป็นผู้ที่ดึงลูกค้าเข้ามา

สามารถทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเนผู้สร้างกำไรให้ รพ เอง ซึ่งบ่งชี้ว่าการตลาดใน รพ ไม่มีผลอะไร ซึ่งจะทำให้มองเห็นว่า ทั้งสองฝ่ายไม่มีความร่วมมือเท่าที่ควร

อาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะ

ตอนนี้พี่เขาให้ศึกษางานจนหนู สมองจะระเบิดแล้ว เมมโมรี่ยิ่งต่ำๆด้วย

-----จบค่ะ----We Care---

สวัสดีค่ะ อาจารย์ เรื่องแผนงานหนูขอส่งเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมคะ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเขาไม่อยู่น่ะค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์

อาจารย์ค่ะ...หัวข้อรายงานน่ะค่ะ

พี่เค้าแนะว่าให้ประเมินเกี่ยวกับความพีงพอใจในบรรยากาศองค์กรที่เค้ากำลังจะทำ

อาจารย์ว่านาสนใจไหมค่ะ..

ส่วนแผนการทำงานประจำเดือน..หัวหน้าวิชาการเค้าไม่อยู่เลยยังไม่มีใครทำให้ค่ะ

อาทิตย์หน้าถึงได้ส่งนะค่ะอาจารย์..ตอนนี้หนูเริ่มทำงานที่พี่เค้าฝีกให้ค่ะ..ก้อมีส่งเอกสาร..พิมงาน..หนังสือรับ-ส่ง

จุดอ่อน..การส่งเอกสารโดยไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกเป็นจุดอ่อนป่ะค่ะ

ท้ายนี้ อ.บายดีป่ะค่ะ.......

สวัสดี ค่ะ อาจารย์

อาจารย์ตอนนี้ หนูยังไม่ได้เข้าแผนกคุณภาพเลยค่ะ เพราะว่า ต้องรอคุณหมอรักษ์พงเข้าวันพฤหัสค่ะ เค้าเลยให้หนูฝึกกับแผนกเดียวกับเมธินีไปก่อนงานที่ให้ทำก็มีลักษณะเดียวกันน่ะค่ะ สำหรับแผนหนูขอส่งเป็นอาทิตย์หน้านะคะ อาจารย์ค่ะแผนกคุณภาพกับแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เขาทำงานประสานกันเหมือนเป็นแผนกเดียวกันเลยค่ะ หัวข้อรายงานยังไม่มีเลยค่ะ แต่จะพยายามที่สุดค่ะ

ตอนแรกเข้าใจว่าให้พวกหนูฝึกแผนกเดิม เลยติดต่อแผนกเดิมไว้ค่ะ พอหนูมาเขาเลยงงว่าฝึกแผนกไหนกันแน่ เขาถามความสมัครใจพวกหนู หนูก็เลยเลือกแผนกตามหนังสือส่งตัวที่อาจารย์ให้มาติดต่อค่ะ

คิดถึงนะคะ โปรดตอบกลับด้วยนะคะ...หนูจะรอนะคะ ขอบคุณค่ะ

อาจารย์หนูขอส่งแผนงานวันจันทร์นะค่ะ

ตอนนี้หนูฝึกอยู่ที่แผนกเวชระเบียน OPDค่ะ

พี่เขาให้หนูทำที่OPD ก่อน 2 อาทิตย์

แล้วจะลงไปที่เวชสถิติค่ะอาจารย์

อ.ค่ะพอดีหนูฝึกงานมาก้อ 3 วันแล้ว หนูอยากไปฝึกเวชระเบียนจัง แต่คงเป็นไปไม่ได้

ใช่ไหมค่ะ หนูว่าไม่ค่อยได้อะไรเลย หนูได้นั่งลงเอกสาร รับ - ส่ง แค่นี้เองไม่ค่อยมีงานให้หนูเลย แล้วหนูจะได้อะไรไหมเนี่ย แต่ปัญหาที่หนูถาม เขาบอกว่าการรับ - ส่งหนังสือล่าช้า ส่งไม่ทันค่ะ การจัดแฟ้มเอกสารยังไม่ดีพอค่ะ หนูเปลี่ยนแผนกไม่ได้แล้วหรอค่ะ แต่วันนี้ ผอ.ยังมาถามว่าอยากเรียนรู้อะไร ผอ.ใจดีมากค่ะ หนูต้องทำใจฝึกต่อไปใช่ไหมค่ะ โรงพยาบาลลำสนธิ

อาจาร์ยค่ะ แต่พี่เค้าบอกว่าจะให้เรียนรู้ เดือนละแผนกค่ะ หัวหน้าก้อสอนดีค่ะ ให้ความรู้มาก เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร

งานที่ทำก็พอทำได้ค่ะ แต่หนักใจรายงานมากกว่า พี่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลย ยุ่งทั้งวัน

อาจารย์คะ มีตัวอย่้างรายงานไหม

สวัสดีครับ

คงไม่ได้ให้ความเห็นเป็นรายไป ประการแรก การสื่อสารไม่ว่าระหว่างแผนกหรือระหว่างบุคคลถ้าไม่ไว้วางใจกันและทำด้วยความกลัว การสื่อสารก็มีปัญหาทั้งนั้น หากทำเรื่องนี้น่าสนใจมากครับปรึกษาอาจารย์ท่านดู

ทุกหน่วยงานล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น หากเรามองในเชิงการตลาด แพทย์ และการบริการพยาบาลเป็นสินค้า (Product) ที่ลูกค้ามาชื้อบริการ สินค้าถูกนำเสนอโดยกลไกลทางการตลาด(Place,  Promotion & Advertising) และทำให้ลูกค้าจดจำผ่านการบริการ

การศึกษาบรรยากาศองค์กร ก็ได้ครับหากต้องปรึกษาอาจารย์ที่โรงพยาบาลและอาจารย์ที่ดูแลเราที่มหาวิทยาลัย เสร็จแล้วไม่ต้องรีรอ

งานธุรการกับการทำรายงานดีครับ เมื่อเป็นปัญหาของโรงพยาบาล และของหน่วยงานตรงนี้ถูกเลยหัวข้อรายงาน   ลองเขียนหลักการและเหตุผลที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์สนับสนุนส่งให้อาจารย์ดูทาง mail อีกที

สำหรับนาตยา จะหน่วยไหนก็ได้ที่เราและโรงพยาบาลเห็นตรงกันจะได้เริ่มได้สักที่

แผนงาน และหัวข้อรายงานเป็นไปตามวันที่ทุกคนได้ตกลงกันมาแล้ว

ให้กำลังใจทุกคนนะครับ                                                    

อ.ตอนนี้นะคะพี่เค้าให้รองบันทึกประวิติผู้ป่วยใหม่

หนูบันทึกผิดทุกวันเลย พี่เค้าบอกว่าไม่เป็นไร

เพราะพนักงานที่นี่ก็บันทึกผิดกันมาก จนเป็นจุดอ่อนของเรา

อ.หนูสามารถนำมาทำรายงานได้ไหม เกี่ยวกับ

การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยผิดพลาด

พนิดา หังใจดี รพ.วิภาราม (แผนกเวชระเบียน)

              

 การบันทึกข้อมูลผิดพลาดก็ขึ้นอยู่ทุกวันอยู่แล้ว การที่พี่บอกว่าไม่เป็นไรนั้นได้สื่อให้เห็นความเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม  เป็นกัลยาณมิตรมีความรัก ความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะต่อตัวเธอ การตอบแทนที่สำคัญก็คือการทำมิให้เกิดความผิดพลาด หรือให้น้องที่สุด หรือพลาดในเรื่องที่ไม่ส่งผลต่อการรักษาของคนไข้

         หากเป็นเรื่องนี้และเป็นเรื่องราวของคนโรงพยาบาลที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ป่วยและญาติ หรือเรื่องของนักศึกษา ตรงนี้น่าจะเป็นคำตอบ

        งานเวชระเบียนตรงไหน ประเด็นใดที่โรงพยาบาลทำแล้วยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้ระดับหน่วยงาน ทีมและโรงพยาบาลตรงนี้ท้าทายกว่า ทบทวนดูอีกที่นะครับในการกำหนดเรื่องทำรายงาน

เครียดหรือเปล่าดูรูปดีกว่า  ทำใจให้สบายแล้วการหาเรื่องทำรายงานจะง่ายมาก

                

ขอบคุณอาจารย์มากนะคะสำหรับคำชี้แนะ

ตอนนี้หนูก็เริ่มคุ้นเคย และสนุกกับงานที่ทำมากขึ้น พี่เลี้ยงใจดีมาก

หนูจะพยายามทำรายงานและหน้าที่รับผิดชอบของหนูให้ดีที่สุด สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆ

คิดถึงอาจารย์นะคะ

เด็กโรงบาลวิภารามคะ อิอิ

ดีแล้วครับ

ฝากทุกคนให้กำลังใจเยาวภาด้วย

สู้ๆๆๆๆ ให้เป็นอย่าง

อาจารย์คะหนูเริ่มจะเข้าใจระบบงานแล้ว

แต่หนูยังหาหัวข้อรายงานไม่ได้

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังเปลี่ยนระบบ

การทำบัตรผู้ป่วยเป็นแบบบาโค้ดทั้งหมด

ทำให้คนไข้รอนานเพราะต้องทำบัตรใหม่ทุกคน

การส่งเวชระเบียนก็ส่งผิดแผนกบ้างทำให้เสียเวลา

การค้นหาเวชระเบียนบางครั้งก็หาไม่เจอ

ตอนทำประวัติบางครั้งก็คืนบัตรให้ผู้ป่วยไม่ครบ

บางครั้งบัตรผู้ป่วยก็สลับกัน

แล้วหนูสามารถจะเอาเรื่องไหนมาทำรายงานได้คะอาจารย์

สวัสดีนักศึกษาสหกิจที่รักทุกคน หวังว่าคงมีความสุขกันถ้วนหน้านะจ๊ะ

อ.ป้า

สวัสดีค่ะ อ. ยงยุทธ และอ.ป้า

เรื่องหัวข้อรายงานนะค่ะส่งแต่หัวข้อหรือตามแบบฟอร์มทั้งหมดค่ะ

อ.สบายดีน่ะคะ

อ. ป้า สบายดีป่าวค่ะ

อ. ยงยุทธค่ะ ถ้าจะทำเรื่องพัสดุก้อได้ใช่ไหมค่ะ เพราะที่ฝึกงานสามารถเรียนรู้ได้

เหมือนกันหมดค่ะ ที่ฝ่ายเค้าจะให้เรียนรู้ไปที่ละเดือนเดือนล่ะแผนก ถ้าอยากได้เค้าก้อมีข้อมูลให้ค่ะ สามารถทำเรื่องไหนก้อได้ใช่ไหมค่ะ ถ้าเราเจอปัญหาของเขา รพ.ลำสนธิ

ขอบคุณค่ะอาจารย์

หนูพึ่งทราบวันนี้ค่ะ ว่าที่ รพ.มีคูปองทานอาหาร ให้ฟรี

เลยขึ้นไปขอคูปอง พี่ฝ่ายบุคคลก็งงค่ะ ว่าทำไมหนูยังไม่ได้ พี่ก็ให้ลงชื่อ ลงแผนกที่ฝึก

พี่เค้างงมากเลย ตอนหนูลง แผนก ซักรีด เค้าถามว่าหนูไปอยู่แผนกนั้นได้ไง

สรุป หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ พี่เค้าพูดเหมือนจะหาแผนกอื่นให้ค่ะ

แต่ที่แผนกนี้ พี่เลี้ยงก็ใจดีค่ะ ตอนนี้หนูได้รับมอบหมายให้สอนพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ แล้วก็ปรับปรุงแบบฟอร์มห้องผ้า

วันนี้ได้เขียน occurrent report ด้วยค่ะ เพราะพี่เลี้ยงเขียนไม่เป็น

หนูก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน ต้องใส่ระดับความรุนแรงด้วยค่ะ หนูก็ไม่แน่ใจ ไม่รู้จะถามใคร

เลยใส่ ระดับ 0 ไป เหตุการณ์คือ พบถุงขยะดำมัดปากถุง ในถุงใส่ผ้าสีเขียว ถือเป็นเหตุการณ์รุนแรงไหมค่ะ เขียนเสร็จแล้ว ต้องซีร้อกไปส่งหัวหน้า หนูก็ซีร้อกไม่เป็น เลยไปให้ยามแถวนั้นสอนค่ะ

อีกอย่างที่ รพ.มีระบบ Lotus note ค่ะ ทำให้สามารถเข้าไปดูข้อมูลของทุกแผนกได้ มีแบบฟอร์มต่างๆของแต่ละแผนก วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน มารยาท มีระบุไว้หมดเลยค่ะ เพราะ รพ.พึ่งผ่านการประเมิน JCIค่ะ เลยมีข้อมูลเยอะ

          ระบบงานเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือระบบสร้างโดยคนและก็ให้คนทำตามระบบ ตรงคนทำตามระบบนี้แหละที่มีปัญหาไม่ทำตาม  ปัญหาของเวชระเบียนที่ว่านั้นก็พบได้ในทุกโรงพยาบาลมาก-น้อยอยู่ที่คนที่อยู่ในระบบทำตามที่วางระบบไว้ได้เพียงใด เกิดอะไรขึ้นที่ไม่ทำตรงนี้ที่เราต้องเข้าไปศึกษา

          ขอบคุณสบายดีครับ   น้องๆปี 1 ของเธอกำลังได้รับการต้อนรับจากพี่ๆทุกชั้นปีอย่างสนุกสนาน

          รายงานตาม แบบฟอร์ม สกศ-04

          หากเราจะเรียนรู้เดือนละแผนกได้ก็น่ายินดี เกรงใจอาจารย์ที่โรงพยาบาลหากท่านยินดีก็ได้ครับ ที่สำคัญการศึกษาเชิงลึกในการทำรายอย่าลืมก็แล้วกัน วันที่ 15 นี้เรานัดส่งหังเรื่องและรายละเอียดตามแบบฟอร์ม สกศ-04 นะครับ

          เยี่ยมมากเลยครับเยาวภา ทุกแห่งมีเรื่องราวดีๆอยู่  หากเราได้เข้าไปเรียนรู้อย่างหมดใจไม่กังวลอะไรก็พบได้เสมอ  การย้ายแผนกบ่อยๆหรืออาทิตย์ละครั้งเราอาจจะขาดโอกาสศึกษาเชิงลึกในการจัดการหน่วยงานนั้นๆ occurrent report การเขียนหากไม่เข้าใจถามอาจารย์ที่หน่วยฝึกได้ เรื่องระดับความรุนแรงที่เราเคยเรียนกันนั้นเกี่ยวกับผู้ป่วยโดยตรงที่แบ่ง A-I (เรามาจากทางเภสัช) ตรงนี้ต้องเรียนรู้นะครับว่าโรงพยาบาลแบ่งระดับตรงนี้ด้วยวิธีใด อย่าลืมนะครับหัวเรื่องอย่างที่เพื่อนถามมา......

 

 

 

สวัสดีค่ะอ.ป้า กับอ.ยงยุทธ

หนูอยู่รพ.พยาบาลวิภาวดีมีความสุขมากเลย

พี่เค้าเป็นกันเองมาก สอนหนูทุกอย่าง เสียอยู่อย่างเดียวเดินไปขึ้นรถเมย์ไกลมากๆๆๆๆๆ

หนูมีข่าวมาบอก ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายกันแน่

คือว่าทางรพ.พญาไท 2 เค้าโทมาหาหนูถามว่าได้ที่ฝึกงานยัง

ประมาณว่าเค้ารับหนูแล้ว แค่ก็พลาดโอกาสไปแล้ว

หนูเลยบอกเค้าว่าเอาไว้หนูเรียนจบแล้วหนูจะไปสมัครงานที่นั่นนะค่ะ

พี่เค้าก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ายินดีค่ะ

ว่างๆหนูจะเข้ามาโพสต์ใหม่นะค่ะ

อ.ค่ะ ที่อ.บอกว่า

occurrent report การเขียนหากไม่เข้าใจถามอาจารย์ที่หน่วยฝึกได้

แต่ที่หนูฝึก หนูไม่ทราบว่าจะไปถามใครค่ะ เพราะแผนกหนูมีพนักงาน 2 คน ซึ่งพี่ทั้ง 2 คนก็ไม่เคยเขียน จึงเขียนไม่เป็น พี่เค้าเลยให้หนูเป็นคนเขียนค่ะ

พี่เค้าซีร้อกไม่เป็น หนูก็ต้องไปให้ยามช่วยสอน

พี่เค้าไม่ค่อยได้ขึ้นไปชั้นบน รพ. จึงไม่รู้ว่ามีแผนกไหนอยู่ที่ใดบ้าง หนูก็ไปถาม เด็กส่งผ้า

ส่วนเรื่องงานในการจัดส่งผ้า ที่แผนกจะเริ่มจัดส่งผ้า ในช่วง7-8โมงเช้า ซึ่งเป็นเวลารีบเร่ง หนูเลยได้แต่ยืนดูค่ะ หลังจาก 8โมงไป งานที่แผนก ก็มีแต่เขียนตัวเลข ซึ่งพี่เค้าเช็กเลข แล้วเอามาให้หนูคีย์ ซึ่งมีคีย์อยู่ไม่ถึง 10ช่อง Excel พอเที่ยง พี่ทั้ง2คนก็ออกไปเช็กผ้าข้างนอก หนูก็อยู่คนเดียวค่ะ

ปล. ผู้ที่ประเมินหนู คือ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทั่วไป ซึ่งหนูจะได้เข้าพบ วันละประมาณ 5-10 นาที ในช่วงก่อน 7 โมงเช้า ซึ่งจะมอบงานให้ทำค่ะ เกี่ยวกับการคีย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และงานหลักคือ สอนพี่ที่แผนก 2 คน ให้หัดใช้คอมพิวเตอร์

หลังจากนั้น หนูก็ต้องลงมา ศึกษาข้อมูลเองค่ะ

ตอนนี้ต้องกลับมาศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ทั้งสูตร Excel และ หัวเรื่องที่จะทำรายงาน เพราะในที่ทำงาน หนูไม่ทราบจะไปถามใครจริงๆ

อาจารย์ค่ะทำงานห้องบัตรเหนื่อยมาก

แต่ล่ะวันเกิดปัญหาการค้นแฟ้มไม่พบเพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่แพทย์ยังสรุปผลไม่เสร็จ ทำให้เวชระเบียนตกค้างจึงหาแฟ้มไม่เจอค่ะ

หนูปรึกษาพี่ที่ปรึกษาแล้วเขาบอกว่าดี....เพราะงานวิจัยของเราโรงพยาบาลก็หวังจะนำมาใช้พิจารณา

ตกลงหนูจะทำเรือง"การค้นแฟ้มเวชระเบียนไม่พบ"

อาจารย์ค่ะ....พี่เขาถามว่าอาจารย์จะเข้ามานิเทศช่วงไหนค่ะ

ศศิธร...โรงพยาบาลตากใบ

ตอนนี้หนูอยู่ห้องบัตรOPDอยู่ค่ะ....อาทิตย์หน้าหนูจะไปศึกษางานคุณภาพในส่วนของเวชระเบียนเพราะอาทิตย์หน้าที่โรงพยาบาลจัดงานCQI พอดีค่ะพี่เขาเลยจะให้เข้าร่วมด้วยค่ะอาจารย์

สวัสดี อ.ยงยุทธ กับอาจารย์ป้านะคะ

วันนี้ดีใจจังได้หยุดงาน แต่ก็ต้องมานั่งคิดหัวข้อรายงานอีก

อาจารย์พอดีหนูได้ฟังข้อมูลคร่าวๆจากพี่ที่แผนกว่า แพทย์ไม่มีเวลาสรุปโรคอะไรสักอย่าง หนูก็เลยอยากถามว่า หนูจะทำรายงานเรื่อง

อัตราการสรุปโรคของแพทย์โรงพยาบาลวิภารามไม่ทันเวลาที่กำหนด

อาจารย์ว่าไง เดี๋ยวหนูจะพยายามหารายละเอียดมาสอบถามอาจารย์อีกนะคะ

พอดีหนูยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้มากนัก แต่ถ้าอาจารย์มีข้องเสนอแนะอะไร

อาจารย์โพสต์บอกหนูด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

จำไว้ว่ายังมีพรุ่งนี้เสมอ สู้ๆๆๆ

น่ายินดีที่มีคนถามถึงสักวันคงได้ทำงานร่วมกันครับ

occurrent report การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นผิดไปจากที่หน่วยต้องการ การทำให้คนรู้และสามารถทำได้ด้วยความเข้าใจก็เป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องฝึกที่จะนำเป็นการเรียนรู้นะครับ บริบทหน่วยงานเราต้องศึกษาให้ชัดเจนเช่นคนที่เราทำงานด้วยนั้นเขาเป็นคนของโรงพยาบาลหรือของบริษัทที่มารับจ้างซักผ้า  เป้าหมายการบริการผ้าเราต้องเรียนรู้และดูว่าปัจจุบันผลการทำงานตรงตามเป้าหมายหรือไม่โอกาสพัฒนาหลักๆคืออะไร

อาจารย์ที่โรงพยาบาลหากเราไม่เข้าใจก็ต้องซักถามได้ หรืออาจารย์ที่สาขาก็ปรึกษาได้ตลอดเวลานะครับ อย่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยที่เรายังไม่ได้อะไร โดยเฉพาะหัวข้อการเขียนรายงาน

อาจารย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลเหนื่อยกันทุกวันนะครับ มากกว่าเรามาก  เอาเลยครับเรื่อง"การค้นแฟ้มเวชระเบียนไม่พบ" อาทิตย์หน้าน่าจะทราบครับเรื่องนิเทศ

พนิดา ลองคุยกับอาจารย์ท่านดูนะครับ

ผมเอารูปวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 1 ที่ผมไปร่วมงานด้วยมาฝาก ท่านนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน

       

      

อาจารย์ป้า กับอาจารย์ยงยุทธ สบายดีไหมคะ

คิดถึงอาจารย์จัง

สวัสดีพวกเราทุกคน

ยินดีมากที่รับทราบความก้าวหน้าของพวกเราทุกคน ครูคิดว่านี่เป้นช่วงหนึ่งของประสบการณ์ในการศึกษา เราควรจะตักตวงเก็บเกี่ยวให้มากการเรียนในชั้นเรียนกับการเรียนในสถานการณ์จริงมันแตกต่างกัน ครูขอให้กำลังใจพวกเราทุกๆคน เห้นไหมว่าวันเวลามันช่างผ่านไปรวดเร็วนี่ก็หมดไป 1 อาทิตย์แล้ว ก็ขอให้วางแผนให้ดีในการฝึกปกิบัติงานในครั้งนี้นะจ๊ะ รักและคิดถึงเสมอ

สวัสดีครับอาจารย์ ผมว่าจะศึกษาเรื่อง"การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล" อาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ

         เราได้สื่อสารถึงกันและกันทำให้เห็นความคิด และความรู้สึกที่เราได้มีต่อกัน ความรู้ ความคิด และความรู้สึกตรงนี้มีพลังมากนะครับที่เชื่อมโยงให้เห็นว่ามีสิ่งดีๆซ่อนอยู่  ที่นักศึกษาคิดถึงครู อาจารย์                                                                 

          อาจารย์ทุกท่านก็มีความยินดี และมีความสุข บางครั้งห่วงใยที่เกิดจาก ความรัก ความเมตตา ทุกท่านได้เห็นความงอกงามที่เกิดขึ้นของนักศึกษาแต่ละคนทั้งทักษะ ความรู้ และสิ่งที่สื่อออกมาจากจิตใจ สิ่งเหล่านี้หากเราไม่ได้ใคร่ครวญ ขบคิดมองผ่านไปไม่เห็นหรอกครับ                                        

          ความกังวลเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ดีและท้าทายคือเราต้องก้าวออกไปจากความคุ้นชินอย่างวางใจในผู้คนที่ทุกคนได้ก้าวออกไปแล้ว  มนุษย์ทุกคนโดยปรกติแล้วมีความงดงานอยู่ในจิตใจอยู่แล้วและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วอย่างมหัศจรรย์ ครูเชื่อมในความมีคุณค่าของแต่คนพร้อมทั้งชวนให้เอาสิ่งที่มีอยู่ออกมา         

         "การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล" เป็นสิ่งที่ดีมาก โดยเราต้องดูสิ่งดีๆที่มีอยู่ก่อนในแต่ละคนสิ่งที่มีอยู่  ทำอย่างไรจะส่งเสริมให้ทุกคนทำออกมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดคุณค่าของตนเอง และหน่วยงาน จากนั้นต้องทบทวนในสิ่งที่ขาดหายไปที่เป็นองค์ความรู้และทักษะ และส่งผลถึงผลการทำงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย (ดูจากผลลัพธ์ก็ได้) หากทำได้อย่างนี้แล้วเราจะพบว่าองค์ความรู้และทักษะที่ขาดอยู่ในบางคนนั้นกลับไปมีอยู่ในคนหนึ่งคนใดในหน่วยงานหรือองค์กร หากองค์กรได้มีการเรียนรู้จนเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สามารถนำเอาองค์ความรู้และทักษะที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ แต่องค์กรที่กำลังพัฒนาเราก็จะเห็นว่ามีการส่งบุคคลากรไปพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ ดังกล่าวจากภายนององค์กรของตนเอง ซึ่งจะเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย ตรงนี้เป็นประการแรกที่เราต้องเรียนรู้                        

          ประการที่สอง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากสำหรับองค์กร และใหญ่มากสำหรับนักศึกษาหากตั้งใจทำก็เป็นเรื่องดี แต่  ควรทำในหน่วยงานเล็กๆคนไม่มาก เราต้องประเมินตนเองของนักศึกษามีเวลาไม่มาก 4 เดือนเท่านั้น สาขาวิชาฯต้องการเห็นผลลัพธ์ในโครงการของนักศึกษา การทำให้เห็นดังกล่าวจะต้องมีการนำเอาระบบที่วางไว้ไปปฎิบัติ และมีการประเมินผล วางแผนดูนะครับปรึกษาอาจารย์ในโรงพยาบาล  ได้เรื่องอย่างไรสื่อสารถึงกัน                                            

          ประการที่สาม ผมสื่อให้เห็นถึงเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาคน และทำอย่างที่ได้เรียนรู้มา (เอาผลลพธ์หน่วยงาน   เป็นตัวตั้งของการพัฒนาคน) ประชาชนได้รับประโยชน์เต็ม    จากการทำโครงการของเรารับ                                         

สวัสดีครับคุณครู

แวะมาอ่านปัญหาข้างบนครับผม

ไปล่ะครับ

อ.ค่ะ ธุรการในโรงพยาบาลกับโรงเรียน เหมือนกันป่าวค่ะ แต่พี่เขาบอกว่าเหมือน ๆ กัน

พี่เขาบอกว่ามีปัญหา เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงไม่ทัน ของที่ซ่อมไม่ทันใช้ แต่ธุรการก้อเป็นคนดูแล อันนี้น่าสนใจป่าวค่ะ นอกจากหนังสือส่งล่า - ช้า ที่เป็นปัญหาเหมือนกันหนูจะเอาเรื่องไหนดีค่ะ รพ.ลำสนธิ

สวัสดีครับเบียร์ไทย ดีครับที่แวะมาทักทายกันมีอะไรก็เพิ่มเติมได้นะครับ

ธุรการในโรงพยาบาลกับโรงเรียนโดยหลักการไม่ต่างกัน  ภาระกิจของทั้ง 2 ต่างกันแต่ในโรงพยาบาลใหญ่ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงเรียนแพทย์ ภาระกิจทั้ง 2 อยู่ร่วมกัน ที่จริงในทุกโรงพยาบาลก็มีการพัฒนาคนด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร (มีโรงเรียนด้วย)

งานซ่อมบำรุง ก็น่าสนใจการซ่อมไม่ทันก็เกิดขึ้นในทุกโรงพยาบาล จะมากหรือน้องต่างกัน  ที่สำคัญก็คือเครื่องหลักๆที่มีผลกับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆครงนี้ที่เราต้องเข้าไปเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้างและโรงพยาบาลทำกันอย่างไรในการซ่อมบำรุง

ทุกเรื่องก็ดีทั้งนั้นดูว่าตัวเธอเองมีความชอบ ถนัดทางใดปัญหาเรื่องนี้ที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญอย่างไร ทบทวนดูนะครับและตัดสินใจเอาเลย

อ.ยงยุทธกับอ.ป้าค่ะ

ถ้านู๋จะทำรายงานเรื่อง การศึกษาผลตอบแทนในการพัฒนาโรงพยาบาล

เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000

กรณีศึกษา บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด(มหาชน)

อ.มีความเห็นว่าไงค่ะ คือมันจะประมาณว่าเปรียบเทียบผลตอบแทนก่อนทำISO

กับหลังทำว่าอันไหนจะได้ผลตอบแทนมากกว่ากันอ่ะค่ะ

          เป็นเรื่องดีครับใน การศึกษาผลตอบแทนในการพัฒนาโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2000   ที่แสดงให้เห็นการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงไปยังผลผลิตหรือผลตอบแทนก่อนทำและหลังทำการพัฒนาแต่ละช่วงเวลา                                                                          

          เป้าหมายของสหกิจศึกษาต้องการให้นักศึกษามี      ประสบการณ์ในการจัดทำโครงงานที่พัฒนาหน่วยงานมากกว่าการศึกษาฯเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โครงงานหรือโครงการพัฒนาเป็นคำตอบที่นักศึกษาเองและโรงพยาบาลจะได้รับประโยชน์ และถ้าเรามองต่อไปอีกก็จะพบว่าคนที่ได้รับประโยชน์สุดท้ายคือประชาชนที่มารับบริการ  ที่เกิดจากโครงการพัฒนาของนักศึกษา ไม่ต้องเป็นโครงการใหญ่ ให้เหมาะกับความรู้ ความสามารถ ระยะเวลาที่เรามีอยู่ ทบทวนดูอีกครั้งนะครับ    มีเรื่องราวอีกมากในการทำโครงการ                                         

หัวข้อรายงานของนักศึกษา

รายงานเป็นผลผลิตของนักศึกษาสหกิจทุกคน และเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการทำงานของนักศึกษา ในแง่ของโรงพยาบาลรายงานเป็นผลการพัฒนาระบบงานงานใดงานหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยดูจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คนทำงานก็มีความสะดวกสบายในการทำงาน ส่วนผู้รับบริการก็ได้รับการบริการที่ดี มีความปลอดภัยเกิดความพึงพอใจ 

เราจะหาเรื่องมาพัฒนาได้อย่างไร? ตรงนี้แหละที่หลายคนอาจจะคิดไม่ออก ผมมักจะบอกกับทุกคนว่าดูจากผลลัพธ์ของหน่วยงานซิ ว่าตรงไหนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดูจากนโยบายซิตรงไหนยังไม่เป็นไปตามนโยบาย ข้อร้องเรียนก็ได้ลกค้าเขาต้องการอะไร เป็นต้น ที่สำคัญก็คือที่บอกว่าเรื่องนั้น เรื่องนี้มีสารสนเทศยืนยันหรือเปล่าเราเรียกตรงนี้ว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีอยู่ในโรงพยาบาล หากเป็ฯอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาของหน่วยงาน

เอาแค่นี้ก่อนลองเขียนแล้วส่ให้อาจารย์แต่ละท่านดูนะครับภายในวันที่ 15 มิถุนายน นี้

สวัสดีอาจารย์และมิตรรักแฟนเพลงทุกคน เพิ่งสมัครไง

อาจารย์คะ คิดได้แค่หัวข้อ คิดว่าจะทำหัวข้อ"เครื่องมือสื่อสารการตลาดภายในองค์กรของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา" แต่จะบอกว่าในแผนกที่หนูอยู่ พี่เขาทำเกี่ยวกับ ติดต่อหาลูกค้าเสนอบริการ ในราคาโปรโมชั่น หรือติดต่อกกับองค์กรต่างๆ,บริษัทประกัน เสนอโปรแกรมตรวจสุขภาพหมู่ ประมาณนี้ มันจะยังไงคะ คือหัวข้อหนูก็ว่ามันเกี่ยว แต่ไม่ตรงกับที่แผนกหนูทำซะทีเดียว

สวัสดีวันครูค่ะ อาจารย์ (ที่รู้เพราะวันนี้หน้า รร.เซนโย ขายแต่พวงมาลัย มีเด็กๆซื้อไปให้ครูเต็มเลยค่ะ)

อ.ค่ะ หัวหน้าเขียนระบุไว้ในหัวข้อปฏิบัติงานแล้วค่ะ

ว่าให้ทำ โครงการพัฒนากระบวนการของหน่วยงานซักรีด

หนูก็ถือเอาเป็นเรื่องวิจัยเลยน่ะค่ะ

ปล.ฝ่ายบุคคลจะให้หนูย้ายแผนก แต่หนูบอกว่า หนูไปไม่ได้แล้วค่ะ ต้องส่งหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับแผนกที่ทำแล้ว อ.ค่ะถ้าหนูทำเรื่องซักรีด แล้วหนูจะพลัดเปลี่ยนไปอยู่แผนกอื่นได้มั้ยค่ะ

*ตอนนี้หนูสอนพี่ที่แผนกให้หัดใช้คอม คีย์ข้อมูลได้แล้วค่ะ ต่อไปคือการสอนส่งE-mail*

"การพัฒนาสื่อสารการตลาดภายในองค์กรของโรงพยาบาล......."  อย่างนี้ก็ได้ และลองเขียนรายละเอียดลงในเอกสารและดูว่ามีอะไรที่ยังต้องทำความเข้าใจอีก ที่สำคัญก็คือที่มีอยู่แล้วเป็นอย่างไรตรงไหนที่ต้องทำให้ดียิ่งขึ้น(ปัญหา)

โครงการ "การพัฒนากระบวนการของหน่วยงานซักรีด" ดีแล้วครับ  ทบทวนดูกระบวนการทำงานว่าทำการซักจนถึงการส่งผ้าตามหน่วยต่างๆ เก็บผ้าที่ใช้แล้วส่งโรงซัก ไม่ทราบว่าทำแค่ไหน หากชื่ออย่างนี้ก็ทำทุกกระบวนการ หากไม่ครบก็ปรับชื่อให้ชัดเจนตามกระบวนการทำงานของโรงพยาบาล

    

ทำอย่างไรเราจะสามารถมองเห็นเรื่องราวที่อยู่ภายในของหน่วยงาน องค์กรได้เหมือนอย่างที่มองเห็นดังภาพนี้ สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีอธิพลทำให้ส่วนบนปรากฏชัดขึ้น เหมือนกับสิ่งที่อยู่ภายในเราและทำให้เราแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา

สวัสดีค่ะ อาจารย์ที่เค่รพรักสาขาบริหารโรงพยาบาลทุกท่าน อิอิ

หนูจะขอแจ้งข่าวว่า การฝึกงานสหกิจครั้งนี้ ได้แฝงหนูเข้าไปเป็นพนักงาน หรือส่วนหนึ่ง

ขององค์กรแล้วค่ะ มีผัดเวรกันหยุดกับพี่ๆๆที่แผนก และหมุนหน้าที่กันทำทุกอาทิตย์

ซึ่งอาทิตย์แรก หาแฟ้ม-เก็บแฟ้มส่งแฟ้ม เหนื่อยมากค่ะจิงๆๆๆๆๆ

ส่วนอาทิตย์นี้มีทำงานถึงวันเสาร์ค่ะ อยู่เอกสารการแพทย์ซึ่งทำให้พบ

กับปัญหาจุดนี้ว่า งานเอกสารการแพทย์ทุกอย่างจะมีพี่ที่เข้าใจและทำเป็นอยู่คนเดียว

ในแผนก ซึ่งหากพี่คนนี้หยุดงานก็ไม่เดิน หนูเลยอยากทราบว่าถ้าทำเป็นรายงานจะโยงเรื่องอย่างไรดีคะ

อีกเรื่องคะที่ได้พูดคุยกับผู้จัดการแผนกแล้ว ผจก.บอกว่าอยากได้เป็นแบบ CQI ค่ะ

หนูเลยคิดว่าน่าจะทำรายงานแล้วโยงเกี่ยวกับการทำ CQI ได้

หัวข้อ "การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการงานเวชระเบียน"

จะพอได้ไหมคะ เพราะหนูเห็นว่าโรงพยาบาลที่หนูฝึกได้แยกแผนกเวชระเบียนเวชสถิติ ออกจากฟร้อนรับผู้ป่วยแต่ละแผนกค่ะ เช่นแผนกอายุรกรรม แผนกสูติ ....อื่นๆๆ

ซึงแต่ละแผนกจะมีเคาเตอร์บริการลูกค้าต่าหาก

ได้ไหมค่ะอาจารย์ ขอความกรูณาช่วยพิจารณาพร้อมตอบข้อสงสัยให้หน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สุดท้ายหวังว่า อาจารย์และเพื่อนๆๆร่วมชีวิตทุกคนคงสบายดี

ได้ครับชื่อเรื่อง  "การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการงานเวชระเบียน" ยาวไปลองดูให้กระชับตรงกับเป้าหมายที่จะทำ

เรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอีกที่นะครับ เห็นบอกว่าให้ส่งวันที่ 15 มิถุนายน นี้รวดเร็วจริงๆครึ่งเดือนแล้ว เวลาฝึกเหลืออีก 3 เดือนครึ่งเวลาเดินไปเรื่อยอย่าลืมเดินตามนะครับ จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากในตอนเดือนที่ 4

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ...ห่างหายจากมหาลัยมาคิดถึงมากเลยค่ะ...การทำงานกับการเรียนช่างแตกต่างกันมากจริงๆค่ะ การเรียนไม่ต้องรับผิดชอบไรมากมายแต่การทำงานต้องรับผิดชอบตั้งแต่เวลาเข้าทำงานจนถึงงานต่างๆแต่ว่าการทำงานทำให้หนูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะ(ไม่ใช่เพราะมีความรับผิดชอบหรอกค่ะ เนื่องจากการแต่งตัวเหมือนยายแก่เลยค่ะ)อาจารย์ค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาฝึกงานที่นี่พี่ๆทุกคนใจดีมากๆเลยค่ะ เค้าสอนงานให้หนูเหมือนกับหนูเป็นพนักงานคนนึงเลยค่ะ..ไม่ได้ใช้ให้ไปเดินเอกสารอย่างที่คิดไว้เลยค่ะ...หนูเข้าไปทำงานได้2อาทิตย์รู้สึกสนุกกับงานมากเลยค่ะพี่เค้าให้หนูโค๊ดรหัสopd iop ด้วยค่ะซึ่งไม่คิดว่าเค้าจะให้เราทำ ตอนแรกมึนงงเหมือนจะกลับบ้านไม่ถูกค่ะเพราะอ่านลายมือแพทย์ไม่ออก...แต่ดูนานๆเข้าก็ชินค่ะ...ตอนนี้หนูเลยเหมือนเป็นพนักงานของโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ

ปล.คิดถึงอาจารย์ทุกท่านค่ะ

สวัสดีอาจารย์ยงยุทธและอาจารย์ป้าที่เคารพค่ะ...

หนูจะสอบถามเรื่องหัวข้อรายงานค่ะ(ซึ่งเหมือนกับวิจัยแดะ)หนูฝึกศูนย์ข้อมูลประกันสังคมค่ะ หนูคิดว่าจะทำเรื่อง

1.การเปรียบเทียบค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ตามกลุ่มการวินิจฉัยโรคซึ่งหนูจะยกตัวอย่างโรคที่มีค่า Adj RW สูงๆและมีวันนอนนานค่ะซึ่งวิธีนี้จะมีผลดีต่อโรงพยาบาลแต่จะมีผเสียกับผู้ป่วยค่ะ

2.คุณภาพการให้รหัสหัตถการและการผ่าตัด ซึ่งจะมีสาเหตุของความผิดพลาดในการให้รหัส มักเกิดจาก

- องค์ความรู้ด้านรหัสและวิธีให้รหัสไม่ดีพอ

- ขาดมาตรฐานและแนวทางกำกับการให้รหัส

- ภาระงานให้รหัสมากเกินไป

- เครื่องมือไม่เพียงพอ เช่น ขาดหนังสือรหัสต่างๆ

- แพทย์ไม่ให้ความร่วมมือในการบันทึกข้อมูล อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก

- ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ

- ขาดกลไกการประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ

อาจารย์คิดว่าหนูความทำหัวข้อไหนดีค่ะ เพราะรูปแบบงานของหนูทั้งสองข้อนี้สำคัญมากๆค่ะ และเป็นปัญหาที่สำคัญเช่นกันค่ะ

อาจารย์ช่วยตอบด้วยน่ะค่ะ

อ.ค่ะถ้าเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนางานธุรการ หรือ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานฝ่ายธุรการ จะได้ไหมค่ะ อ.สบายดีกันทุกคนป่าวค่ะ

คิดถึงอ.ทุก ๆ คนค่ะ

อาจารย์ หนูว่าจะทำเรื่อง การพัฒนาการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย รพ.วิภาราม

อาจารย์หนูสามารถเอาทฤษฏีไหนมาอ้างได้บ้าง

อีก 3 เดือนก็กลับมาแล้วไม่ เร็วมากมากครับที่เราจะเดินผ่านขั้นตอนนี้ด้วยความตั้งใจ ที่สำคัญก็คือทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องราวจากประสบการณ์จริงภายใต้สิ่งแวดล้อมจริงๆที่ทุกคนจะเข้าไปอยู่  ในอนาคตหากเลือกที่จะกลับไปทำงานในโรงพยาบาล 

การที่เราได้ไปทำงานอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนั้นเป็นเป้าหมายของทุกโรงพยาบาล  ซึ่งทุกคนต้องพัฒนาความรับผิดชอบให้มากขึ้น ชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วยนั้นนักศึกษาเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

หัวข้อรายงานหากเราดูแค่ชื่อเรื่องอย่างเดี่ยวจะเห็นอะไรไม่มากนัก  ลองเขียนให้เห็นเรื่องราวทั้งหมดตามที่สาขาส่งแบบฟอร์มให้ที่สำคัญหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เอามายืนยันก็เป็นสิ่งสำคัญตรงนี้ต้องมีด้วย ส่วนสาเหตุก็เช่นเดี่ยวกัน การนำเอาหลักการมายืนยันก็ทำให้เรามีความมั่ใจว่าเราทำถูกต้อง

แนวทางการพัฒนางานธุรการ น่าจะเหมาะกว่า การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรก็ดีแต่ประโยชน์อาจจะไม่ทำให้ผลลัพธ์การทำงานดีขึ้น  อาจารย์ทุกท่านสบายดีครับเอาใจช่วยทุกคน

 

61.ลองไปค้นหา การบันทึเวชระเบียน ดูนะครับ การบริหารที่เรียนมาก็มากได้เวลาเอาออกมาใช้เสียที และหากเราดูที่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ก็เอาทฤษฏีเชิงระบบก็ได้

62.งานที่ไม่เหมือนใครก็ดีนะครับ  หากเราได้เรียนรู้ทุกอย่าง เราต้องเรียนรู้ หากกังวลใจ ไม่เข้าใจ อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งที่โรงพยบาล และที่มหาวิทยาลัยก็ยังคอยให้คำปรึกษาอยู่  ที่สำคัญหัวข้อรายงานส่งได้แล้ว

อาจารย์หนูทำเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้นเวชระเบียนไม่พบของร.พ.ตากใบ และจัดทำเป็นแนวทางการพัฒนาค่ะอาจารย์ใช้แนวคิด CQI อาจารย์ที่นี้เขาเห็นชอบด้วยค่ะ เพราะมันเป็นปัญหาของหน่วยงาน

อาจารย์คะ หนูส่งแบบถามให้อาจารย์ดู ถึงยังงคะ..

การสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย จะทำให้เรารับทราบทัศนคติและพฤติกรรม ของบุคลากรในโรงพยาบาลว่าเขามีทัศนคติและพฤติกรรมอย่างไรกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยเมื่อเราแปรผลข้อมูลออกมาหลังจากสำรวจเสร็จจะทำให้เรารู้ว่าอะไรเป็นจุดอ่อน หรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นการค้นหาความเสี่ยงในเชิงรุกเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

แล้วจะได้หาแนวทางพัฒนาในส่วนที่เป็นปัญหา หนูว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลมาก ทางโรงพยาบาลไม่เคยสำรวจเลยนะคะ เรื่องที่หนูทำ เขาเลยให้หนูสำรวจทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะ

อาจารย์มีอะไรจะบอกหนูโทรบอกหนูนะคะ หนู

ไม่ค่อยได้เข้ามาที่นี่ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง...

เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดเก็บเวชระเบียน" น่าจะดีเพราะเราต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้นเวชระเบียนไม่พบ  และเอาปัจจัยไปกำหนดแนวทางการพัฒนา ทบทวนดูอีกที่นะครับ

สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ดีครับแต่ดูว่าเครื่องมือที่มีอยู่เหมาะกับบริบทของโรงพยาบาลหรือไม่  พื้นที่ตรงนี้ปลอดภัยครับเข้าได้อย่างกังวล ทุกครั้งที่เราเกิดความกลัว กังวล เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้นะครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์...ยงยุทธ หนูคล้ายๆๆว่าจะหนักใจ

เรื่องการทำงานนิดหน่อย..

ก้ออาจารย์หนูต้องทำบรรยากาศองค์ไช่ไหมค่ะ..แต่หนูไม่รู้ว่า

ต้องทำในด้านใดบ้าง...เพราะที่หนูพอรู้มีแค่ด้านความพึงพอใจอาจารย์ว่าต้องทำ

ในด้านใดบ้าง..ขอคำปรึกษาด้วยนะค่ะ

สุดท้ายนี้หนูส่งแบบคำร้องขอทำรายงานไปแล้ว..อาจารย์ได้รับหรือยังค่ะและเปิดดูหรือ

มีคำแนะนำหรือเพิ่มไหมค่ะ..

สวัสดีค่ะอาจารย์...ยงยุทธ หนูคล้ายๆๆว่าจะหนักใจ

เรื่องการทำงานนิดหน่อย..

ก้ออาจารย์หนูต้องทำบรรยากาศองค์ไช่ไหมค่ะ..แต่หนูไม่รู้ว่า

ต้องทำในด้านใดบ้าง...เพราะที่หนูพอรู้มีแค่ด้านความพึงพอใจอาจารย์ว่าต้องทำ

ในด้านใดบ้าง..ขอคำปรึกษาด้วยนะค่ะ

สุดท้ายนี้หนูส่งแบบคำร้องขอทำรายงานไปแล้ว..อาจารย์ได้รับหรือยังค่ะและเปิดดูหรือ

มีคำแนะนำหรือเพิ่มไหมค่ะ..

อย่างที่ผมเคยบอกว่าบรรยากาศองค์การ ( Organizational Climate ) มันไม่ง่ายและก็ไม่ยากเกินไปหนัก ทบทวนดูนะครับว่าบรรยากาศองค์การ หลักๆมีอย่างไรบ้างและเขียนขอบเขตให้ชัดเจน ยังมีเวลาทบทวนอีก 1-2 วัน ผมว่า "ทำในสิ่งที่เราคิดว่าสนในอยากทำ" และรีบทบทวนกระบวนการทำงานเขีบยเป็นแผนปฎิบัติการได้แล้ว

เวลาที่เราจะหาเอาเรื่องมาทำโครงการพัฒนา นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการซักถามผู้ที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆ หรือบางคนก็เอาเรื่องที่โรงพยาบาลกำลังจะทำ (ลองเพิ่มการดูจากเอกสารโดยเฉพาะการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน) นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องระดับหนึ่ง 

แต่ที่น่าสนใจต่อไปก็คือการทำเอาข้อมูล หรือสารสนเทศที่มีอยู่มายืนยันว่าเรื่องที่เราไปซักถามมานั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บอกมาเปล่าๆ ลอยๆ  แต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์(empirical data) มายืนยันว่าเป็นปัญหาจริงๆ หากเราสามารถก้าวมาถึงตรงนี้ได้ก็จะทำให้ความกังขาต่างๆของผู้คนในโรงพยาบาล และผู้ที่ได้มาอ่านเอกสารของเรานั้นมองว่าเราไม่ได้เพียงแต่กล่าวลอยๆเท่านั้น

ก้าวต่อไปต้องสร้างความสมบูรณ์ของเอกสาร อยู่ที่เราสามารถที่จะหาดูว่าเรื่องราวที่ว่านั้นมีหลักคิด หลักการ ทฤษฎี หรืองานวิจัยใดๆกล่าวถึงบ้าง เอาใช้อ้างอิงประกอบ ผมว่าความสง่างามของผู้ทำรายงานจะเกิดขึ้นตามร่องรอยในเอกสารที่เราได้ตั้งใจจัดทำขึ้น      ผมชวนให้ทบทวนดูนะครับ..............

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ....

หนูคิดว่าหนูอยากทำรายงานเรื่องการเปรียบเทียบค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ระหว่างโครงการเด็กทารกแรกเกิดที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และโครงการผู้ป่วยผ่าตัดสมองในผู้ใหญ่

อาจารย์จะเห็นเป็นไฉนค่ะ...เหมาะสมหรือเปล่าค่ะ

หนูจะเปรียบกันว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะได้ค่า AdjRW มากกว่ากันเพื่อจะได้นำข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจเข้าโครงการค่ะ

ลองตอบคำถาม 2-3 ข้อนะครับเพื่อจะได้หาคำตอบ

1.เป้าหมายของเรื่องนี้คืออะไร?

2.ปัญหาที่แท้จริงคืออะไร?

3.สถานการณ์ของโรงพยาบาลเป็นอย่างไร?

สวัสดีครับ ชาวสหกิจ ทุกๆท่าน ขณะนี้ทุกท่านคงกำลังสนุกสนานกับงานที่ทำนะครับ และคงสบายดีกันถ้วนหน้า รวมถึงอาจารย์ที่เคารพด้วยนะครับ ส่วนผมสบายดี อิ่มทุกวัน เนื่องจากมีการจัดประชุม/อบรม/สัมมนาน กันทุกๆวันเลย อาหารว่างเหลือเพียบ

เนื่องจากปัญหาไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นที่รุกลามจนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศฉะนั้น พวกเราชาวสหกิจ ที่ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จึงต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยนะครับ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ

เรียน อาจารย์ที่เคารพ

ถ้าฝึกงานอย่างเดียวแล้วไม่ต้องทำรายงานหนูคงไม่เหนือยเลยละค่ะทำไมการทำงานกับการเรียนไม่เหมื่อนกัน หนูได้ส่งหัวข้อรายงานใหม่ให้อาจารย์แล้วนะค่ะ

กฎเกณฑ์ต่างๆ คนก็เป็นกำหนดขึ้น หากเป็นไปได้และมีวิธีอื่นที่สามารถยืนยันได้ว่านักศึกษามีความรู้ และความสามารถ ช่วยแนะนำซิครับว่าใช้กระบวนการใดแทนดี

ไม่ใช่ว่าสาขาเราเท่านั้นที่ต้องทำ ทุกสาขาและทุกมหาวิทยาลัยครับที่ต้องทำรายงาน ลองคิดดูนะครับหากเราทำได้ดีที่แสดงให้เห็นความสามารถของเราจริง เวลาจบแล้วและไปสมัครงานเราแนบรายงานนี้ไปด้วยก็แสดงว่าเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ดี คุณค่าเกิดขึ้นในตัวเรา ประโยชน์เกิดขึ้นกับเราอย่างตรงไปตรงมา

ผมยังรอหัวข้อรายงานของนักศึกษาอยุ่นะครับ หากได้รับแล้วผมจะแจ้งกลับทันที.........

หากทำงานใกล้ชิดกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ฯ ระวังเวลาไอ จาม ไม่ต้องกลัวเรียนรู้วิธีการป้องกันจากอาจารย์ที่โรงพยาบาล.....ปลอดภัยไม่น่ากลัว

เมื่อวานท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และการป้องกันให้กับนักศึกษา และอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยของเราครับ.....

สวัสดีค่ะ อาจารย์

เมื่อวันศุกร์ได้เข้าเรียน 7QC tools กับการทำ CQI ร่วมกับหัวหน้าแผนกต่างๆ

ผู้สอนคือหัวหน้าศูนย์คุณภาพ เข้าใจกว่าตอนเรียนเยอะเลยค่ะ เพราะเค้าจะให้เอาปัญหาจริงของแต่ละแผนกมาช่วยกันวิเคราะห์ และมีตัวอย่างการทำจริง ของบางหน่วยงานมาให้ดูประกอบ แล้วที่สำคัญ เค้าให้แต่ละแผนก เขียนโครงการการพัฒนามา 1 โครงการ

อ.ค่ะ หนูเอาโครงการนี้มาเป็นรายงานเลยน่ะค่ะ เพราะใช้ระยะเวลาเท่ากันค่ะ แล้วศูนย์คุณภาพจะช่วยให้คำแนะนำด้วย เดียววันศุกร์ก็จะเข้าเรียนต่ออีกค่ะ

แต่ตอนนี้หนูยังเลือกไม่ได้เลยค่ะว่าจะทำเรื่องอะไร

ปล.พี่เค้าบอกว่าม.อื่นที่มาฝึก มีแต่ทำรายงานว่า นศ.ได้ทำอะไรบ้าง

แต่ไม่ใช่ รายงายเชิงวิชาการค่ะ แล้วพี่ก็ถามต่อว่า จะทำรายงานเชิงวิชาการ ได้ขออนุญาติ ผอ. หรือยัง แต่อาจารย์ค่ะที่บอกว่า ที่ทำนี้ เป็นรายงานวิชาการ แล้วมันต่างจาก งานวิจัย ยังไงค่ะ ว่าแต่ งานวิจัยที่เกี่ยวกับงานห้องผ้า หนูยังหาไม่เจอเลยค่ะ

7QC tools เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพครับ ป้าหมายต้องการให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพ  การทำ CQI (การพัฒนาคุณภาพอย่าวต่อเนื่อง) หากมีทุกหน่อยงานที่สะท้อนปัญหาหลักๆในทุกหน่วยงานและทำอย่างต่อเนื่องเป็น TQM

และก็เป็นเรื่องเดียวกับที่ทุกคนได้เรียนรู้มาแล้วที่มหาวิทยาลัย เราหาปัญหาและเอาทำเป็นโครงการพัฒนา เอาโครงการนี้ก็ได้เอาเลยไม่ต้องรีรอ

นักศึกษาสหกิจทำแบบนี้ทุกมหาวิทยาลัย เราควบคุมมาตรฐาน หากมาฝึกงานระยะสั้นๆ หรือวิชาอื่นก็ต้องดูเป้าหมายของวิชาครับ

เราทำโครงการพัฒนางานที่อาศัยหลักการทางวิชาการ(ยืนยันความถูกต้อง) หากจะต้องของอนุญาตก็ต้องทำ

คงต้องทำความเข้าใจกับการวิจัย และการสืบค้นข้อมูลในช่องทางที่เหมาะสมผมดูแล้วมีครัย และมากด้วย บางที่เป็นการพัฒนางานก็เอามาใช้ได้ หัวข้อต้องส่งแล้วละ อย่างเสียเวลามากกว่านี้อีกเลย ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและให้ช่วยประสานกับอาจารย์ในโรงพยาบาล เวลาไม่ได้หยุดรอเรานะครับ.....

สวัสดีคะอาจารย์ยงยุทธ

หนูฝึกงานที่โรงพยาบาลเวชธานี

หน่วยบริหารความเสี่ยงที่หนูไปฝึก เป็นหน่วยงานหนึ่งของศูนย์คุณภาพคะ

ที่ศูนย์คุณภาพมีหน่วยงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน คือ

Document Control Center (DCC)

Infection Control (IC)

Safety,Occupational Health & Environment (SHE)

Customer Satisfaction Index (CSI)

Performance Monitoring & Measurement (PMM)

Risk Management (RM)

Quality & Patient Safety (QPS)

Quality Assurance (QA)

Continuous Quality Improvement (CQI)

พี่เค้าก็เลยให้เรียนรู้ครบทั้งหมดทุกหน่วยงาน โดยทำงานตามแผนปฏิบัติงานที่หนูส่งไปให้อ.แล้วคะ

พี่ๆที่ศูนย์คุณภาพใจดีมากๆคะ สอนการทำงานว่าแต่ละหน่วยทำงานอะไรบ้าง

งานแต่ละชิ้นทำอย่างไร แล้วอธิบายให้รู้ก่อนให้ทำด้วยคะ

ทุกวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 07.30 น.หนูจะต้องเข้าไปฟังการประชุมของพี่ๆเค้าด้วยคะ

แล้วทุกวันศุกร์ พี่ที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ เค้าจะมาถามว่าแต่ละอาทิตย์ทำงานเป็นไงบ้าง เข้าใจงานที่ทำไหม มีปัญหาอะไรรึป่าว

ตอนนี้โรงพยาบาลขอรับรอง JCI ด้วย พี่ๆที่ศูนย์คุณภาพเลยยุ่งๆ เพราะกำลังเตรียมตัวรับการรับรองครั้งนี้

หนูกับพักตร์เพียงเพ็ญฝึกที่แผนกเดียวกันคะ แต่ทำงานไม่ซ้ำหน่วยงานกัน เพราะพี่เค้าอยากให้เรียนรู้งานอย่างเต็มที่ แต่ก็ได้นั่งทำงานในห้องเดียวกันคะ

อ.ทุกคนสบายดีนะคะ

หนูคิดถึงอ.ทุกคนคะ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

หนูขอฝากความคิดถึงไปให้อาจารย์ทุกๆคนด้วยน่ะค่ะจากใจจริงๆค่ะ หนูอยากบอกว่าหนูคิดถึงบรรยากาศของการเรียนมากๆ คิดถึงบรรยากาศในมหาลัย ตอนนี้อยู่ในช่วงรับน้องคงสนุกมากเลยใช่มั้ยค่ะ... การฝึกงานสหกิจของหนูตอนนี้ก็สนุกเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ทุกวัน(ใช่ก็วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนิ)ตอนนี่หนูรับผิดชอบในงานที่พี่ๆมอบหมายให้ทำมากขึ้นค่ะ ถามว่ามีปัญหาอะไรบ้าง การทำงานมันก็ต้องมีปัญหา มีอุปสรรค์ คราวนี้ก็คงจะอยู่ที่ตัวของเราว่าจะผ่านมันไปได้ยังไง ถ้าเปรียบเทียบกันเมื่อได้รับงานมา 1 ชิ้น หากทำในห้องเรียน เรามีโอกาสที่จะแก้ตัวได้หลายๆครั้ง แต่เมื่อเรามาฝึกงานในโรงพยาบาลเราพกพาตรายี่ห้อของเรามาด้วย...เราอาจจะมีโอกาสแก้ตัวได้เพียงครั้งเดียวและต้องทำให้ดีที่สุด...เพื่อที่จะรักษาอะไรต่อมิอะไรหลายๆอย่าง.....พี่ๆเค้าค่อยข้างที่จะใจดีค่ะ ชื่นชมสาขาของเรามากเลยค่ะ(หนูภูมิใจ)มีพี่ที่เรียนสาขาเราทำงานที่ศุนย์ด้วยค่ะ 3 คน ...หนูคิดว่าบรรยากาศในการทำงานที่นี้ดีมากค่ะเช่น มีประชุมกันทุกวันในตอนเช้าก่อนการทำงาน เพื่อให้ความรู้กันในเรื่องต่างๆ และก็มีกิจกรรมวันศุกร์หรรษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองอาจจะทำให้การทำงานของพี่ๆเค้าง่ายขึ้นก็ได้ เพราะเกิดความสามัคคี และความสนิทกัน แต่ไม่รู้เหมือนกันน่ะค่ะ เราอาจดูกันแค่ภายนอกเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน......................

หนูตอกบัตรเข้าทำงาน 8.00-17.00 น ค่ะ แต่ก็ไปก่อน7.30น.เพราะประชุมทุกวันค่ะและก็ไม่ได้เลิกตรงเวลาสักวันเลยค่ะไม่ใช้ขยันน่ะค่ะ (งานไม่เสร็จ)

สรุปว่าตอนนี้...การทำงานของหนูค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะ (ตอนนี้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่คงไม่นานต้องมีปัญหากันบ้างค่ะ เพราะทุกอย่างไม่แน่นอน)... และคิดว่าคงจะมีปัญหาเรื่องการทำรายงานแน่นอนค่ะ คงต้องเข้ามารบกวนอาจารย์ให้ปวดหัวกันบ่อยๆค่ะ ขอบคุณค่ะ (คิดถึง อ.ทุกคนเลยน่ะค่ะ)

สวัสดีค่ะ อาจารย์

หนูขอฝากความคิดถึงไปให้อาจารย์ทุกๆคนด้วยน่ะค่ะจากใจจริงๆค่ะ หนูอยากบอกว่าหนูคิดถึงบรรยากาศของการเรียนมากๆ คิดถึงบรรยากาศในมหาลัย ตอนนี้อยู่ในช่วงรับน้องคงสนุกมากเลยใช่มั้ยค่ะ... การฝึกงานสหกิจของหนูตอนนี้ก็สนุกเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ทุกวัน(ใช่ก็วันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนิ)ตอนนี่หนูรับผิดชอบในงานที่พี่ๆมอบหมายให้ทำมากขึ้นค่ะ ถามว่ามีปัญหาอะไรบ้าง การทำงานมันก็ต้องมีปัญหา มีอุปสรรค์ คราวนี้ก็คงจะอยู่ที่ตัวของเราว่าจะผ่านมันไปได้ยังไง ถ้าเปรียบเทียบกันเมื่อได้รับงานมา 1 ชิ้น หากทำในห้องเรียน เรามีโอกาสที่จะแก้ตัวได้หลายๆครั้ง แต่เมื่อเรามาฝึกงานในโรงพยาบาลเราพกพาตรายี่ห้อของเรามาด้วย...เราอาจจะมีโอกาสแก้ตัวได้เพียงครั้งเดียวและต้องทำให้ดีที่สุด...เพื่อที่จะรักษาอะไรต่อมิอะไรหลายๆอย่าง.....พี่ๆเค้าค่อยข้างที่จะใจดีค่ะ ชื่นชมสาขาของเรามากเลยค่ะ(หนูภูมิใจ)มีพี่ที่เรียนสาขาเราทำงานที่ศุนย์ด้วยค่ะ 3 คน ...หนูคิดว่าบรรยากาศในการทำงานที่นี้ดีมากค่ะเช่น มีประชุมกันทุกวันในตอนเช้าก่อนการทำงาน เพื่อให้ความรู้กันในเรื่องต่างๆ และก็มีกิจกรรมวันศุกร์หรรษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองอาจจะทำให้การทำงานของพี่ๆเค้าง่ายขึ้นก็ได้ เพราะเกิดความสามัคคี และความสนิทกัน แต่ไม่รู้เหมือนกันน่ะค่ะ เราอาจดูกันแค่ภายนอกเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน......................

หนูตอกบัตรเข้าทำงาน 8.00-17.00 น ค่ะ แต่ก็ไปก่อน7.30น.เพราะประชุมทุกวันค่ะและก็ไม่ได้เลิกตรงเวลาสักวันเลยค่ะไม่ใช้ขยันน่ะค่ะ (งานไม่เสร็จ)

สรุปว่าตอนนี้...การทำงานของหนูค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะ (ตอนนี้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่คงไม่นานต้องมีปัญหากันบ้างค่ะ เพราะทุกอย่างไม่แน่นอน)... และคิดว่าคงจะมีปัญหาเรื่องการทำรายงานแน่นอนค่ะ คงต้องเข้ามารบกวนอาจารย์ให้ปวดหัวกันบ่อยๆค่ะ ขอบคุณค่ะ (คิดถึง อ.ทุกคนเลยน่ะค่ะ)

ดีมากเลยครับที่ทุกคนได้เรียนรู้ในงานจริงๆของสถานประกอบการ หรือที่ฝึกงาน การคิกและวิธีคิดโดยเพียงแต่การคิดดีๆ เราก็เห็นแต่สิ่งดีๆ ที่สังคมนั้นเกื้อกูลกันอยู่ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ที่สาขาได้ปรึกษากันที่จะทำอย่างไร ที่จะดึงเอาความมีคุณค่าออกมาจากนักศึกษาทุกคนให้ได้มากที่สุด และเอาแสดงไว้ในรายงานโดยที่ให้โรงพยาบาลได้รับประโยชน์มากที่สุดนั้นหมายถึงว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการที่ดีและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น......

การเรียนรู้จากอาจารย์ปรึกษาทั้งที่โรงพยาบาล และที่มหาวิทยาลัยอย่างสมำเสมอนั้นจะทำให้เราเดินทางตรงที่สุดในการเข้าหาเป้าหมายของเราปรึกษาอย่างสมำเสมอนะครับ

ที่มหาวิทยาลัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไหว้ครูครับ ผมได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในห้องประชุมสักชั่วโมง ก็ได้เห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในพิธีไหว้ครู ทำให้ผมที่เป็นครูอยู่แล้วก็เอาวาระนี้ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตผมมาจนทุกวันนี้ ก็เพราะพระคุณของครูนี้แหละครับ

น้องก็สนุกสนานในการรับน้องปีที่ 1 ที่จริงก็อยากให้พี่ๆทุกชั้นปีไปร่วมอย่างพร้อมหน้า พร้อมตากัน  แต่เพราะภาระกิจที่เข้ามาแต่ละคนทำให้ไม่ได้พบกันทั้งหมด เทอม 2 คงได้มาทำความรู้จักน้องๆใหม่นะครับ ........

อาจารย์ทุกท่านสบายดี................................

ขอเบออาจารย์กับอาจารย์ป้าหน่อยค่ะโทรศัพท์พัง

ติดต่อใครไม่ได้เลย

ติดต่ออาจารย์ผ่าน mail นะครับ เบอร์มีอยู่ในเอกสารตอนปฐมนิเทศ

สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านที่เคารพ...เนื่องด้วยตอนนี้หนูนอนไม่หลับเพราะหาความสำคัญของปัญหาอยู่ค่ะ รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่ทำไมเขียนไม่ได้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ...รู้สึกเหนื่อยและท้อกับการทำวิจัยและการเรียนสหกิจครั้งนี้เหลือเกินค่ะ ยิ่งใกล้เวลาที่จะส่งบทที่ 1 เท่าไรก็ยิ่งปวดหัว แค่ฝึกงานอย่างเดียวก็ไม่มีเวลาจะทำอะไรแล้วค่ะแต่ยังดีค่ะที่มีเพื่อนดีและพี่ที่ทำงานดีๆคอยให้กำลังใจ...สู้ๆ

ปล.คิดถึงอาจารย์ทุกท่านน่ะค่ะ

อาจารย์บทที่1 ไม่มีตัวแปรได้ไหมคะ

การทำงานในแต่ละวันนั้นเพียงแต่เรารู้ว่า เราทำอะไรดีขึ้นจากเดิมอย่างไร แล้วเอาตรงนั้นมาเขียนเป็นรายงานตามแบบฟอร์มที่สาขาฯ หรือมหาวิทยาลัยกำหนด นั้นเป็นเป้าหมายที่นักศึกษาต้องทำและเป็นไปตามมาตรฐานของสหกิจศึกษาของทุกมหาวิทยาลัย

ครู อาจารย์ก็ไม่ได้บอกให้นักศึกษาทำวิจัย แต่ก็มีหลายคนบอกว่าทำแบบวิจัย และหลายคนก็รู้ว่าวิจัยเป็นเรื่องยากและก็รับรู้ว่ามันเป็นงานวิจัยท้ายสุดก็เป็นทุกข์ที่เกิดจากการคิดของพวกเรานั้นเอง ลองทบทวนเรื่องราวที่เราเคบเรียนรู้ก่อนที่จะออกไปฝึกงาน ว่าเราออกไปทำงานให้งานนั้นดีขึ้น

การหาปัญหาจากเป้าหมายการทำงาน จากสารสนเทศ จากความคาดหวังของอาจารย์ที่ให้เราทำ ฯ ลองทบทวนตนเองก่อนอีกครั้งหากติดขัดอย่างไรอาจารย์ที่ปรึกษามีไว้เพื่อปรึกษาช่วยกันใช้บริการอาจารย์ด้วยนะครับ

ให้กำลังใจตรับ............

สวัสดีคะ อาจารย์

3 วันของอาทิตย์แรกที่ไปฝึก พี่เค้าให้หนูกับพักตร์เพียงเพ็ญไปอบรมกับพนักงานใหม่คะ ได้อบรมเรื่องการซ้อมดับเพลิงและการทำ CPR ด้วย

3 อาทิตย์แรกหนูทำงานอยู่หน่วยระบบเอกสารของศูนย์คุณภาพ ตอนนี้งานเอกสารของศูนย์คุณภาพเยอะมากๆ มีงานทำตลอดเวลาเลย

ส่วนอาทิตย์ที่ผ่านมาทำงานอยู่กับหน่วยควบคุมป้องกันการติดเชื้อ(IC)ช่วงนี้งานที่หน่วย IC ไม่เยอะ พี่เค้าบอกว่างานจะมีเยอะตอนช่วงตอนเดือนคะ

อาจารย์ทุกคนคงสบายดีนะคะ

คิดถึงอาจารย์ทุกคนนะคะ

ตอนนี้กลับไปเรียนกับเพื่อนยังทันมั้ยค่ะ

ถ้าจะดร็อป ต้องภายในวันที่เท่าไหร่ค่ะ

ห้องสมุดวิจัยส่วนใหญ่จะเปิด จ-ศ เวลาราชการ

เพราะงั้น หนูจะหยุดงาน ไปหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักวิชาการเพื่อยืนยันความถูกต้อง ล่ะกันน่ะค่ะ

ส่วนรายงานวิชาการ (ไม่ใช่วิจัย) ตามคู่มือสหกิจศึกษา บทที่1 มี ชื่อ ที่ตั้งสถานประกอบการ ลักษณะการประกอบการ รูปแบบการจัดองค์กร ตำแหน่งและงานที่ทำ ตำแหน่ง พนง.ที่ปรึกษา จะให้เอาไปใส่ที่ไหนค่ะ

พอดีดูจากรูปแบบรายงานวิชาการของอ.แล้ว หนูหาที่อยู่ให้มันไม่ได้ค่ะ

แล้วต้องหาหลักวิชาการมายืนยันความถูกต้องไหมค่ะ

อาจารย์ทุกท่านสบายดีครับ แต่เพื่อนๆและน้องๆอาทิตย์ที่ผ่านมาผมสังเกตเห็นเป็นไข้หวัดกันหลายคน โดยเฉพาะวันพฤหัส และศุกร์ ครู อาจารย์ก็ต้องลงมาดูพวกเราให้ใกล้ชิดมากขึ้นเน้นให้ดูแลตนเอง หลีกเลี่ยงสัมผัสคนเสี่ยง (มีไข้ ไอ จาม) และหากจำเป็นก็ต้องสวมผ้าปิดปาก การทานอาหารก็ต้องให้ร้อน หากทานกันหลายคนก็ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ การจับลูกบิดประตู กดลิฟท์ ที่คนใช้กันมากๆต้องระวัง ทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็ควรดูแลตนเองเช่นเดียวกันด้วยนะครับ

ผมว่าพวกเราเป็นทุกข์มากนะครับกับรายงานของสาขาฯ ที่นักศึกษาเรียกว่าวิจัย นักศึกษาได้สร้างภาพที่น่ากลัวให้กับตนเอง ก็เป็นรายงานธรรมดาๆ มหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษารู้จักใช้ข้อมูลทางวิชาการมายืนยันปรากฎการณ์ที่ทุกคนได้เห็น เมื่อวันศุกร์ผมได้คุยกับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล คนหนึ่งผมบอกเขาไปว่า ในการเขียนเอกสารวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาต้องสะท้อนให้เห็นถึงหลัก 3 ประการในบทความวิชาการ

ประการแรกได้แก่ ความจริงที่เป็นปรากฎการณ์ที่เราได้เห็น 

ประการที่สอง เราต้องเอาความรู้ที่มีอยู่มายืนยันว่าที่เราเห็นนั้นมันถูกต้อง ในส่วนนี้ต้องมีหลายอย่างนะครับมายืนยัน อาจเป็นหลักการ แนวคิก ทฤษฎี หรือผลการวิจัย ที่เป็นรากฐานให้เราเห็นความชัดเจนของความจริง ตรงนี้แหละจะเห็นว่าเราทำอะไรไม่ได้คิดเอาเอง หรือไม่ทำมั่วๆ

ประการที่สาม ความคิด ของเราเองเห็นว่าเป็นอย่างไร

ทั้งสามประการนี้แหละครับ ไม่ว่าจะศึกษาระดับไหนก็ควรจะนำมาใช้จะทำให้คนที่เราได้คุยด้วยนั้นมีความมั่นใจว่าเรามาถูกทิศ ถูกทาง อย่าลืมนะครับ "ความจริง ความรู้ และความคิด"

ที่สำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือ "อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา อย่าปล่อยให้เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ตามลำพัง"  รู้อย่างนี้แล้วโทรไปปรึกษาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทันที่เลยนะครับ

90 ไม่แสดงตน  ผมว่าเราเดินออกมาไกลจากสิ่งที่นักศึกษามีประสบการณ์อยู่เรามาเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ เก็บเรื่องเก่าเอาไว้ก่อน(ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้งสถานประกอบการ ลักษณะการประกอบการ รูปแบบการจัดองค์กร ตำแหน่งและงานที่ทำ ตำแหน่ง พนง.ที่ปรึกษา)เอามาใส่ไว้ตรงที่เหมาะสมที่ไม่ได้อยู่บทต่างๆ ทบทวนดูนะครับว่าเอาไว้ตรงไหนเหมาะสม ถามเป็นการส่วนตัวนะครับ

กลับมาอยู่กับตัวเอง และโทรหาอาจารย์โดยด่วนนะครับ

สวัสดีอาจารย์ และเพื่อนๆ

วันนี้แวะมาทักทายกันค่ะ หลังจากการทำงานมาทั้งสัปดาห์ หนูคิดว่าเพื่อนๆคงจะรู้สึกเหมือนกันว่า เหนื่อยมากๆ (แต่ไม่ได้รู้สึกว่าท้อน่ะค่ะทั้งที่งานเยอะมากๆ ทุกเช้าที่ตื่นมาก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมว่าอยากไปทำงาน)***พอตกเย็นก็รู้สึกว่าเราไม่เอาแล้ว...เราเหนื่อย...เราคงไปต่อไม่ได้แน่ๆ... แต่หนูก็เข้าใจว่านั้นเป็นความรู้สึกที่เราสร้างมันขึ้นมา (ได้นอนพัก..ตื่นเช้าก็อยากไปทำงานเหมือนเดิม) หนูยอมรับว่าเราอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไป... อาจเป็นเพราะมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับเรา... เราจึงอยากทำมันให้ดีที่สุด** (ทุกคนอาจจะคิดว่าหนูอินกับมันมากเกินไปมันไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น เราแค่มาฝึกงาน..อย่าคิดมาก)...หนูเคยบอกตัวเองอย่างนี้แล้วค่ะ แต่ที่สุดเราก็ต้องกดดันตัวเองเหมือนเดิม... เพราะเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

***วันนี้เป็นวันที่ได้เจอกับพี่หัวหน้างานค่ะ (พี่เค้าเก่งมากเลยค่ะในเรื่องของคุณภาพ ย้อยมาจาก ร.พ กรุงเทพ มาเป็นที่ปรึกษาให้ที่นี้)เพราะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แห่งการทำงาน พี่เค้าจะมาถามทุกสัปดาห์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ? พอออกจากห้องของหนูไป พี่เค้าไปบอกกับพี่ที่ทำงาน Doc ว่า...ดูน้องเค้าเหนื่อยๆน่ะ... พี่ที่ทำงาน Doc บอกว่า น้องเค้าช่วยงานได้เยอะเลย ทำให้งานดำเนินไปเร็วขึ้น จนตอนนี้จะปิดระบบได้แล้ว (ดีใจนิดนึงว่าอย่างน้อยที่เราตื่นเช้ามาทำงานทุกวัน และเลิกงานหลังเวลาทุกวัน อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ กับระบบงานของพี่เค้า...) บาย บาย แล้วน่ค่ะ แวะมาระบายความรู้สึกนิดนึง......อาจไม่นิด

สวัสดีคะ อาจารย์

อาทิตย์ที่ผ่านมา หนูทำงานอยู่กับหน่วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม(SHE)อยู่หน่วยนี้ไม่ค่อยทำอะไรมาก พี่เค้าให้หนูคีย์ข้อมูลที่พี่เค้าไปRoundในแต่ละวัน ซึ่งพี่เค้าไปRoundประมาณบ่าย2แล้วกลับมาตอน4โมงแล้วนำข้อมูลที่ได้มาให้หนูทำส่วนตอนเช้า หนูไปช่วยทำงานให้พี่หน่วยระบบเอกสาร(DCC)เพราะว่างานพี่เค้าเยอะ ก็ดีกว่าอยู่ว่างๆ มันน่าเบื่อ

การมาฝึกงานครั้งนี้ทำให้รู้ว่า สิ่งที่เราเรียนมายังไม่เพียงพอสำหรับที่จะไปทำงานจริง เช่น Word,Excel บางอย่างเราไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางอย่างเคยเรียนมาแต่กลับจำไม่ได้ พี่เค้าก็จะบอกและสอนให้ บางโปรแกรมก็ไม่เคยเรียนมาก่อน เช่น PDF ซึ่งหนูคิดว่าการมาฝึกงานครั้งนี้ทำให้หนูได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย

อาจารย์และน้องๆในสาขาทุกคน รักษาสุขภาพให้ดีนะคะ ขอให้แข็งแรงทุกคน

ดีมากเลยครัย จะสุขหรือทุกขืก็สื่อสารถึงกันสิ่งที่เราได้เอามาบอกในนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกดีขึ้น หากทุกคนได้เขียนบอกเล่าให้เห็นความรู้สึกอย่างนี  อาจารย์ทุกท่ายก็วางใจ นักศึกษาเองก็ได้เอาสิ่งที่มันอัดแน่นอยู่ออกมาบ้างความเครียดลดลงครับ

เวลาที่เราทำงานเวลานี้หากรู้ว่าเราขาดอะไร และหาเอามาเติมขณะที่เราเป็นนักศึกษาก็เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด  ที่เราจะออกไปทำงานจริงๆในปีหน้าเวลาเดียวกันกับเวลานี้แหละผมหวังว่าทุกคนจบแล้ว

สวัสดีค่ะ อ.

หนูป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะ หมอให้หยุดจนกว่าจะหาย

ลางานแล้ว แต่ไม่มีใบลาของแพทย์ค่ะ

ดูแลตนเองให้ดีนะครับ ที่มหาวิทยาลัยเราปิดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วจะเปิดวันพฤหัสนี้ ไม่รู้จะพบอะไรบ้าง  มีคำแนะนำเวลาเราจำเป็นต้องเข้าไปยังกลุ่มเสี่ยง (คนที่ไอ มีไข้) ใช้ผ้าปิดปากดีที่สุด ที่สำคัญเชื้อหวัด 2009 มันติดมากับน้ำมูก น้ำลาย ติดที่มือ นิ้ว ที่ลูกปิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ สวิทช์ไฟ เราใช้ร่วมกับคนอื่นต้องระวัง (เชื้ออยู่ได้นาน) และอย่าลืม "กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ" ป้องกันตนเองนะครับ แล้วจะปลอดภัย อย่าลืมออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอด้วยละ  หายเร็วๆจะได้กลับมาเรียนรู้ต่อ..........

สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนเพลง

หนูแข็งแรงค่ะ หนูไม่ป่วย 55+

หากใจดีแล้วสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นเรื่องดีๆๆๆๆ

ใครเครียดก็ไปดูที่ "ความสุข และเสียงหัวเราะ" จะได้ 555555

ทุกอาทิตย์ออกไปดูพวกเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่มีความสุขกันดี อาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงพยาบาลก็ดี เลยทำให้พวกเรามีความสุขและสนุกกับการทำงานเป็นกุศลครับที่ทุกคนได้ทำมา........

เพื่อน ๆ สบายดีกันป่าว

อ.เหนื่อยไหมค่ะมานิเทศงานที่โรงพยาบาลลำสนธิ อาจจะไกลไปนิดนะค่ะ

หวังว่าอ.คงมีความสุขนะค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ ช่วงนี้หนูไม่ค่อยสบายเลยค่ะ รู้สึกเหนื่อยๆ เพราะคนไข้ที่โรงพยาบาลเยอะมากๆค่ะ OPD ต่อวันประมาณเกือบๆพันค่ะ (เวลา เปิดโมงถึงห้าโมงเย็นค่ะ)หนูนั่งทำแฟ้มกันเหนื่อยค่ะ ตอนนี้พี่เค้าปล่อยให้หนูมาโค้ดรหัสโรคที่ชั้นล่างค่ะ ตอนนี้พี่เค้าปล่อยให้หนูทำคนเดียวแล้วค่ะ เค้าบอกว่าทำได้แล้ว หนูต้องนั่งท่องศัพท์ทุกวันตอนเย็นเพื่อจะได้เร็ว และต้องชื่อยาโรคเรื้อรังด้วยค่ะ บอกที่อ่านลายมือแพทย์ไม่ออกก็ต้องอาศัยยาที่หมอจ่าย ว่าเป็นโรคอะไร หนูไม่ได้มีงานนี้แค่งานเดียวน่ะค่ะยังมีอีกเยอะที่หนูต้องทำทั้งงานราชงานหลวง หนูทั้งนั้น รู้สึกเหนื่อยค่ะเวลาเคลียงานไม่ทันต่อวัน หนูมีงานต้องรายงานประกันสังคม ไหนจะงานของคลินิกอีกและโครงการARVอีกงานเยอะมากๆค่ะ แต่ก็สนุกแต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ตอนเช้ารู้สึกไม่อยากตื่นแต่เมื่อทำงานแล้วก็สนุกมากค่ะ

เมื่อวันพฤหัสที่แล้วมีโอกาสไปเยี่ยมนักศึกษาที่โรงพยาบาลลำสนธิ และได้พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงพยาบาลทั้ง 2 ท่านที่ได้ดูแลนักศึกษาของเราเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำให้เห็นว่าในขณะที่นักศึกษาเราไปเรียนรู้และได้ประสบการณ์ โรงพยาบาลก็ได้รับการเรียนรู้ที่นักศึกษาเราได้เอาศักยภาพที่มีอยู่ไปเชื่อมโยงงานที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ไปกับอาจารย์ประภาศรี กลับมาถึงมหาวิทยาลัยก็เย็นพอดี การเดินทางสะดวกสบายดีทุกประการ

ช่วงนี้ที่โรงพยาบาลคนไข้เยอะมากๆจริงทุกโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ป่วยเป็นไข้หวัด ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหวัด 2009 หรือเปล่า เลยทำให้งานของทุกคนมากไปด้วย อาจารย์ทุกท่านรู้ครับว่าเราเหนื่อยที่ต้องทุมเททำงาน หากทุกคนมีความรู้สึกว่ามีความสุขและสนุกกับการทำงานอย่างนี้ผมก็แน่ใจว่าเราเข้าใจและรับรู้ในจิตวิญญาณของคนที่ทำงานในโรงพยาบาลแล้ว ในอนาคตผมแน่ใจว่าเราสามารถทำงานในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี ส่วนใครที่เห็นว่าตัวเองไม่มีความสุขผมก็แนะนำว่าให้ทบทวนเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันเราได้พบเรื่องราวดีๆอะไรบ้างและบันทึกเอาไว้เป็นเรื่องเล่าสั้นๆ ที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่า "เรื่องเล่าเร้าพลัง" นั้นหมายถึงว่าเวลาที่เราเหนื่อยเรื่องเล่านี้จะช่วยเยียวยาจิตใจของเรา  หรือไปดูที่ผมเขียนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น "เรื่องราวดีๆที่บำราศ"  "ข้าวสวย" หรือ "ความสุขและเสียงหัวเราะ" และอีกหลายเรื่อง  เวลาที่ผมเหนื่อยล้าก็ได้อ่านเรื่องราวอย่างแหละครับ  และอยากจะบอกทุกๆคนว่า "สิ่งดีๆนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและทุกเวลาในโรงพยาบาล ลองเปลี่ยนมุมมองเสียใหม่นะครับ หากมีเรื่องดีๆก็เอามาเล่าแบ่งปันกันอย่างที่พวกเราหลายคนที่เขียนมา.....

 

สวัสดีครับอาจารย์ และเพื่อนทุกๆคน หวังว่าทุกคนคงสบายดีนะครับ ส่วนผมสบายดี ตอนนี้กำลังเหนื่อยกับการเตรียมรับการประเมิน HA ซ้ำ

สวัสดีสค่ะอาจารย์และเพื่อนๆ

สบายดีไหมค่ะ

ช่วงนี้เหนื่อยมากๆเลย

คนไข้เยอะมาก

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

เป็นไงบ้างหวังว่าทุกๆคนคงสบายดีพร้อมสู้เติมที่นะ เมือสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาไปเยี่ยมพวกเราที่พัทยา ศรีราชา ลพบุรีและล่าสุดสุพรรณบุรี ก้รู้สึกบางคนก็มีความสุขดีมาก บางคนก็มีความทุกข์แต่ว่าส่วนใหญ่จะสุขมากกว่าทุกข์นะ จริงๆแล้วเราทุกคนเกิดการเรียนรู้ การปรับตัวที่จะอยู่ในสังคม ทำให้เราเป้นผู้ใหญ่ขึ้น แต่ละแห่งที่ครูกับอาจารย์ยงยุทธไปเราก้จะได้รับคำชมจากอาจารย์พี่เลี้ยงเสมอว่าพวกเรามีศักยภาพ ทำงานเก่ง เรียนรู้ได้เร็วก็เป็นผลแห่งการทำความดีของพวกเรานั่นเอง ในมหาวิทยาลัยก็ใกล้จะสอบกลางภาคกันแล้วเพื่อนๆที่เรียนอยู่ก็คงจะเตรียมตัวสอบกับแล้ว ช่วงนี้อากาศเปลียนแปลงมีการระบาดของไข้หวัดก็ต้องดูแลตนเองให้มาก ทำงานอ่อนเพลียก็ต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเช่นกัน และใครที่หมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัด โทรมาบอกด้วยว่าเป็นใครและตอนนี้อาการเป็นอย่างไรเป็นห่วงนะ สุดท้ายขอให้กำลังใจทุกๆคนนะจ๊ะและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วย

สวัสดีคะ อาจารย์

สัปดาห์ที่ผ่านมาหนูทำงานอยู่หน่วยCSI & PMM ทำเกี่ยวกับการเก็บแบบสอบถามจากที่ผู้ป่วยและพนักงานที่ได้เขียนมา เพื่อนำไปประเมินว่าการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไร ผู้ป่วยและพนักงานต้องการให้ปรับปรุงอะไรบ้าง เป็นงานที่จะต้องใช้สถิติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคะ

อาจารย์และน้องๆในสาขาคงสบายดีนะคะ

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

เยี่ยมมากงานเดินหน้าไปได้ด้วยดี อีกเดือนเศษๆก็ได้กลับมาพบหน้าพี่ๆ น้องๆ ครู และอาจารย์แล้ว

"ร่วมกัยสร้างสิ่งดีๆฝากไว้ที่โรงพยาบาลนะครับ"

อาจารย์ค่ะจะมานิเทศหนูรึเปล่าค่ะ.....โรงพยาบาลถามแล้วหนูยังไม่ได้คำตอบเลย

แนวโน้วอาจจะไม่ได้ไป แต่อย่าได้กังวลมีวิธีการที่นักศึกษาได้รับการนิเทศเช่นเดียวกัน

สวัสดีค่ะอาจารย์และเพื่อนๆ

สบายดีกันไหมคะ

หนูสบายดีค่ะ

พี่ๆเค้าใจดีมากเลย

ตอนนี้ที่โรงพยาบาลแยกผู้ป่วยไข้หวัด

ไปอยู่หลังโรงพยาบาลค่ะ

คนไข้เยอะมากๆๆเลย

แต่ที่นี่เค้าเปลี่ยนระบบใหม่แล้ว

ทำงานได้เร็วขึ้นเยอะเลยค่ะอาจารย์

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

....สวัสดีค่ะ....

สวัสดีคะอาจารย์

อาทิตย์ที่ผ่านมานี้หนูก็ยังทำอยู่กับหน่วย CSI & PMM

CSI เป็นหน่วยที่ทำงานเกี่ยวกับการสรุปแบบสอบถามที่วางไว้ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ป่วยและพนักงานที่มาใช้บริการหน่วยงานนั้นๆ ตอบแบบสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็น ข้อปรับปรุงต่างๆ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปคิดคะแนนและนำ comment ต่างๆส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานที่มี comment ได้ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

ส่วน PMM ทำเกี่ยวกับสถิติที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ข้อมูลมาจากหน่วย CSI ส่งมาให้ แล้วนำสถิติที่ได้ ไปนำเสนอในการประชุมต่างๆ

ซึ่ง 2 หน่วยงานนี้จะทำงานประสานกัน และใช้โปรแกรม SPSS ด้วย

การเก็บแบบสอบถามจะเก็บทุกวันอังคารและวันศุกร์

การส่งผลคะแนนและ comment ของแต่ละหน่วยงาน จะส่งให้ 15 วัน/ครั้ง และส่งให้ผู้บริหารดู 1ครั้ง/เดือน

อาจารย์ทุกท่าน เพื่อน และน้องๆในสาขาทุกคนคงสบายดีนะคะ

ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

ถึงพวกเราทุกๆคน อาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะหวังว่าคงสบายกันดีโดยถ้วนหน้าและอย่าลืมดู milestoneของตนเองด้วยล่ะ สำหรับการนิเทศช่วงนี้ไม่ได้ออกไปกันเลยเพราะต้องคุมสอบกันทุกคนๆละหลายวัน/หลายครั้งไว้ต้นเดือนสิงหาคมคงจะไปกันอีกรอบหนึ่งและพวกเราอย่าลืมส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสมำเสมอนะ จะได้ไปกันถูกทาง ขอให้รักษาสุขภาพกันทุกๆคนนะ

รักและห่วงใย

สวัสดีค่ะ อ.

การฝึกงานของหนูก็เข้าเดือนที่ 3 แล้ว ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีและมีความสุขและภูมิใจมากๆๆๆที่มาถึงวันนี้ได้

ช่วงนี้ตอนเช้ามาทำงานฝนตกทุกวัน พอเลิกงานก็ยังตกอีกเพื่อนๆๆเป็นเหมือนกันป่ะ

อาจารย์

บทที่ 3, บทที่ 4 ของรายงานสหกิจศึกษาทำอย่างไรคะ

สวัสดีครับ

เราได้ทำความดีและเราก็มีความสุขทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เป็นความดี ความงามที่เราควรจดจำ เก็บไว้เอามาเล่าสู่กันฟังที่มหาวิทยาลัยให้เพื่อนๆและน้องฟัง นี่ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งครับ

เราเดินทางมาไกลมากเลยนะครับตอนนี้น่าจะมองเห็นเป้าหมายแล้วและกำลังทางเดินไปหาจุดนั้น ทุกคนทำงานที่โรงพยาบาลอีก 20 กว่าวันเท่านั้น สมาชิกส่วนใหญ่ทำรายงานน่าจะเดินทางมาถึงการดำเนินงานตามแนวทางใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปแล้ว ตรงนี้เป็นบทที่ 3 (การดำเนินงานตามแนวทางใหม่)ซึ่งผมคาดว่ากลางเดือนนี้ทุกคนจะเก็บเกี่ยวผลงานหรือวัดผลประเมินผลของโครงการพร้อมทั้งเอาผลมารายงาน ตรงนี้เป็นบทที่ 4 (ผลการดำเนินงาน) ส่วนบทที่ 5 เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

ค่อยเรียนรู้ไปนะครับอีก 20 วันสบายๆเตรียมนำเสนอโรงพยาบาลเลยครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน...อาจารย์คงสบายดีน่ะค่ะ...หนูสบายดีค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ แต่ว่ารายงานหนูยังไปไม่ถึงไหนเลยค่ะ รู้สึกหนักใจมากค่ะ...เพราะกว่าจะกลับจากที่ทำงานและกว่าจะถึงห้องก็ทุ่มกว่าๆค่ะ ก็ได้นั่งทำรายงานแค่แปบเดียวเองค่ะ...เป็นเรื่องที่หนูกังวลมากเลยค่ะ

ผมสบายดีครับ เริ่มออกนิเทศรอบที่สองแล้วนักศึกษาทุกคนกังวลเรื่องรายงานที่จริงก็เป็นอย่างนี้แหละครับ  รายงานเป็นการเอาผลงานที่เราทำออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นผ่านรายงานและการนำเสนอ เตรียมนำเสนอผลงานให้ทางโรงพยาบาลรับทราบไปพร้อมกันกับการเขียนรายงานฉบับสุดท้าย (ทำอย่างไรก็เขียนอย่างนั้น)  และทุกคนก็ทำไปเรื่อยๆต้นเดือนหน้าก็น่าจะเรียบร้อย มีเพื่อนเราบางคนมีความผูกพันกับทางโรงพยาบาลมากไม่อยากกลับมาเรียน แต่บางคนก็อยากกลับมาตั้งแต่อาทิยต์แรกแล้วตรงนี้เป็นผลของการคิดและการกระทำ(กรรม)

ผมแนะนำว่าความกังวลมากเกินไปเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการทำรายงาน อยากจะให้พวกเราทำใจให้สบายๆ ทำเรื่องที่สำคัญก่อน อย่านี้แน่นนอนเสร็จแน่รายงานเรื่องเล็ก....สู้ๆๆๆๆ ผมรออ่านนะครับผลงานของพวกเราทุกคน

สวัสดี

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูจะถาม อ. ว่าความรู้ที่ได้จากองค์กรที่พี่หัวหน้าสอนเรื่องเกี่ยวกับแผนกนะค่ะ แล้วหนูจะใส่ในบทที่ 2 แล้วหนูจะเขียนอ้างอิงยังไงค่ะ อ. ช่วยแนะนำ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีคะอาจารย์

อาทิตย์ที่ผ่านมา หนูฝึกงานที่หน่วยบริหารความเสี่ยงคะ

หน่วยงานนี้หนูไม่ได้เข้าไปช่วยงานของพี่เค้าหรอกคะ

พี่เค้าแค่สอนว่าระบบงานของเค้าทำงานเป็นแบบไหน

ซึ่งเนื้อหาเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่พี่เค้าสอนก็เหมือนที่อาจารย์สอนคะ

อาจารย์ทุกคนคงสบายดีนะคะ

ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

อาจารย์

ตกลงว่ารายงานสหกิจศึกษามีทั้งหมดกี่บทกันแน่คะ

เพื่อนบางคนบอกว่ามี 4 บท บางคนบอกว่ามี 5 บท บางคนบอกว่าต้องมีบทนำไว้ก่อนบทที่ 1 ด้วย

อาจารย์ช่วยบอกรูปแบบรายงานสหกิจศึกษาให้หนูหน่อยนะคะ

ในบทที่ 2 เป็นเรื่องของการทบทวนองค์ความรู้ที่เป็นหลักการ ทฤษฎี หรืองานวิจัย(Knowledge based)ที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำ ที่ปรากฎในรายงานเป็นเรื่องราวสำคัญ

ในบทที่ 3 เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ หรือวิธีการทำงานใหม่ ที่ปรับใหม่ตรงนี้แหละเอาองค์ความรู้มายืนยันว่าที่เปลี่ยนไปนั้นมีองค์ความรู้หรือหลักการรองรับ พร้อมทั้งนักศึกษาสรุปเป็นความคิดเห็น(Opinium)ของเรา ที่มีฐานมาจากหลักวิชาการ

ส่วนจะมีกี่บท หากนักศึกษาเน้นความถูกต้องดูคู่มือนะครับ 

ถึงวันนี้เหลืออีกหนึ่งเดือน หากติดขัดโทรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษานะครับ 

พักตร์เพียงเพ็ญ สุขแก้ว

สวัสดีค่ะ อาจารย์ทุกท่าน

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลงานยุ่งมากๆเลยค่ะ ในแต่ละวันหนูไม่เคยได้พักเลยค่ะถึงแม้จะเป็นเวลาพักกลางวัน เวลาพักกลางวันได้พักไม่ถึงชั่วโมงค่ะ ตอนเช้ามาตั้งแต่เช้า ก่อน7.30 น . ตอนเย็นก็เลิกหลัง18.00น. ทุกวันเลยค่ะ เหนื่อยมากๆ แต่ก็สนุกดีค่ะ และก็ได้ประสบการณ์เยอะด้วย

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูอยากทราบว่า

CQI 7 ขั้นตอน คือ

P-D-S-A

ใช่ไหมคะอาจารย์

โรงพยาบาลอยากเห็นว่าต้องปรับกระบวนการทำงานอะไรบ้าง และปรับอย่างไร ปรับแล้วทำให้ผลการทำงานดีขึ้น

ทั้ง CQI และ P-D-S-A เป็นเครื่องมือที่โรงพยาบาลเอามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ใครจะใช้อะไรก็อยู่ความถนัด

หากดูในเชิงกระบวนการก็พบว่าทั้ง CQI และ P-D-S-A มีกระบวนการที่เหมือนกัน แล้วแต่คนใช้นะครับ

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ และเพื่อนๆ

สบายดีกันไหมคะ

อาจารย์คะหนูอยากทราบว่า

บทที่ 3 ใช้ P-D-S-A ในการแก้ปัญหา

แล้วบทที่ 4

จะทำยังไงต่อคะ

แล้วต้องมีเครื่องมือการ

พัฒนาคุณภาพไหม

สวัสดี อ.และเพื่อนๆน่ะค่ะ

คือหนูทำ CQI 9 ขั้นตอนน่ะค่ะ ตอนนี้หนูทำถึงขั้นตอนที่4 (คือการวิเคราะห์สาเหตุ โดยนำผังก้างปลามาใช้ค่ะ) ตอนนี้หนูได้สาเหตุของปัญหามาแล้ว โดยร่วมกันคิดกับพี่ที่ทำ CQI ของศูนย์ ค่ะ แล้วหนูอยากทราบว่าขั้นตอนที่5 คือการวิเคราะห์ทางเลือก หนูต้องนำรากเง้าของปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห็ก้างปลามาแก้ไขใช่มั้ยค่ะ

แล้ว ทำเป็นกราฟต้นไม้ได้มั้ยค่ะ

คือเอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาระบุแนวทางแก้ไขในแต่ละปัญหาค่ะ หนูเข้าใจถูกมั้ยค่ะ

ช่วยตอบหนู ด่วนๆๆ น่ะค่ะ

การวิเคราะห์ทางเลือก เป็นการนำรากเง้าของปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักๆ (Main Root Cause) ที่ได้จากการวิเคราะห์สาเหตุ พี่ๆที่โรงพยาบาลมักจะเรียกตรงนี้ว่า RCA (Root Cause Analysis) เอาสิ่งที่ได้ไปปรับกระบวนการทำงาน ส่วนนักศึกษาจะใช้กราฟต้นไม้ หรืออะไรมาอธิบายให้เห็นภาพชัดก็ได้ทั้งนั้น ทำเลยครับอย่างได้กังกลใจ เวลาเราหยุดไม่ได้

บทที่ 3 เป็นการปรับระบบการทำงานใหม่ หากจะวางระบบใหม่ได้ก็ต้องรู้ว่าระบบเก่าเป็นอย่างไร ตรงไหนมีปัญหาซึ่ง RCA ก็เอาใช้ตรงนี้ นักศึกษาควรทำเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนด้วยครับ

ในบทที่ 4 เป็นการเก็บเกี่ยวผลการทำงานที่เกิดขึ้นตามระบบใหม่ในบทที่ 3 ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไร เพียงแต่เราต้องกลับไปดูตัวชี้วัด หรือข้อมูลที่แสดงความสำเร็จของระบบงานที่เราทำว่าเป็นอย่างไร (ผลการดำเนินงาน) ไม่อยากเกินไปนะครับ หากสงสัยจะโทรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้นะครับ

สวัสดีคะ อาจารย์ทุกท่าน

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา หนูฝึกงานอยู่กับหน่วย QA/CQI พี่เค้าให้หนูคิดคำถามใหม่ในแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐาน JCI ในส่วนของ IPSG ในข้อ Goal 1 : การระบุตัวผู้ป่วย แล้วพี่เค้าก็พาหนูไปเดินตรวจตามแผนกต่างๆ โดยตรวจตามมาตรฐาน JCI ทั้ง 6 Goal แต่พี่เค้าให้หนูสอบถามบุคลากรแค่ Goal 1 ที่หนูคิดคำถามขึ้นมาใหม่ ส่วนอีก 5 Goal พี่เค้าจะเป็นคนสอบถามเอง นอกจากนี้หนูก็ช่วยพี่เค้าตรวจคำตอบที่บุคลากรได้ส่งมาตอบคำถามจากวารสาร Living JCI ประจำเดือน กรกฎาคม 2552

อาจารย์ทุกท่านคงสบายดีคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

โชคดีมากเลยครับ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เอามาแบ่งเพื่อนๆบางนะครับ

เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้ว ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเก็บผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผล และเตรียมนำเสนอโรงพยาบาล พยายามทำให้เสร็จก่อนอาทิตย์แรกของเดือนหน้า แล้วเตรียมตัวกลับมาเรียนต่อหลายคนทางโรงพยาบาลอยากจะเอาตัวไว้ทำงานเลย บอกทางโรงพยาบาลนะครับ รออีก 4 เดือน จบแน่ๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีคณะกรรมการจากภายนอกมารับรองหลักสูตร "การจัดการโรงพยาบาล" ของเรา ผลเป็นที่น่ายินดี ได้รับการชื่นชมจากอาจารย์ทุกๆท่าน ที่จริงเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย รวมถึงพวกเราทุกๆคน

อาจารย์ทุกท่านสบายดีครับ สวัสดี........

สวัสดีคะ อาจารย์ทุกท่าน

อาทิตย์ที่ผ่านมา หนูฝึกงานอยู่กับหน่วยงานควบคุมการติดเชื้อ (IC)พี่เค้าให้หนูช่วยเขียนใบรง.506 และแก้รายงานการประชุมของศูนย์คุณภาพในส่วนของหน่วยงาน IC

การประชุมของศูนย์คุณภาพจะมีเดือนละ 1 ครั้ง เป็นการประชุมใหญ่ประจำเดือน (การประชุมนี้เป็นการรายงานการทำงานของแต่ละหน่วยงานว่ามีปัญหาหรือมีผลงานเป็นไปอย่าไรบ้างใน 1 เดือน)

อาจารย์ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

          ดีมากเลยครับโอกาสมีสำหรับผู้ที่ก้าวออกไปจากจุดที่ยืนอยู่เดิมออกไปเรียนรู้ หากเราเปิดใจก็มีโอกาสได้เรียนรู้ เวทีนี้เป็นเวทีที่คนทำงานคุณภาพเอาผลงานที่ทำมาในแต่ละเดือนออกมาเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กรรมการมาจากหลากหลายหน่วยงาน เป็นอีกบทเรียนหนึ่งของคนอยากรู้ เอารูปแบบ กระบวนการ และผลลัพธ์มาเล่าสู่กันฟังนะครับ ในสัปดาห์นำเสนอผลงาน

          ทุกคนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการใช้ชีวิตอยู่ในงานประจำ ที่โรงพยาบาลต่างๆ เป้าหมายช่วงนี้น่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลงาน และนำเอาผลงานที่ทุกคนได้ทุ่มเททำมาอย่างหนัก ออกมาแสดงในหน่วยงานที่เราฝึก และโรงพยาบาลได้เห็น  เช่นเดียวกับหน่วยงานควบคุมการติดเชื้อ (IC) ของโรงพยาบาลได้ทำและเอามาแสดงเป็นการประชุมใหญ่ประจำเดือน เดือนละ 1 ครั้ง

          นักศึกษาอาจจะเตรียมการนำเสนอที่มหาวิทยาลัยฯไปพร้อมกันเลย   2 คนที่อยากกล่าวถึงที่ส่งอภิปรายผลมาให้แล้ว (บทที่ 5) คือ ศศิธร และเมธินี ส่วนคนอื่นๆเท่าที่ได้คุยก็พบว่าอยู่ในช่วงเก็บผลงาน อาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์สุดท้าย เตรียมมอบเรื่องราวดีๆที่เราได้ทำมาให้แก่โรงพยาบาล และเตรียมเอาเรื่องราวดีๆที่มีอยู่ในโรงพยาบาลมาเล่าสู่กันฟังในอาทิตย์ถัดไป

อ. ค่ะ พี่ที่นี้เขาพาหนูออกไปประชุมเกี่ยวกับการทำแผนที่ในจังหวัดด้วยค่ะ และเมื่อ 27 - 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีHA มาดูงานที่โรงพยาบาลด้วย และก็ผ่านขั้น 3 แล้วค่ะ ได้รับ HA แล้วค่ะ แต่ก่อนนั้นหนูต้องช่วยพี่เขาทำทั้งความสะอาดและข้อมูลเลยค่ะ แต่สนุกดีค่ะ อ.สบายดีนะค่ะ

          การทำแผนเป็นกิจกรรมที่ทุกโรงพยาบาลทำกันในช่วงเวลานี้ แผนที่ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาล ที่จริงน่าจะเรียกว่าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลมากกว่าทั่งนี้เพราะว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นทีมงานของโรงพยาบาลใช้สารสนเทศของโรงพยาบาลที่มีอยู่สะท้อนเป้าหมายที่ทางโรงพยาบาลวางไว้เมื่อปีที่แล้วอย่างไรบ้าง ตรงไหนบ้างที่ทำได้ดี(จุดแข็ง)และตรงไหนที่ยังไม่บรรลุ (จุดอ่อน) โดยเอาผลลัพธ์ (จากระบบสารสนเทศ) ของโรงพยาบาลเป็นตัวตั้ง และดูปัจจัยจากภายนอก (โอกาส และอุปสรรค)นำมาสังเคราะห์ วิเคราะห์พร้อมทั้งกำหนดว่าปีต่อไปนี้โรงพยาบาลจะไปในทิศทางใด เป้าหมายเป็นอ่างไร ทำอะไรกันต่อไปให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น นักศึกษาโชคดีมากที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมนี้อย่าลืมเอาประสบการณ์ตรงนี้มาแบ่งเพื่อนๆบ้างนะครับ

          เมื่อวานนี้ผมและอาจารย์ป้าไปเยี่ยมนักศึกษา 3 คนที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และที่โรงพยาบาลอู่ทอง อาจารย์ที่ปรึกษาที่โรงพยาบาลชื่นชมทั้ง 3 คนเป็นอย่างมากได้ช่วยงานโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี (นักศึกษาได้ประสบการณ์และความรู้ โรงพยาบาลก็ได้งาน)อย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าได้ทั้งสองฝ่ายและก็มิได้เป็นภาระของโรงพยาบาล พี่ๆก็อยากให้ทำงานต่อ และของให้ส่งรุ่นน้องไปฝึกในปีต่อไป  ตรงนี้เกิดจากผลกรรมหรือการกระทำของนักศึกษาที่สร้างสิ่งดีๆไว้ให้กับรุ่นน้อง สาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

          อาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์สุดท้ายนักศึกษาเสนอผลการทำงานให้แก่หน่วยงานและโรงพยาบาลรับทราบได้เลย พร้อมทั้งเตรียมนำมาแบ่งปันให้เพื่อนที่มหาวิทยาลัยฯในอาทิตย์ต่อไป อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมเอาผลการประเมินของอาจารย์ที่โรงพยาบาลกลับมาให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฯดัวย (ลืมไม่ได้นะ)  ที่สำคัญขอหนังสือรับรองการผ่านงานที่ระบุหน่วยฝึกที่นักศึกษาได้ฝึก  จะนำไปใช้อีก 4 เดือนข้างหน้าเมื่อเป็นบัณฑิตแล้ว

           สติ จะทำให้เรารอบครอบมากขึ้นในการทำงานอาทิตย์สุดท้ายเป็นโอกาสอันดีที่จะสื่อบอกผู้คนว่าทุกคนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ถือกำเนิดมาจากการเสียสละของผู้คนที่ร่วมกันสละทรัพย์ และความทุ่มเทของผู้ให้กำเนิดและคณะกรรมการ และที่สูงสุดก็ คือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานชื่อนี้ให้แก่พวนเราทุกคน โดยมีปรัชญาว่า "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม" อย่างที่นักศึกษาสหกิจของเรากำลังทำอยู่และยังคงทำต่อไป........

อาจารย์ ขอ mail หน่อยค่ะ

yongyuth.sa@hcu.ac.th

ของท่านอื่นๆดูจากคู่มือก็ได้ครับ

อ. วันที่ 14 ก.ย. ต้องส่งแบบฟอร์ม สกศ.05 ทางอีเมลล์หรือว่าเขียนแล้วส่งให้อ.ที่มหาลัยคะ แล้ว present รายงานวันนั้นด้วยหรือเปล่าคะ

สวัสดีคะ อาจารย์ทุกท่าน

อาทิตย์ที่ผ่านมา หนูฝึกงานอยู่กับหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พี่เค้าไม่ค่อยมีงานให้หนูทำหรอกคะ พี่หน่วยงานอื่นก็เลยให้หนูไปช่วยงานเค้าแทน หนูไปช่วยงานหน่วย Nurse Reviewer หน่วยงานนี้ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน พี่เค้าให้หนูช่วยคีย์ผลที่ตรวจแฟ้มเวชระเบียน

ส่วนอาทิตย์หน้าที่รพ.มีงาน safty goal & safty week เป็นงานที่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานในรพ.มาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐาน JCI เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการ mop ในเดือน พ.ย.

อาจารย์ทุกท่านคงสบายดีนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย

 

 ยินดีต้อนรับนักศึกษาสหกิจทุกท่านกลับเข้าสู่รั่วหมาวิทยาลัยที่มีแต่ความรัก ความอบอุ่นจากเพื่อน น้องๆ ครูอาจารย์เพื่อการเรียนรู้เตรียมตัวเป็นบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมต่อไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเรา "เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม"

 

สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่าน...วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกงานค่ะ หนูรู้สึกไม่อยากกลับค่ะ..คิดถึงพี่ๆที่นี่ค่ะ แต่ก็ต้องกลับไปเรียนค่ะ...วิจัยหนูเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าค่ะ...แต่ที่อยากถามอาจารย์คือว่า ต้องส่งรูปเล่มเลยหรือเปล่าค่ะ และทำ point ยังไงค่ะ ช่วยบอกหนูด่วยค่ะ จะได้เตรียมตัวถูกค่ะ

จะได้กลับม.แล้วเย้ๆๆๆๆ คิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคนเลย

อาจารย์คะถ้าเราทำแผนภูมิเปรรียบเทียบไม่ได้ทำเห็นตารางเปรียบเทียบแทนได้มัยคะ

ทำตารางเป็น 2 คอร์ลัม ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงทำแบบนี้จะได้มัยคะ

ดีค่ะอาจารย์

อาจารย์สบายดีไหม อาจารย์หนูฝึกงานเหนื่อยมาก งานเยอะและหนักมาก

ตรงนี้เป็นการทำงานเสมือนจริง การฝึกงานในวิชานี้ก็เหนื่อยหน่อยเป็นความรับผิดชอบงานในหน้าที่นั้นๆ งานเยอะและหนักเวลาที่ทำงานจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้แหละ

ผมอยากให้พิจารณาในคุณค่างานที่เราทำในวนนี้มันส่งผลไปถึงใครบ้าง ตัวเราเอง (ได้เรียนรู้ ประสบการณ์)ผู้ป่วย (ความสดวกสบาย ความปลอดภัย)โรงพยาบาล (ได้ความไว้วางใจจากผู้ป่วย ญาติ สงคม) และสังคมที่เราได้อาศัยอยู่ (การเกื้อกูลซึ่งกันและกันตามภารหนาที่) นั้นรวมถึงมหาวิทยาลัยของเราด้วย (ได้ตอบแทนผู้ที่มีความเมตตาบริจาคเงินมาสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เราได้ศึกษา) ก็เห็นความเชื่อมโยงงานที่เราทำที่เหนื่อย งานเยอะมากและเห็นว่าหนักนั้นมันมีคุณค่ามากเหลือเกิน นี้เป็นการรับใช้สงคมอย่างหนึ่งจากงานที่เราได้ทำ นี้เป็นความจริงที่ก่อให้เกิดความดี และความงาม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี