นำภาพมาให้ชมแล้วค่ะ สำหรับ "บ่ายโบก" หรือ"ข้าวเหนียว(นึ่ง)ในมะม่วง"

        
                  ขนาดของมะม่วงค่ะ    

      
              ต้องตัดขั่วของผลออกก่อน

        
         ขั้นตอนการนำเมล็ดออกจากเปลือก   

      
            หลังจากนั้น นำข้าวเหนียวยัดใส่

      
                    อีกภาพของการทำ           

      
           เสร็จแล้วค่ะ พร้อมรับประทานได้