ผมมีรูปกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในเวทีการ ลปรร. ที่ทีมของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรได้ใช้และเห็นว่าได้ผล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับคุณลิขิตหรือคุณบันทึก เป็นการฝึก/ปฏิบัติจริง..

     ดูภาพและรายละเอียด (กิจกรรมในเดือนเมษายน 2549)

  • การบันทึก 2 คน ในการทำ AAR สัมมนานักส่งเสริมการเกษตร 25 เมษายน  2549  ที่อำเภอไทรงาม จ.กำแพงเพชร (คนใกล้ : คุณสายัณห์ / คนไกล : คุณนิพิจ พินิจผล จากลานกระบือ)

                                  รูปที่ 1

 

  • คู่นี้ บันทึกเรื่องเล่าในการศึกษาดูงาน  วันที่  26 เมษายน 2549   ที่ อ.ทรายทอง จ.กำแพงเพชร (คนใกล้ : คุณสายัณห์ / คนไกล : คุณชุลี เอี่ยมอ้น จาก ปางศิลาทอง)

                                        รูปที่ 2

 

  • การบันทึกคู่ ในการบันทึกข้อมูลในการสัมมนา PAR พืชปลอดภัย ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 27 เมษายน 2549 (คนไกล้ : คุณสายัณห์ / คนไกล : คุณศิริวรรณ หวังดี จากกรมส่งเสริมฯ ส่วนกลาง)

                                       รูปที่ 3

          สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรมนี้ คือ

  • รูปที่ 1,2 เป็นการฝึกคนใหม่ เพื่อไม่ให้หลุดในประเด็นที่สำคัญ คุณอำนวยที่ชื่อสายัณห์ ช่วยบันทึกอีกท่านหนึ่ง
  • ในการฝึกคนใหม่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มือใหม่ จะได้มีเพื่อน/กำลังใจ
  • รูปที่ 3 ในกิจกรรมที่มีข้อมูลและรายละเอียดมาก ต้องใช้คุณบันทึก/ลิขิต 2 คน เพื่อไม่ให้หลุดประเด็นที่สำคัญๆ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก