นับตั้งแต่ดิฉันเริ่มทำหน้าที่หัวหน้าห้องผ่าตัดของสถาบันบำราศนราดูรตั้งแต่ 1 ตค.45 ก็มีแนวคิดว่าพยาบาลห้องผ่าตัดน่าจะมีการพูดคุยกันทุก ๆ เช้า(Morning Talk)โดยที่เนื้อหาสาระจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ป่วยหรือเรื่องทั่วไปก็ได้ แต่อยากจะให้พวกเราได้จับเข่าคุยกันทุกวัน ช่วงแรก ๆก็มีความรู้สึกว่าทุกคนไม่คุ้นเคยและรู้สึกอึดอัดในการที่ต้องพูดคุยกัน บางคนก็มีความรู้สึกต่อต้านบ้างแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง แต่ในวันนี้ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่กิจกรรมMorning Talk ที่ยั่งยืนส่งผลให้ Staff ของเรากล้าคิด กล้าพูดและมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลายอย่างที่ได้มาจากเวทีนี้