การฝึกให้เป็นคุณลิขิต ( 1 )

การฝึกจากคุณสังเกตยกระดับให้ได้ฝึกฝนการเป็นคุณบันทึก/ลิขิต

     ในการลงภาคสนามในเดือนเมษายน 2549 มีกิจกรรมที่เราได้สอดแทรกการสอนงาน/การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง หลายๆ กิจกรรม มีกิจกรรมหนึ่งที่ทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการที่จะขอยกมานำเสนอและบันทึก   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมคุณอำนวยทุกๆ ท่าน คือ

     การฝึกให้นักส่งเสริมเป็นคุณลิขิต

          คุณอำนวย...เป้าหมายที่เราจะต้องเรียนรู้มีอยู่ 3 ด่านหลักๆ  คือ  1) การกำหนดเป้าหมายการ ลปรร. การวางแผน 2) การทำหน้าที่ของวิทยากรกระบวนการ,ผู้อำนวยความสะดวกในการ ลปรร. และ 3) การประเมิน  ในด่านที่ 2 ก็กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 เรื่อง คือ 2.1) คุณสังเกต 2.2) คุณบันทึก/ลิขิต และ 2.3) คุณอำนวย

          บันทึกนี้เป็นการนำเสนอการฝึกจากคุณสังเกตยกระดับให้ได้ฝึกฝนการเป็นคุณบันทึก/ลิขิต  โดยให้บันทึกเรื่องเล่า หรือบันทึกการประเมิน AAR แนวทางที่ให้ก็คือ

  • บันทึกบนเครื่องมือที่ทุกคนมองเห็นได้ชัดเจน 
  • เบื้องต้นให้บันทึกบนกระดาษฟาง
  • ตามความถนัด (การใช้เครื่องมือ)
  • ไม่มีผิด/ถูก บันทึกตามที่สรุปได้(ฝึกการสรุป)
  • ฯลฯ เรียนรู้เอาเองจากการปฏิบัติ

 

     ดูภาพกิจกรรมประกอบครับ

  • การฝึกบันทึกผล AAR ในวันสัมมนานักส่งเสริมฯ สายที่ 1 ที่อำเภอทรายทองวัฒนา โดยนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ คุณนิพิจ  พินิจผล นักส่งเสริมฯ สนง.กษอ.ลานกระบือ  และคุณนิตยา บังคมเนตร นักส่งเสริมฯ สนง.กษอ.ไทรงาม (มือใหม่ใช้ 2 คนเพื่อช่วยกันจับประเด็น)

                                       

 

  • การฝึกบันทึกเรื่องเล่า โดยคุณชุลี   เอี่ยมอ้น(คุณอำนวยน้อย) นักส่งเสริมฯ จาก สนง.กษอ.ปางศิลาทอง จากการดูงานกลุ่มเกษตรพัฒนา 43 ที่อำเภอทรายทองวัฒนา มีคุณสายัณห์ คุณอำนวยช่วยบันทึกอีกท่านหนึ่ง

         

 

  • ผลจากการฝึกบันทึกของคุณชุลี  เอี่ยมอ้น (ดูให้เห็นรูปร่างหน้าตา)

                                    

 

  • ผลการบันทึกของคุณสายัณห์  ปิงวงค์ (คุณอำนวย)

                                

          เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. "ทำไป ปรับไป เรียนรู้และพัฒนาต่อไป  ...ยิ่งทำ ยิ่งเห็นครับ"

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

สิริวัน เรืองจรัส
IP: xxx.31.65.170
เขียนเมื่อ 

คุณลิขิต(ชุลี เอี่ยมอ้น)สู้ๆ...