วันนี้เราเตรียมตัวสำหรับการมาเยี่ยมของสคส.โดยให้หน่วยงานโอพีดี ศัลยกรรม  อายุรกรรม   หน่วยงานโอพีดีจะเล่าเรื่องการออกกำลังกาย   ศัลยกรรมเล่าเรื่องBedsore และการรักษาแผลโดยการใช้หนอน?   อ้องเล่าเรื่องการลดความดันของน้ำไขสันหลังในคนไข้เอดส์   คุณหมอสมสิทธิ์มาทีหลังมาเล่าถึงงานABcare ว่า  หน่วยนี้ตั้งมาเพื่อจะรักษาคนไข้หนักที่ต้องการการรักษาอย่างรีบด่วน    หน่วยงานนี้มีการฝึกพยาบาลให้สามารถช่วยแพทย์ดูแลเบื้องต้น   ให้การดูแลไปก่อน   มีการส่งตรวจLabที่รีบด่วนก่อน   ความสัมพันธ์ของผู้ป่วย   แพทย์   พยาบาลจะดีมาก    ผู้ป่วยกับผู้ป่วยก็มีความสัมพันธ์และสนิทสนมกันและนัดกันมาตรวจวันเดียวกัน    กลุ่มนี้จะกินยาอย่างสมำเสมอ    รายละเอียดคงมีคนเล่าให้ฟังครั้งต่อไปค่ะ    พวกเราคงเห็นพลังของความรักที่ได้มาที่ไม่สามารถซื้อหาด้วยเงินและอำนาจ     แต่มันมาจากหัวใจของผู้ให้บริการค่ะ