เยือนนครวัด : 3. นครวัด นครธม ปราสาทตาพรม ปราสาทนาคพัน

๕ ธ. ค. ๔๘  

           ตอนเช้าออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะหน้าโรงแรมใหญ่    ไม่ได้จำชื่อไว้
   
นครธม
               สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคพระนคร   หลังรบชนะจาม   จุดเด่นคือรูปสลักพระพักตร์ โพธิสัตว์สี่หน้า ๒๑๖ รูป หันหน้าไปทุกทิศ    เขาว่าพระพักตร์ของโพธิสัตว์นี้เหมือนพระพักตร์ของพระเจ้าชัยวรมัน ที่ ๗     พระพักตร์โพธิสัตว์นี้สะท้อนการนับถือพุทธมหายานของชัยวรมันที่ ๗    มีร่องรอยการทำลายพระพุทธรูปโดยกษัตริย์องค์ที่ ๘    ที่ผู้คนไม่รัก เพราะเป็นผู้ทำลาย

      

               เศียรพระโพธิสัตว์                       ชนจมูกพระโพธิสัตว์

                                   

                                ภาพสลักหินชีวิตชาวน้ำทะเลสาบ

ปราสาทนาคพัน
                เป็นโรงพยาบาลสมัยโบราณ    สร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗    มีสระน้ำ ๔ สระ อยู่สี่ทิศของปราสาท   ตัวปราสาทอยู่กลางสระใหญ่ มีนาคพันรอบ    เปรียบเสมือนภูเขาพระสุเมรุอยู่กลางมหานทีสีทันดร     มีสวนสมุนไพร (ไม่เห็นร่องรอย)   รักษาด้วยความศักดิ์สิทธิ์   เวทย์มนตร์คาถา     ความเชื่อในชตาปีเกิด แบ่งเป็น ๔ ราศี (ดิน น้ำ ลม ไฟ)

                                        

                                                               ปราสาทนาคพัน

ปราสาทตาพรม 
                 เทวสถานเด่นด้านความหักพังและถูกธรรมชาติทำลาย    จนต้องเก็บต้นปรงซึ่งกลายเป็นโครงสร้างค้ำยันเอาไว้    กลายเป็นจุดขายนักท่องเที่ยว ที่รากเลื้อยเหมือนพญานาค   หนังสือ "ประวัติศาสตร์กัมพูชา" แปลโดยพรรณงาม เง่าธรรมสารและคณะ พิมพ์ครั้งที่ ๒  พ.ย. ๒๕๔๓ หน้า ๙๑ ระบุว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ โปรดให้สร้างอุทิศพระราชกุศลถวายแก่พระมารดา   ชื่อตาพรหม หมายถึงบรรพบุรุษผู้เป็นพรหม  แสดงในรูปของนางปรัชญาปารมิตา เทวีแห่งปรัชญา  และเปรียบได้กับมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งปวง   และยังเป็นที่สถิตย์ของรูปสลักคุรุ (ครู) ผู้ถวายความรู้พุทธศาสนาแก่ชัยวรมันที่ ๗  ประกอบพิธีกัลปนาเมื่อ ค.ศ. ๑๑๘๖   มีหลักฐานแสดงความประนีประนอมระหว่างศาสนา โดยมีคูหาของนักบวชไศวนิกาน และไวษณพนิกาน เรียงรายคู่ไปกับห้องพักของพระสงฆ์และผู้คงแก่เรียนในพุทธศาสนา    นี่ก็คัดลอกมาจากหนังสือ   ตอนเราไปดูไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ เห็นแต่ทรากปรักหักพัง และมีต้นไม้ขึ้นชวนตื่นตา   ที่จริงถ้าไกด์มีความรู้ ก็น่าจะพาเราไปชี้ให้ดูได้  

            

                   รากไม้กับโบราณสถาน          ธรรมชาติกับโบราณสถาน

นครวัด 
            สุดยอดความมหัศจรรย์   ในเชิงสถาปัตยกรรมโบราณ   วิธีการบูรณะ   และคำอธิบายความเชื่อเรื่องมนุษยโลก  เทวโลก  ต้องข้ามมหานทีสีทันดร ด้วยสะพานนาคราช    นรก สวรรค์   จารึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์    และเรื่องมหาภารตะยุทธ    รามเกียรติ  
            ปราสาทเขมรสำหรับเป็นที่อยู่ของเทวดา     คนไปบวงสรวงนานๆ ครั้ง     และมีสิทธิ์เข้าไปไม่กี่คน    จึงไม่ต้องทำให้มีเนื้อที่ด้านในกว้างขวาง     ทำให้การก่อสร้างปราสาทหินง่ายกว่าปราสาทคนของยุโรป   
            ที่จริงนครวัดเป็นเมือง     แต่ที่อยู่ของคนสร้างด้วยไม้ จึงผุพังไปหมด ไม่เหลือร่องรอยเลย     ส่วนที่เหลือเป็นหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทวดา  
             วงการไกด์ต้องหาจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวชม เช่นนางอัปสราที่ยิ้มเห็นฟัน    นางอัปสราจอมโป๊ 

          

                            นรก                                    ปราสาทห้ายอด          

                           

                                 ภาพแกะสลักกองทัพเสียม

พนมบาเค็ง  
             เมืองแรก สร้างโดยยโสวรมัน    ต้องปีนขึ้นไปพอได้เหงื่อ และออกกำลังหัวใจ    คนไม่อยากปีนก็ขี่ช้าง คนละ ๑๕ ดอลล่าร์    ข้างบนมีเทวสถานขนาดไม่โตนัก    ทัวร์นิยมพานักท่องเที่ยวเที่ยวขึ้นชมพระอาทิตย์ตกดิน    ต้องปีนบันไดชันสูงประมาณตึก ๓ – ๔ ชั้น    แต่คนมากจนไม่ได้บรรยากาศ    วันนี้ฟ้าปิด   ไม่เห็นพระอาทิตย์

อาหารเย็น
               ที่ร้านสวัสดี  
              ข้อดีสำหรับคนไทยในการมาเที่ยวกัมพูชา คือพูดกันรู้เรื่อง  อาหารถูกปาก  ของราคาถูก     สำหรับเราที่ถูกใจที่สุดคือหนังสือราคาถูก    แต่ต้องระวังอาจเป็นหนังสือก๊อปปี้ ตัวหนังสือไม่ชัด    ต้องแกะกระดาษแก้วออกดู 

เยือนนครวัด : 1     เยือนนครวัด : 2

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ดูๆ ก็เหมือนธรรมชาติ (ต้นปลง) ช่วยค้ำยันโบราณสถานไว้นะคะ  เพราะสังเกตจากโครงสร้างภายในที่นี่จะได้รับการบูรณะดูแลค่อนข้างน้อยค่ะ
  • หน้าต่างที่อาจารย์นั่ง "ชนจมูกพระโพธิสัตว์" กับ "มุมภาพคู่ตรงปราสาทห้ายอด" น่าจะเป็นมุมยอดฮิตของนักถ่ายภาพนะคะ  ถ่ายออกมาแล้วภาพสวยมากเลยค่ะ
  • ภาพวันแรกที่อาจารย์ถ่ายตอนลงจากเครื่อง  ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าท่านไหนเป็นภรรยาของอาจารย์  (แล้วก็เดาผิดด้วยค่ะ)  แต่ตอนนี้คิดว่าแน่ใจแล้วค่ะ  :)  บุคลิกค่อนข้างตรงกับที่อาจารย์เคยกล่าวถึงในบันทึกค่ะ

        ด้วยความเคารพค่ะ

JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ดูๆ ก็เหมือนธรรมชาติ (ต้นปลง) ช่วยค้ำยันโบราณสถานไว้นะคะ  เพราะสังเกตจากโครงสร้างภายในที่นี่จะได้รับการบูรณะดูแลค่อนข้างน้อยค่ะ
หน้าต่างที่อาจารย์นั่ง "ชนจมูกพระโพธิสัตว์" กับ "มุมภาพคู่ตรงปราสาทห้ายอด" น่าจะเป็นมุมยอดฮิตของนักถ่ายภาพนะคะ  ถ่ายออกมาแล้วภาพสวยมากเลยค่ะ
ภาพวันแรกที่อาจารย์ถ่ายตอนลงจากเครื่อง  ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าท่านไหนเป็นภรรยาของอาจารย์  (แล้วก็เดาผิดด้วยค่ะ)  แต่ตอนนี้คิดว่าแน่ใจแล้วค่ะ  :)  บุคลิกค่อนข้างตรงกับที่อาจารย์เคยกล่าวถึงในบันทึกค่ะ

ด้วยความเคารพค่ะ