สิ่งส่งตรวจทางกระสวย ต้องปิดให้สวยๆด้วยนะคะ

วาวา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฝาจุก tube ต้องปิดให้สนิทจริงๆ จึงจะปลอดภัย

จากการที่ผู้เขียนได้รับ specimen โดยทางกระสวยทุกวัน สังเกตได้ว่าฝาจุก tube ตรวจ blood sugar มักจะปิดไม่สนิท ทำให้มีเลือดเลอะแผ่นกันกระแทกที่ห่อมา รวมทั้งเลือดก็ยังเลอะเปรอะ เปื้อน Tube อื่น ๆ ที่ห่อส่งมาด้วยกัน เป็นเหตุให้บางครั้งผู้ป่วยต้องเจาะเลือดใหม่ก็มี ผู้เขียนได้บันทึกข้อมูลไว้หลายเดือนแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง พบว่าหอผู้ป่วยที่ส่งมาในลักษณะนี้มักจะเป็นที่เดิมๆ

แล้วทุก ๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ผู้เขียนจึงติดต่อแจ้ง ประสานไปยังหอผู้ป่วยนั้นๆโดยตรง ก็พบว่าได้ผลดี ขณะนี้เมื่อดูจากบันทึกที่จดไว้ จะมีแนวโน้มของการเลอะเทอะเลือดน้อยลง และถ้าเป็นไปได้คาดว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นเลย !!!!!!!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สารพันสรรหา...มาจากศูนย์รับสิ่งส่งตรวจความเห็น (1)

Tammy
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

ดีจังที่ feedback ไปแล้วเขาเห็นความสำคัญและแก้ไข  ไม่โทษกันไปโทษกันมา