จากการที่ผู้เขียนได้รับ specimen โดยทางกระสวยทุกวัน สังเกตได้ว่าฝาจุก tube ตรวจ blood sugar มักจะปิดไม่สนิท ทำให้มีเลือดเลอะแผ่นกันกระแทกที่ห่อมา รวมทั้งเลือดก็ยังเลอะเปรอะ เปื้อน Tube อื่น ๆ ที่ห่อส่งมาด้วยกัน เป็นเหตุให้บางครั้งผู้ป่วยต้องเจาะเลือดใหม่ก็มี ผู้เขียนได้บันทึกข้อมูลไว้หลายเดือนแล้ว มากบ้างน้อยบ้าง พบว่าหอผู้ป่วยที่ส่งมาในลักษณะนี้มักจะเป็นที่เดิมๆ

แล้วทุก ๆ ครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ผู้เขียนจึงติดต่อแจ้ง ประสานไปยังหอผู้ป่วยนั้นๆโดยตรง ก็พบว่าได้ผลดี ขณะนี้เมื่อดูจากบันทึกที่จดไว้ จะมีแนวโน้มของการเลอะเทอะเลือดน้อยลง และถ้าเป็นไปได้คาดว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นเลย !!!!!!!