หลายคนคงจะสงสัยว่ากลองมันเกี่ยวอะไรกับบั้งไฟ  เกี่ยวมากนะครับ บุญบั้งไฟต้องมีกลองตุ้ม  สมัยก่อนมีการเส็งกลองด้วย กลองที่ใช้เส็ง ( แข่งขัน ) เป็นกลองกิ่ง  ไม่ใช่กลองตุ้ม

ลักษณะของกลองตุ้มจะคล้ายกลองเพล แต่เล็กกว่าประมาณ 2 เท่า  เวลาตีใช้คนหาม คนเดินหน้าจะถือขวดสาโทเป็นคนร้องกลอนเซิ้งนำ  คนเดินหลังเป็นคนตีกลองและร้องตาม เขาทั้งสองต้องเมาพอกันจึงเดินด้วยกันได้  และเซไปเซมาอยู่อย่างนั้น

จังหวะกลองไม่มีอะไรมากตี ตุ้ง...ตุ้ง...ตุ้ง...ตุ้ง...ตุ้ง... แค่นี้ทั้งวันทั้งคืน สลับกับเสียงเซิ้ง  อ้อลืมไปบางทีมี ผ่างฮาด ( เหมือนฆ้อง แต่ไม่มีปุ่ม ) ตีแทรกด้วย  เสียงดัง ตุ้ง..ผ่าง..ตุ้ง..ตุ้ง..ผ่าง  บางหมู่บ้านพอประชุมกันว่าจะจัดงานบุญบั้งไฟเท่านั้นก็เริ่มเอากลองตุ้มมาตีกินเหล้าแล้ว

กลองตุ้ม  จึงเป็นสัญลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ของบุญบั้งไฟ ฉะนี้แล