Good Words

คำพูดที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่พูดจาไพเราะ น้ำเสียงหวาน แต่ยังหมายถึงสิ่งที่พูดออกไปแล้วต้องสร้างความรู้สึกที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และประสบผลสำเร็จในการพูดถ้าสามารถช่วยให้ผู้ฟังค้นพบแนวทางในการคิด แก้ไขด้วยตนเองได้จะยิ่งดีมากๆ

ก่อนที่เราจะได้โอกาสถ่ายทอดความรูู้้ให้้ผู้เป็นเบาหวาน เราจะต้องหาวิธีที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้เป็นเบาหวานอยากเข้ามาพบ ถามหรือปรึกษา พวกเราจึงต้องมีกลยุทธประจำตัวหลายๆ แบบ เอาไว้ใช้ชักจูง อาจจะเป็นคนสวย ยิ้มแย้ม บุคลิกดี แต่งกายสะอาด รูปร่างดี ไม่อ้วน แต่หัวใจสำคัญจริงๆ คือการพูดที่จะสื่อให้เข้าใจแบบง่ายๆ

คำพูดที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่พูดจาไพเราะ น้ำเสียงหวาน แต่ยังหมายถึงสิ่งที่พูดออกไปแล้วต้องสร้างความรู้สึกที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ และประสบผลสำเร็จในการพูดถ้าสามารถช่วยให้ผู้ฟังค้นพบแนวทางในการคิด แก้ไขด้วยตนเองได้จะยิ่งดีมากๆ วันนี้จึงอยากแนะนำกลยุทธที่จะทำให้เกิดคำพูดดีๆ ขึ้นได้กับทุกคน คือ

1. ต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน การที่เราคิดดีก็จะสื่อสารออกมาเป็นคำพูดที่ดี หากบางครั้งพบว่าปากไม่ตรงกับใจ เช่น ไปพบผู้ป่วยที่จู้จี้ เราอาจต้องอดทนพูดดีด้วยก็จริง แต่คิดตรงกันข้ามก็ยังดีกว่าคิดร้ายแล้วพูดไม่ดี ซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์อันใดเลย

2.ต้องพยายามช่วยหาทางออกของปัญหา ไม่ควรพูดตำหนิเรื่องที่ผ่านไปแล้ว เพราะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น แต่ให้นำมาเป็นบทเรียน เพื่อแก้ไขแทน

3. ต้องพยายามชี้ให้เห็นโอกาสความเป็นไปได้ ต้องพยายามใช้คำพูดที่ดีสื่อให้เขาเห็นความสามารถของตนเองว่าทำได้และมีโอกาสประสบความสำเร็จ และไม่ควรวกวนกับปัญหาเก่า จะทำให้เกิดความล้มเหลวภายในจิตใจ

4. ต้องให้อิสระในการคิดแก่ผู้ฟัง คำพูดที่ดีของเราต้องไม่บังคับให้คนคล้อยตาม หรือเห็นชอบด้วยเสมอไป แต่ให้อิสระกับเขาที่จะคิดบนเหตุและผลที่ถูกต้องจากความรู้ของเรา

5. ต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่พูด หากคุณไม่เกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองพูด ผู้ฟังก็จะรู้สึกได้ คงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนอื่นเชื่อและอาจทำให้ผู้ป่วยปฏิบัติแบบผิดวิธี คำพูดที่ดีต้องมาจากใจและที่สำคัญคุณต้องคิดอย่างนั้นด้วย

ดิฉันว่าการพูดจาที่ดีถือเป็นพลังดึงดูดอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ใครๆ ก็อยากเข้ามาคุยด้วย หากใครอยากเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีก็ลองเริ่มฝึกจากการใช้คำพูดที่ดีก่อนเป็นไง

เล่าโดย ยุวดี มหาชัยราชัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarinความเห็น (0)