รูปนี้ผมถ่ายไว้ช่วงต้นหน้าหนาวปลายปี 2548 ช่วยทายหน่อยครับว่าเป็นรูปของผล/พืชชนิดใด...............?