เรียนรู้ใหม่ ที่แปลกอีกอย่าง

ความรู้ที่คุณเรียนรู้ได้และไม่อยากเกินความไป

 วันนี้ประชุมที่ มลว.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของการจัดการเรียนรู้

   "ที่คุณ สามารถเรียนรู้เองได้  และไม่ยากเกินความสามารถของตัวคุณเอง  จ้า "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หาความรู้แก้จนกับการอยู่อย่างพอเพียงความเห็น (0)