การสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง

การสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง   เป็นสิ่งเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่น ให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้ความสนุกสนาน  ให้สาระ ให้ความบันเทิง  ควบคู่กันไปอย่างเช่นเพลงนี้ค่ะ

เพลง  Seven days

Sunday   Monday  Tuesday  Wednesday 

Thursday   Friday   Saturday   seven  days

There   are   seven  days.  In  the  weekend. (repeat)

ทำนองเพลง  มองเล่ยะ

เพลงนี้ใช้สอนนักเรียนชั้น ป.1-ป.3

เมื่อสอนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนร้องเพลงนี้นะคะ

ร้องหลายๆเที่ยวค่ะ จะได้จำได้   หากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติม

เชิญได้เลยค่ะ