ติดต่อ

การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้

เพลง Que Sera, Sera,

เขียนเมื่อ  
3,907 30

เวปไซด์ ภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ  
5,534 1 27

" Why shouting " ทำไมต้องตะโกน

เขียนเมื่อ  
3,523 23

เทคนิคเก่งอังกฤษ

เขียนเมื่อ  
11,264 1 25

ความรู้สึก

เขียนเมื่อ  
1,245 4

กระบวนการ Backward Design(ต่อ)

เขียนเมื่อ  
871 10