การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้

ภัทรานิษฐ์

เพลง Que Sera, Sera,

เขียนเมื่อ  
4,10330

เวปไซด์ ภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ  
5,635127

" Why shouting " ทำไมต้องตะโกน

เขียนเมื่อ  
3,60723

เทคนิคเก่งอังกฤษ

เขียนเมื่อ  
11,410125

ความรู้สึก

เขียนเมื่อ  
1,2804

กระบวนการ Backward Design(ต่อ)

เขียนเมื่อ  
91410