การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้

อบรมภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและได้สาระ
อ่าน 5326 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 16
Tue May 25 2010 23:16:16 GMT+0700 (ICT)
เพลง Que Sera, Sera,
อ่าน 3465 · ความเห็น 30
Tue Dec 29 2009 21:49:59 GMT+0700 (ICT)
ความรู้สึก
อ่าน 1096 · ความเห็น 4
Mon Sep 14 2009 20:46:34 GMT+0700 (ICT)
Sun Aug 16 2009 15:29:06 GMT+0700 (ICT)
Tue Jun 23 2009 22:18:09 GMT+0700 (ICT)
กระบวนการ Backward Design
อ่าน 1022 · ความเห็น 10
Fri Jun 12 2009 21:19:33 GMT+0700 (ICT)
Sat Feb 27 2010 07:08:22 GMT+0700 (ICT)
เวปไซด์ ภาษาอังกฤษ
อ่าน 5090 · ความเห็น 27
Thu Oct 08 2009 13:11:00 GMT+0700 (ICT)
การสอนภาษาอังกฤษให้อ่านออก เขียนได้ (3)
อ่าน 6157 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 5
Sun Sep 13 2009 08:42:04 GMT+0700 (ICT)
Fri Jun 19 2009 22:44:18 GMT+0700 (ICT)
การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)
อ่าน 78318 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 24
Sun May 10 2009 14:34:20 GMT+0700 (ICT)
Sun Jan 31 2010 21:25:53 GMT+0700 (ICT)
" Why shouting " ทำไมต้องตะโกน
อ่าน 2822 · ความเห็น 23
Tue Oct 06 2009 10:52:42 GMT+0700 (ICT)
Sat Sep 05 2009 06:57:41 GMT+0700 (ICT)
Tue Jun 30 2009 22:15:23 GMT+0700 (ICT)
Tue Jun 16 2009 22:40:16 GMT+0700 (ICT)
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถม
อ่าน 40949 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 27
Sat May 09 2009 18:56:39 GMT+0700 (ICT)
Fri Jan 22 2010 20:19:35 GMT+0700 (ICT)
เทคนิคเก่งอังกฤษ
อ่าน 10136 · ความเห็น 25
Tue Oct 06 2009 10:10:57 GMT+0700 (ICT)
Thu Jun 25 2009 17:55:20 GMT+0700 (ICT)
กระบวนการ Backward Design(ต่อ)
อ่าน 690 · ความเห็น 10
Sat Jun 13 2009 21:26:57 GMT+0700 (ICT)
สอนภาษาอังกฤษ
อ่าน 1069 · ความเห็น 10
Sat Apr 25 2009 19:41:47 GMT+0700 (ICT)
อบรมภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและได้สาระ
อ่าน 5326 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 16
Tue May 25 2010 23:16:16 GMT+0700 (ICT)
Sat Feb 27 2010 07:08:22 GMT+0700 (ICT)
Sun Jan 31 2010 21:25:53 GMT+0700 (ICT)
Fri Jan 22 2010 20:19:35 GMT+0700 (ICT)
เพลง Que Sera, Sera,
อ่าน 3465 · ความเห็น 30
Tue Dec 29 2009 21:49:59 GMT+0700 (ICT)
เวปไซด์ ภาษาอังกฤษ
อ่าน 5090 · ความเห็น 27
Thu Oct 08 2009 13:11:00 GMT+0700 (ICT)
" Why shouting " ทำไมต้องตะโกน
อ่าน 2822 · ความเห็น 23
Tue Oct 06 2009 10:52:42 GMT+0700 (ICT)
เทคนิคเก่งอังกฤษ
อ่าน 10136 · ความเห็น 25
Tue Oct 06 2009 10:10:57 GMT+0700 (ICT)
ความรู้สึก
อ่าน 1096 · ความเห็น 4
Mon Sep 14 2009 20:46:34 GMT+0700 (ICT)
การสอนภาษาอังกฤษให้อ่านออก เขียนได้ (3)
อ่าน 6157 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 5
Sun Sep 13 2009 08:42:04 GMT+0700 (ICT)
Sat Sep 05 2009 06:57:41 GMT+0700 (ICT)
Sun Aug 16 2009 15:29:06 GMT+0700 (ICT)
Tue Jun 30 2009 22:15:23 GMT+0700 (ICT)
Thu Jun 25 2009 17:55:20 GMT+0700 (ICT)
Tue Jun 23 2009 22:18:09 GMT+0700 (ICT)
Fri Jun 19 2009 22:44:18 GMT+0700 (ICT)
Tue Jun 16 2009 22:40:16 GMT+0700 (ICT)
กระบวนการ Backward Design(ต่อ)
อ่าน 690 · ความเห็น 10
Sat Jun 13 2009 21:26:57 GMT+0700 (ICT)
กระบวนการ Backward Design
อ่าน 1022 · ความเห็น 10
Fri Jun 12 2009 21:19:33 GMT+0700 (ICT)
การทำวิจัยในชั้นเรียน(วิชาภาษาอังกฤษ)
อ่าน 78318 · ดอกไม้ 2 · ความเห็น 24
Sun May 10 2009 14:34:20 GMT+0700 (ICT)
เพลงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนประถม
อ่าน 40949 · ดอกไม้ 1 · ความเห็น 27
Sat May 09 2009 18:56:39 GMT+0700 (ICT)
สอนภาษาอังกฤษ
อ่าน 1069 · ความเห็น 10
Sat Apr 25 2009 19:41:47 GMT+0700 (ICT)