การสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้อ่านออก-เขียนได้

  ติดต่อ

เพลง Que Sera, Sera,

เขียนเมื่อ  
4,040 30

เวปไซด์ ภาษาอังกฤษ

เขียนเมื่อ  
5,610 1 27

" Why shouting " ทำไมต้องตะโกน

เขียนเมื่อ  
3,579 23

เทคนิคเก่งอังกฤษ

เขียนเมื่อ  
11,348 1 25

ความรู้สึก

เขียนเมื่อ  
1,268 4

กระบวนการ Backward Design(ต่อ)

เขียนเมื่อ  
902 10