GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเขียน TOR

การเขียน TOR (Terms of Reference) ที่ใช้ในการจ้างงาน นั้นฃมีหัวข้อสำคัญดังนี้

 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์
 • คุณสมบัติผู้เสนอราคา
 • แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
 • ระยะเวลาดำเนินการ
 • ระยะเวลาส่งมอบงาน
 • วงเงินในการจัดจ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25345
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)