จับภาพ UKM 6 (5) : ตอบคำถาม ผศ. พัชรี เจียรนัยกูร

         ในการประชุมวันที่ 7 เม.ย.49   ผศ. พัชรี  เจียรนัยกูร ลุกขึ้นมาถาม รศ. พญ. ปารมี  ทองสุกใส กับ ดร. อโณทัย  โภคาธิกรณ์   ผู้นำเสนอเรื่อง CoP "ชุมชน คนคุณภาพพยาธิ"   ว่าตนเองก็มีประสบการณ์ในห้อง Lab มาก่อน   และเห็นว่าผู้ทำงานในห้อง Lab มีนิสัยไม่จดบันทึก  ไม่เขียน   จะแก้ปัญหานี้อย่างไร   ซึ่ง ผศ. พัชรีและผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้ฟังคำตอบจาก อ. หมอปารมีแล้ว

          
ผศ. พัชรี เจียรนัยกูร กำลังถามคำถามนี้  รศ. พญ. ปารมี ทองสุกใส และ ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์ 

         ผมได้เรียน ผศ. พัชรีตอนนั่งเครื่องบินกลับว่าจะมาเขียนคำตอบของผมในบล็อก   เป็นคำตอบอีกแนวหนึ่ง   เพราะเรื่อง KM เป็นเรื่องของการใช้คุณค่าของการมองหลายมุม

         คำถาม "จะแก้ปัญหาคนในห้อง Lab มีนิสัยไม่จดบันทึกอย่างไร"

         คำตอบของผม (ไม่รู้ว่าผิดหรือถูก) : อย่าแก้ปัญหาที่เขา   ให้แก้ปัญหาที่เรา   แก้โดยเปลี่ยนมุมมองใหม่   ไม่มองที่ปัญหา   หันไปเสาะหาโอกาส   คนในภาควิชาพยาธิมีตั้งกว่า 200 คน   จะต้องมีสัก 5 -10 คนแหละน่าที่ชอบจดบันทึก   เราต้องไปหาคนเหล่านั้นให้พบแล้วส่งเสริมคนเหล่านั้นให้เป็น "ผู้นำ" และให้ "ผู้นำ" เหล่านี้ขยายผลออกไปอีก

         ดังนั้นคำตอบของผมคือ   "ใช้ยุทธศาสตร์สร้างผู้นำ"  empower ให้ "ผู้นำ" ได้แสดงศักยภาพ

         ทีนี้ก็จะมีว่า   ในเรื่องจดบันทึก คุณ ก, ข, ค, ง, จ เป็น "ผู้นำ"   แต่เรื่องการไปชักชวนพยาบาลมาร่วม ลปรร. คุณ ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ, ฎ เป็น "ผู้นำ"   ลงท้ายจะมี "ผู้นำ" เต็มทั้งหน่วยงานเพราะคนเรามีดีคนละอย่างที่เรียกว่าพหุปัญญา (Multiple Intelligence)

จับภาพ UKM 6 (1)   จับภาพ UKM 6 (2)   จับภาพ UKM 6 (3)

จับภาพ UKM 6 (4)   จับภาพ UKM 6 (5)

วิจารณ์  พานิช
 8 เม.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)