10 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ (10.ถ่ายโอนความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง)

ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนจะถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงไม่ถึงร้อยละ 10

Mary Broad และ John Newstron (1992) พบว่า ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนจะถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงไม่ถึงร้อยละ 10 แต่เราสามารถเพิ่มปริมาณการนำความรู้ไปใช้ไม่ถึงให้ผู้จัดการ ผู้เรียน และผู้ฝึกอบรม ปฏิบัติดังนี้

สำหรับผู้จัดการ

  • ก่อนการเรียน ต้องทำความคุ้นเคยกับหลักสูตรและแผนการที่จะนำเอาความรู้ที่ได้มาใช้
  • ระหว่างการเรียน ควรป้องกันไม่ให้ผู้เรียน (ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน) ถูกขัดจังหวะในขณะเรียน
  • หลังการเรียน  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนมาในทันที

สำหรับผู้เรียน

  • ก่อนเรียน  ปรึกษากับผู้จัดการและผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการและการนำความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในงาน
  • ระหว่างการเรียน  จดบันทึกแนวความคิดที่สำคัญๆ และวิธีนำเอาแนวความคิดนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ในงานจริง
  • หลังการเรียน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นระยะๆ เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง

สำหรับผู้ฝึกอบรม

  • ก่อนการเรียน  ปรึกษากับหัวหน้างานถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และหาวิธีการลดหรือกำจัดอุปสรรคเหล่านั้น
  • ระหว่างการเรียน  ช่วยให้ผู้เรียนมีการจัดตั้งกล่มเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานจริง
  • หลังการเรียน  คอยติดตามดูแล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการนำเอาทักษะใหม่ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 25337, เขียน: 25 Apr 2006 @ 10:00 (), แก้ไข: 16 May 2012 @ 10:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

สำหรับผู้อ่าน

         ควรติดตามอ่านความรู้อย่างต่อเนื่อง และทดลองนำไปปฏิบัติจริงเมื่อมีโอกาส