จำได้ว่าผมเคยพูดไว้ว่า "วันนี้คุณมี blog หรือยัง" เมื่อครั้งที่เป็นวิทยากรเรื่อง การใช้ Blog จัดการความรู้ เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2549 ที่ผ่านมา (http://www.gotoknow.org/archive/2006/03/29/14/56/39/e21566) กระทั่งเวลาผ่านไปนับถึงวันนี้ก็ 1 เดือน พอดี ชุมชน km ของ มมส. (gotoknow.org/msukm) ก็ยังเต็มไปด้วยบทความจากข้างนอก แต่ผมก็เชื่อ มมส.เรามีความรู้ที่เป็น Tacit knowledge ค่อนข้างเยอะมาก เพียงแต่ยัง ไม่ได้จัดการให้เป็นรูปธรรม ในฐานะเครือข่าย thaiukm เท่านี่ควร จึงอยากขอความกรุณาท่าน ผู้รู้ ได้ช่วยกันด้วยครับ จึงอยากถามว่า "วันนี้คุณเขียน Blog หรือยัง"

ด้วยความเคารพ

วิชิต