ทำไมถึงเรียกว่า บั้งไฟ   มีหลายคนพยายามจะเปลี่ยนเป็น บ้องไฟ   แต่มีคนเก่าๆต้องการให้เป็นอย่างเดิม และมันเป็นภาษาถิ่นอิสาน คำว่าบั้ง หมายถึงกระบอกไม้ไผ่ ที่ทะลุปล้องออกด้านหนึ่งหรือตันทั้งสองด้านก็ได้ เช่น บั้งข้าวหลาม  บั้งทิง  บั้งสิ่ว  บั้งพร้า  บั้งโบก  เป็นต้น  สมัยโบราณบั้งไฟทำจากไม้ไผ่ทะลุปล้องออกให้เป็นท่อกลวงเพื่อบรรจุดินประสิว จึงเรียกว่า บั้งไฟ