ธพว. ปั้นอาชีพเสริม ขรก.คลัง-อุตฯ

ธพว. ปั้นอาชีพเสริม ขรก.คลัง-อุตฯ
     นายจงเจตน์ บุญเกิด รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ธพว. เปิดโครงการ "ลู่ทางสร้างเงิน" ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนกลุ่มข้าราชการสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมมีอาชีพเสริมและก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป ด้วยการเปิดอบรมสอนทำอาหารญี่ปุ่น "ซูชิ" อย่างใกล้ชิดจำนวน 80 คน ใช้เวลาอบรม 2 ชม. "ที่เริ่มจากสองกระทรวงนี้เพราะมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงดังกล่าวสนใจทำอาชีพเสริมอย่างมาก ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้รับการอบรม   ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เริ่มวันที่ 24 เมษายน สำหรับข้าราชการกระทรวงการคลัง ที่ชั้น 2 (ศูนย์อาหาร)  ตึกเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง   และวันที่ 2 พฤษภาคม สำหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่นิทรรศการ ชั้น 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม"

มติชน 22 เม.ย. 49


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)