GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สร้างแบบจำลองของเรื่องใกล้ตัว (๒)

ตัวอย่างของเรื่องใกล้ตัว

 

การถ่ายภาพที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อจำลองเหตุการณ์จริง ประกอบการพิจารณาว่าใครถูกและใครผิด

การปฏิบัติตามวิธีการของผู้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เช่นกัน

การใช้แผนที่ทางหลวงในการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในวันหยุดหลาย ๆ วัน

การใช้สมการ พื้นที่วงกลม เท่ากับ พายคูณรัศมีวงกลมสองครั้ง เพื่อคาดการณ์พื้นที่วงกลมเมื่อรัศมีเปลี่ยนไป

ยังมีตัวอย่างอีกมาก

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่, ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 25180
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

สมการพื้นที่วงกลมเท่ากับ พายคูณรัศมีกำลังสองไม่ใช่หรือครับ หรือว่าการคาดการณ์ต้องใช้สมการการหาเส้นรอบวง

ขอบคุณครับ คุณเต่าน้อยที่อ่าน

พื้นที่วงกลมต้องรัศมีคูณกันสองครั้ง หรือรัศมีกำลังสอง ครับ

 

การหาพื้นที่วงกลมต้อง พาย คูณ รัศมียกกำลังสอง (คูณกับรัศมี สองครั้ง)

การสร้างแบบจำลองระบบเกี่ยวกับปัญหานักเรียนออกกลางคันโดยศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล  ส่งผลกระทบต่อนักเรียน เช่น  รายได้บิดามารดา  การทำงานนอกเวลาเรียน  การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  ผลการเรียน การเที่ยวยามวิกาล จะ      สามามารถจำลองเหตุการณ์  และเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่คะ

เรียน คุณน้ำตาล

เป็นปัญหาที่น่าสนใจ และแนวทางการสร้างแบบจำลองน่าจะช่วยให้เข้าใจเรื่องราวและการเปลี่ยนแปลงของปัญหาได้มากที่เดียว ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหม่ในวงการแบบจำลองครับ

ตัวแปรหลักของระบบที่สนใจ น่าจะเป็นจำนวนของนักเรียนในชั้นเรียน และการเพิ่มขึ้นและการลดลงมีปัจจัยเกี่ยวข้องตามที่คุณน้ำตาลกล่าวถึง ลองดูครับ

อรรถชัย