ความเห็น 24556

สร้างแบบจำลองของเรื่องใกล้ตัว (๒)

อรรถชัย
IP: xxx.136.96.205
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณเต่าน้อยที่อ่าน

พื้นที่วงกลมต้องรัศมีคูณกันสองครั้ง หรือรัศมีกำลังสอง ครับ