กรณีศึกษา  Short case ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสูตินรีเวช กลุ่มอาการตกขาว

อาการสำคัญ (Chief complain)


ตกขาวมีกลิ่นเหม็น คัน บริเวณช่องคลอดและหัวเหน่า เป็นมาประมาณ 1สัปดาห์

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่