ที่ที่สองที่เราไปดูงานกัน คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปลายสาย หมู่ที่ 4 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุดเด่นของศูนย์แห่งนี้ คือ เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน มีประธานอสม.ที่เข้มแข็ง คือ คุณพรทิพย์ จันทร์สาระ ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดในสาขาการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งจุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ คือ มีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้เครือข่าย อสม.น้อยในการดูแลและสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน ซึ่งในที่นี้เรียกว่า ลูกโซ่อสม.

                                              

            เป็นการประยุกต์จากเครือข่ายทางการตลาด ที่เน้นการหาเครือข่ายในการดำเนินงาน โดย อสม.แต่ละคนทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการหาลูกทีม เพื่อนำมาอบรมให้ความรู้ในการสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน อุปกรณ์ที่ลูกโซ่ อสม.ทุกคนได้รับเหมือนกันหมด คือ กระเป๋าสะพาย 1 .ใบ ข้างใน มีกระบอกไฟฉาย 1 กระบอก ทรายอะเบท และใบที่ใช้ในการสำรวจลูกน้ำ

                                        

           โดยทุกวันศุกร์เย็น หลังเลิกเรียน ลูกโซ่เหล่านี้ ก็จะออกสำรวจทุกบ้านในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ และถ้าพบว่าบ้านไหนมีลูกน้ำยุงลายก็จะไม่แจกทรายก่อน แต่จะแนะนำให้ไปรับปลาหางนกยูงที่ ธนาคารปลา ซึ่งตั้งอยู่หน้าบ้านประธาน อสม. ใครก็สามารถมารับปลาไปได้ นับว่าเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมอีกอย่างนึง ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ปลอดไข้เลือดออกมาแล้ว 3 ปี และปัจจุบันนี้ ลูกโซ่ อสม. ก็เข้ามาสมัครกันมากขึ้น และทุกคนในหมู่บ้านต่างก็ยอมรับ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านอุปกรณ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลอิปันด้วย