ผมเห็น beeman เที่ยวตามหาคนโน้นที คนนี้ทีใน blog หลายหนแล้ว ในทีวีก็มีการตามหา “น้องแนน” ทำให้ผมชักนึกอยากตามหาเพื่อนบ้าง

         ผมกำลังตามหา “คอกาแฟนิรนาม” ครับ ใครพอจะรู้ข่าวคราว ช่วยบอกเขาหรือเธอด้วยว่า ผมกำลังตามหา และต้องการพบเขาอย่างยิ่ง

         ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เขาติดต่อท่านอธิการบดีมา คือ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.47 (ก่อนที่ผมจะต้องมาบริหารงานวิจัยของ มน. เล็กน้อย) และท่านอธิการบดีได้มอบให้ผมดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้

         นับจากวันนั้นถึงวันนี้ ก็ 2 ปีกับอีกประมาณ 3 เดือน ระหว่างนั้น ผมทุ่มเวลาให้กับการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ มน. และนำมาทดลองใช้จนไม่มีเวลาตามหา “คอกาแฟนิรนาม”

         ณ วันนี้ ยุทธศาสตร์ทั้งหกที่ใช้ขับเคลื่อนการวิจัยของ มน. เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้ว ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้ลดน้อยลงไปมาก ทำให้ผมมีเวลาพอที่จะออกตามหาเพื่อน และตั้งใจว่าจะทำตามที่เขาประสงค์ทุกประการเลยครับ

         จดหมายเปิดผนึกที่เขาติดต่อมาเมื่อ 15 ม.ค.47 เป็นดังนี้ครับ < Click >

         และเพื่อเป็นการขอโทษที่ผมดำเนินการเรื่องนี้ช้า ดังนั้น นอกจาก สภากาแฟวิจัย แล้ว ผมจะดำเนินการ สภากาแฟการเรียนการสอน ควบคู่ไปด้วยกันเลย เพื่อเป็นการชดเชย

         โดยที่ ในช่วงเริ่มต้นนี้ผมจะมอบให้ QAU (รวมทั้งตัวผมด้วย) เป็นผู้ทำให้สภากาแฟทั้งสองนี้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้ โดยเริ่มต้นจาก (1) ประกาศตัวเวทีนี้ให้เป็นเวทีในระดับมหาวิทยาลัย (2) หาสถานที่ที่เหมาะสม (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ากาแฟ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าตอบแทนวิทยากร และ (4) ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ก็จะขอหาวงเปิดโอกาสให้ประชาคมภายนอกเข้าร่วมด้วย

         ผมขออนุญาตเสนอแนวความคิดเบื้องต้น สำหรับการลงมือปฏิบัติในช่วงแรกดังนี้

         (1) เปิดตัวทั้ง 2 เวทีนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในวันที่ 17 พ.ค.49 และประชาสัมพันธ์ทุกสื่อที่มีใน มน. เพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน

         (2) เริ่ม F2F ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดี (วันครู) ที่ 1 มิ.ย.49 โดยที่ช่วงเช้าเป็นเรื่องของวิจัย ส่วนช่วงบ่ายเป็นเรื่องของการเรียนการสอน และจะ F2F กันทุก ๆ วันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน (ส่วน B2B จะเป็น อกาลิโก) เรื่องสถานที่นั้น ในช่วงแรกจะทดลองใช้ห้องประชุม QAU ชั้น 6 ตึก CITCOMS ไปก่อน เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทุกอย่าง ถ้ารู้สึกว่าจะคับแคบไป ค่อยหาที่กันใหม่

         (3) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ใช้งบปกติของ QAU (ถ้าไม่พอให้ใช้เงินรับฝากของ QAU ซึ่งเป็นเงินรางวัล KM BIO Award 2005 จำนวน 50,000 บาท จาก สคส.)

         ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตุ๊กตาให้ทุกท่านช่วยกันให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และขอขอบคุณล่วงหน้า สำหรับทุกความคิดเห็นที่จะได้รับครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร