โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมาก เรามีนักเรียนไม่มากนักมีครูแค่ 3 คน ผมจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนักเรียนได้ลงมือปฎิบัติจริงในการเรียนเช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมูและเลี้ยงปลาในวิชาเกษตรดูได้จาก รูปนี้ครับ

นี่โรงเรียนและนักเรียนผมครับ

นี่วัวน้อยของนักเรียนครับ

 ท่านใดจัดการเรียนการสอนแบบผม เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะครับ