เป็นนักเรียนพระปกเกล้าตอนที่๘๕(ปัจฉิมนิเทศ)

การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้เหมือนกับการแก้ด้ายที่เป็นขยุ้ม

        และแล้วก็ครบ ๙ เดือนที่ผมเป็นนักเรียนสถาบันพระปกเกล้า เพิ่งปัจฉิมนิเทศจบมาหมาดๆ ผมรู้สึกว่าในวันปัจฉิมนิเทศ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ชาว สสสส.๑ (การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ ๑)มีความสนิทสนมกันมากขึ้น มีความเป็นพี่เป็นน้องมากขึ้น ถ้าคนในสังคมเป็นแบบนี้สังคมเราสันติสุขแน่

        วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นวันที่เราทบทวนกันว่าหลักสูตรของเรามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรข้อบกพร่องของเราอยู่ที่ไหน เราจะแก้ไขกันอย่างไร เราแยกกลุ่มกัน ๕ กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มไประดมสมองกัน เมื่อนำเสนอก็ไม่มีการเรียงลำดับกลุ่ม ใครอยากนำเสนอก่อนก็ให้นำเสนอได้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เพราะมีการอำกัน เช่น กลุ่มแรกที่ออกมานำเสนอก็พูดดักคอว่า ที่เขาพูดนั้นหากกลุ่มต่อไปจะลอกก็ไม่ว่ากัน (รู้กันว่าต่างคนต่างก็รู้ปัญหาเพราะมันเป็นปัญหาเดียวกัน) กลุ่มที่นำเสนอเป็นกลุ่มที่ ๒ ก็บอกว่า กลุ่มแรกมานำเสนอในเรื่องรายละเอียด แต่เขาจะนำเสนอเป็นภาพรวมกว้างเป็นการเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ อิอิ กลุ่มต่อไปก็นำเสนอซึ่งส่วนใหญ่ก็จะซ้ำๆกันเพราะเรามองเห็นปัญหาเหมือนกัน ในที่สุดกลุ่มของผมต้องนำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้าย และก็ไม่แคล้วเป็นผมอีก ผมก็อำเข้าให้มั่งว่า ฟังทุกกลุ่มพูดแล้วก็เป็นเรื่องซ้ำๆกัน ผมจะนำเสนอในส่วนที่เพื่อนมองไม่เห็นแล้วกัน ฮา....เสียงโห่ ฮิ้วๆ

        วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นวันที่เรานำเสนอผลงานทางวิชาการ ในเรื่องมาบตาพุด คนไร้รัฐ ตีแตกอีสาน และการเมือง ที่เป็นไฮไลท์สุดท้ายคือเรื่องรายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งผมเป็นหนึ่งใน ๑๓ กรรมการวิชาการยกร่างแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งพวกเราไปเก็บตัวเขียนร่างรายงานกันที่บางแสน โดยประชุมยกร่างวันแรกตั้งแต่ทุ่มเศษถึง ๔ ทุ่ม วันที่สองตั้งแต่ ๙ โมงเช้ายันบ่ายโมง และตั้งแต่บ่ายสองยันหกโมงเย็น วันที่สามก็เหมือนกันแต่ตอนเย็นเสร็จเร็วขึ้นมานิดหนึ่งมีเวลาไปคลายเครียดไปนั่งทานอาหารริมทะเล และวันสุดท้ายเข้าประชุมรอบเช้าอีกรอบก่อนเดินทางกลับ 

ผมต้องนำเสนอด้วย เราแยกกันนำเสนอสี่ประเด็นหลัก คือ

๑.สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง คุณไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว เป็นผู้นำเสนอ

๒.ข้อสังเกตแนวโน้มสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต คุณปองจิต สรรพคุณ ทำหน้าที่นำเสนอในส่วนนี้

๓.กรอบแนวคิดและทิศทางการแก้ไขปัญหา ส่วนนี้ผมเป็นคนนำเสนอ

๔.ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหา ในส่วนนี้คุณจูน ดร.จินตนาภา โสภณ เป็นผู้นำเสนอ

ในการนำเสนอมี ดร.ชัญญา อภิปาลกุล หรือพี่อิ้งหรือมอรอวอสะอิ้ง ณ ขอนแก่น ของพวกเราเป็นผู้นำการนำเสนอ

        ผมนำเสนอโดยให้ทุกคนมองภาพเป็นด้ายกลุ่มหนึ่ง ที่มันขมวดแบบหลวมๆ แต่แล้วก็มีเด็กซนคนหนึ่งไปหยิบด้ายมากระตุกเล่น ใครห้ามก็ไม่ฟัง ด้ายมันก็เลยขมวดปม การที่ด้ายมันเป็นขยุ้มและเริ่มมัดพันกันแบบนี้ บ้านผมเรียกว่า ด้ายมัน เข้าเหย่า  การแก้ด้ายที่มันเป็นแบบนี้หากใจไม่เย็นพอหรือแก้ปัญหาแบบใจร้อนเพื่อให้มันเสร็จๆไปนั้นมีแต่จะทำให้ด้ายยิ่งมัดแน่นเข้าไปอีก และที่สำคัญคนที่จะแก้ถ้าไม่ใช่คนในไม่รู้จริงว่าด้ายมันเริ่มขมวดจากจุดไหน ยิ่งแก้มันก็จะยิ่งยุ่ง  สิ่งที่จะแก้ได้ต้องใช้สันติวิธี เพราะการใช้สันติวิธีก็จะเหมือนกับการแก้ด้าย ใจร้อนไม่ได้ต้องใจเย็นอย่างเดียว ค่อยๆแก้ไปทีละเปลาะด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามขั้นตอนจึงจะสำเร็จ จากนั้นจึงว่าไปตามร่างรายงานที่ได้ระดมสมองกัน จบรายการนี้ๆเพื่อนๆมาชมกันว่าผมนำเสนอได้โดดเด่นมาก..อะแฮ้ม...มองเห็นภาพการแก้ปัญหาภาคใต้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะสำเร็จ

        หลังจากที่พวกเราได้นำเสนอ ท่านศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ท่านแสดงความพึงพอใจในการนำเสนอผลงานวิชาการของพวกเราทุกกลุ่มวิชาการ โดยเฉพาะผลงานการเขียนบันทึกเหล่านี้ซึ่งเจ้าหน้าที่นำไปพิมพ์เป็นรูปเล่มได้ ๒๕๐ กว่าหน้า ท่านยังได้ฝากให้พวกเราช่วยกันระดมสมองแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ ฝากให้พวกเราช่วยกันนำเสนอความคิดเห็นต่อหลักสูตรของรุ่นต่อไป หลังจากนั้นพี่เปี๊ยก(พิชัย นันทชัยพร)นายกเทศมนตรีราชบุรี ได้พาพวกเราขึ้นเรือล่องลำน้ำดูทิวทัศน์สองข้างทาง 

ไปดูโบสถ์คริสต์ที่สร้างมาร้อยกว่าปีสวยงามมาก ไปจนถึงอัมพวา แล้วให้พวกเราขึ้นไปเดินตลาด มีคาราโอเกะให้ร้องข้างถนนเพลงละ ๕ บาท คนจัดการอายุ ๗๒ ปี เป็นนักพากย์หนังเก่า มีชาวบ้านไปนั่งร้องเพลงเก่าๆ ผมถูกพี่บุญสืบลากไปร้องเพลงมนต์รักลูกทุ่ง เป็นที่ติดอกติดใจของบรรดาแม่ค้า อิอิ สักพักพี่หญิงใหญ่(ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล) ผ่านมาเราก็เลยเชิญพี่หญิงมาร้องเพลง คราวนี้คุณอาเจ้าของคาราโอเกะ เปิดเพลงเอลวิส  ให้พี่หญิงและลุงเอกร้อง เพราะแกเห็นพวกเราอายุมากแล้วหรือไง แต่แกดูมีความสุขมาก พูดถึงเฉลิมกรุง นึกถึงตรงนั้นตรงนี้ ร้องเพลงประสานกับพี่หญิงใหญ่ แล้วพวกเราก็ลงขันให้แกคนละยี่สิบ ดีใจที่ทำให้คนแก่มีความสุข

        กลับมาถึงโรงแรมยังติดลมไม่หาย พี่หญิงใหญ่ ลุงเอก พี่อึ่ง และพวกเราอีกหลายคนนั่งร้องเพลงกันในคอฟฟี่ช้อปของโรงแรมจนตีสองจึงได้แยกย้ายกันขึ้นไปนอน

        ผมเขียนบันทึกเล่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ผู้ที่เข้ามาอ่านบันทึกได้เรียนรู้พร้อมๆกับผมไปด้วย โดยนึกแต่เพียงว่าการเขียนบันทึกของผมเป็นการเขียนเพื่อให้เพื่อนที่ไม่สามารถมาเรียนในห้องจะได้ตามเพื่อนๆทัน เพื่อให้ผู้สนใจและเพื่อให้บรรดาแฟนบล็อกทั้งหลายที่ติดตามผลงานของผมได้เรียนรู้กันไปด้วย เขียนไปเขียนมาพอเอามาพิมพ์กลายเป็นได้หนังสือเล่มหน้าสองร้อยกว่าหน้า ได้แจกในวันปัจฉิมนิเทศเพื่อนๆหลายคนฮือฮากันมาก สภาสถาบันพระปกเกล้าก็พอใจในเอกสารชุดนี้  เพื่อนๆก็เลยยกตำแหน่ง นักเรียนดีเด่น ให้ผม ในเรือคืนนั้นเพื่อนๆก็ขอให้ลุงเอกมอบของรางวัลเป็นโถเซรามิกสวยงามมากให้กับผม ผมขอบคุณและบอกว่าความสำเร็จนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของผมแต่เป็นความสำเร็จของรุ่น

        มาถึงบทสรุปว่าพวกเราได้อะไรจากการไปเรียนที่พระปกเกล้า คงต้องไปเล่าต่อตอนหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัยการชาวเกาะความเห็น (36)

พวกเราภูมิใจมากครับ ที่ ท่านอัยการชาวเกาะ มาเป็น "นักเรียนพระปกเกล้า"

ทำให้ห้องเรียนรู้ของหลักสูตร คึกคัก มีชีวิต ชีวา ที่สำคัญ ได้ตำราเล่มใหญ่จากบันทึกใน gotoknow ที่ประมวลเอาสาระ ข้อคิด ข้อเสนอแนะ รวมถึงมุมมองที่เป็นประโยชน์มารวมในเล่มเดียว

มหัศจรรย์ และดีเยี่ยมเลยครับ

ทางผมและน้องๆเจ้าหน้าที่ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  ต้อง กราบขอบพระคุณจากใจให้พี่อัยการมากๆเลยครับ...

น้องเอกมาเร็วมากเลย ยังโพสต์รูปไม่หมดเลย อิอิ

ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้เกียรติผมช่วยดูแลบริการอย่างยอดเยี่ยม

คงได้มีโอกาสเจอกันอีก แม้จะไปเจอที่อื่นพี่ก็จะยังรักน้องทุกคนเป็นน้องชายน้องสาวทุกคนนะครับ

เรียน ท่านอัยการชาวเกาะ

ขอบคุณจากใจ จาก พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ และ น้องๆเจ้าหน้าที่ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล,สถาบันพระปกเกล้า

 

 

 

น่าชื่นใจมากครับ...เคยได้ร่วมฟังการสานเสวนา ณ โรงแรมซีเอสครั้งหนึ่งขอยกนิ้วให้แก่สถาบันแห่งนี้และนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรทุกคนมากครับที่มีใจด้วยใจจริงระดมความคิดแก้ไขปัญหาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอบคุณด้วยใจจริงครับท่านอัยการ(ชาวเกาะ)มีโอกาสคงได้เจอกันนะครับ คนดีของสังคม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ครูคิมสอนนักเรียนว่า...ผลการเรียนกลุ่มคล้าย ๆ กันว่า...ความสำเร็จนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของผมแต่เป็นความสำเร็จของรุ่น
 • ด้วยความเคารพและชื่นชมค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์ท่านอัยการ
 • 9 เดือน ไวดีเหมือนกันค่ะ นะคะ
 • แป๊บเดียวเอง ยังอ่านไม่ครบทุกบันทึกเลย ปัจฉิมและ
 • รออ่านบทสรุปค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ดูเหมือนจะเครียด แต่ก็ไม่เครียด อิๆ

มาดีใจกับนักเรียนดีเด่นด้วยครับ ;)

ตามอ่านมาเรื่อยๆ

เขียนฝากไว้บ้าง

ไม่ได้ฝากไว้บ้าง

แล้วจะตามตอนต่อไปครับ

ขอบคุณคุณเสียงเล็กๆที่แวะมาทักทาย ผมยังทำงานเรื่องนี้ต่อกับทีมงานอีก ๑๒ คน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ตอนนี้ร่างแรกเสร็จแล้วแต่ยังต้องเติมรายละเอียดเพิ่มเติมอีก และจะจัดทำรายงานฉบับผู้บริหาร และจะเสนอรัฐบาลอีกรอบ ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเอาด้วยหรือไม่ แต่สิ่งที่เราทำคือการพูดความจริง ทำความจริงให้ปรากฏ และแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี อดทน อดกลั้น ครับ

ครูคิมครับ

บางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราทำคือความสำเร็จของเรา แต่เมื่อคิดให้ดีแล้วความสำเร็จนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะจากคนรอบข้าง การให้เกียรติผู้อื่นเป็นเรื่องดีครับ ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ครูคิมจะเป็นเด็กที่มีอนาคตยาวไกลแน่นอนที่มีครูเข้าใจชีวิตครับ

สวัสดีมณีแดง

เขาไปเฮกันที่กระบี่ ๓๑ มี.ค.-๒ เม.ย.ไปกับเขาหรือเปล่า อิอิ

สวัสดีครับ อ.ธ.วั ช ชั ย

ขอบคุณครับที่มาร่วมแสดงความยินดี

ความจริงก็ไม่มีอะไรครับ ผมก็ทำบันทึกของผมไปเรื่อยๆแต่พอมาพิมพ์รวมเล่มตั้งสองร้อยห้าสิบกว่าหน้า ถ้านำมาจัดรูปเล่มใหม่เป็นพอคเก็คบุ้คคงน่าอ่าน แต่ว่าผมอยากให้คงข้อความแบบมี อิอิ เพราะไม่อยากให้เป็นหนังสือวิชาการ แต่พอทำในนามพระปกเกล้าต้องมาแปลงภาษาใหม่ ผมว่าจะดูเครียดไป อิอิ

ขอแสดงความยินดี

กับท่านอัยการชาวเกาะ นักเรียนดีเด่นนะคะ

ชอบอ่านบันทึกของท่านอ่านง่าย เข้าใจดีนะคะ

วันว่าจะย้อนกลับไปอ่านบันทึกเก่า ๆ เพื่อหาความรู้เพิ่มนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • วันพรุ่งนี้คุณเอก  จะไปเยี่ยมที่โรงเรียนค่ะ
 • วันนี้ไปจองโรงแรมให้แล้ว
 • วันพรุ่งนี้จะไปรับน้องเอกที่สนามบิน ๗ โมงค่ะ พาไปทานข้าวมันไก่พั้งกี่  กลางวันทานอาหารป่าที่โรงเรียน ตอนเย็นจะพาไปแวะรับน้องราณีไปทานที่แพ..ค่ะ
 • วันถัดไป..ไปทานข้าวต้มเลือดหมู  ตอนกลางวันก็รอดูสถานการณ์  ตอนเย็นพาไปริมน่าน  ไปทานซ่าหริ่ม
 • เมื่อพ่อครูบาหรือชาวเฮคุย..น้องเอกจะไม่ต้องยิ้มอย่างเดียว  จะได้มีเรื่องเฮ..ค่ะ
 • ตอนบ่ายของวันที่ ๒๖ จะพาไปไหว้พระ ไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี ไปชมวัดจุฬามณีค่ะ (รายการแถม)
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วชื่นชม ต้องบอกว่าท่านอัยการ ท่านเยี่ยมจริงๆค่ะ

อย่างนี้ซิ..อัยการตัวอย่าง

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่ายอัยการชาวเกาะ  ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วซิค่ะ  เมื่อวันที่ 16 มี.ค. อ.ขจิตมา กศน.จังหวัดเพชรบุรีค่ะ ถามอาจารย์ว่า ท่านอัยการไปเรียนก็ผ่านจังหวัดเพชรบุรี อยากให้ท่านอัยการแวะทานอาหารที่เพชรบุรีค่ะ  ถ้าผ่านมาละก็แวะได้น่ะค่ะ

สวัสดีครับคุณประกาย

ขอบคุณที่ติดตามอ่านบันทึกของผม

ขอบคุณที่มาร่วมแสดงความยินดี

บันทึกเก่าจะมีอยู่ประมาณ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เกี่ยวกับกฎหมายในละคร(ซึ่งไม่ได้เขียนนานแล้ว) กลุ่มที่เกี่ยวกับส่วนตัวและสังคม เช่น บ้าน จัดสวนข้างบ้าน ถ่ายรูป วาดรูป กิจกรรมครอบครัว กับกลุ่มสุดท้ายคือเสริมสร้างสังคมสันติสุข ลองอ่านดูนะครับจะได้ความรู้เพิ่มครับ

สวัสดีครับครูคิม

อ่านแล้วหิวแต่เช้าเลยครับ อิอิ

ยังงี้มันต้องหาโอกาสไปเยี่ยมครูคิมซะแล้ว...

สวัสดีครับครูต้อย

ขอบคุณที่มาร่วมแสดงความยินดีครับ

กรุณาอย่ายอมากครับ เขิน อิอิ

สุนันทาครับ

เวลาเครื่องบินผ่านเพชรบุรี ผมพยายามบอกกัปตันให้แวะทานอาหารว่างที่เพชรบุรี กัปตันไม่ยอมจอดครับแจกให้ทานแต่บนเครื่องตลอด อิอิ

ไว้ขับรถไปเที่ยวเพชรบุรีแล้วจะแวะไปหาครับ คราวที่แล้วไปนอนที่เพชรบุรี ๑ คืน เสียดายลืมตรวจสอบว่าที่เพชรบุรีมีใครอยู่มั่งจะได้ไปถล่มทับ อิอิ

ยินดีกับความสำเร็จค่ะ

ขอบคุณคุณแก้วมากครับ

เสียดายที่ไม่ได้เจอกันครับ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับท่านอัยการด้วยนะคะ จะคอยติดตามตอนต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ตอนนี้บรรยากาศดีมากค่ะ
 • คุณเอก..อยู่ที่โรงเรียน  กำลังประชุม พูดคุยกันค่ะ
 • ปลื้มมากที่โรงเรียนจะได้รับความดูแล
 • คง..โชคดีมากถ้าคุณลุงอัยการจะไปเยี่ยมบล็อกเก่อร์น้อย

ขอบคุณครูอุ้ยครับ

รับปากครูคิมครับ ไว้จังหวะเหมาะจะไปเยี่ยมลูกๆหลานๆที่โรงเรียนครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน

 • เห็นหลาย ๆ บล็อกเกอร์ได้เจอท่านที่บ้านพ่อครูบา
 • เห็นบรรยากาศความสนุกสนาน (แอบอิจฉาค่ะ )
 • ดีใจที่มีโอกาสได้แวะมาเยี่ยมท่านค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ฮิฮิ..มาขอบคุณกะแล็กเชอร์ที่ได้อาศัยอ่าน คนไม่ชอบห้องเรียนเลยพลอยได้ความรู้ค่ะ

รูปจากกล้อง อ.แหววค่ะ

วันแรก - ๒๐/๓/๒๕๕๒

วันที่สอง - ๒๑/๓/๒๕๕๒

วันที่สาม - ๒๒/๓/๒๕๕๒

แล้วก็มีรูปท่านอัยการชาวเกาะที่หัวเราะสดใสมาฝากชาวโกทูโนค่ะ

สวัสดีครับ อ.พยอม

ชอบคุณที่แวะมาทักทายครับ

เรียนสนุกด้วย เหนื่อยด้วย ตอนลงพื้นที่สมบุกสมบันดีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • สาธุ..ค่ะท่าน
 • เป็นบุญของเด็ก ๆค่ะ

ขอบคุณ อ.แหวว มากเลยครับสำหรับภาพถ่าย ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยครับ เดี๋ยวต้องลองครับ

ภาพนี้เป็นตอนนำเสนอเรื่องหลักสูตรและการแก้ไชปัญหา

ที่หัวเราะเต็มที่คือถูกใจ ที่อำเพื่อนสำเร็จ ฮ่าๆ

อ้อยค่ะ
IP: xxx.201.168.210
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับ "นักเรียนดีเด่นค่ะ" และขออนุญาตจองหนังสือที่พิมพ์รวมเล่มผ่านออนไลน์นี้ได้หรือปล่าวคะ กลับไปเมืองไทยจะไปขอรับสักเล่มค่ะ อิอิ

อ้อย

หวัดดีครับ อ.อ้อย

หนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้พิมพ์ครับ แต่สถาบันเขาพิมพ์ขึ้นมาและพิมพ์ตามจำนวนนักศึกษา แต่ถ้าไป กทม.จะจิ๊กมาไว้ให้เพราะมี นศ.ที่ไม่มาเรียน ทราบจากท่านเลขาธิการสภาสถาบันฯ ว่าจะให้ปรับภาษาเป็นวิชาการแล้วพิมพ์แจกรุ่นสองครับ

อิอิ ผมว่าพิมพ์แบบที่ผมเขียนโดยไม่แก้ อ่านมันกว่าเยอะ..เอิ้กๆ

อ้อ..มีหนังสือกฎหมายที่ สนง.อัยการจังหวัดภูเก็ตพิมพ์ มีบทความกฎหมายในละครอยู่ ๔-๕ เรื่อง สนใจไหมครับ อิอิ

อ้อยค่ะ
IP: xxx.201.168.210
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ ของฟรียินดีรับหมดค่ะ อิอิ

เขียนเมื่อ 

ท่าน อัยการชาวเกาะ ครับ

ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับ "นักเรียนดีเด่น"

ซึ่งถือว่าน่าภูมิใจมากและเหมาะสมมาก

ขอขอบคุณมากที่ได้บันทึก ถ่ายทอดประสบการณ์จากการอบรมจนทำให้คนที่ "อยากเรียน" แต่ไม่มีโอกาสได้เรียน พลอยได้รับความรู้ไปด้วย

ผมพลาดบันทึกช่วงหลังเพราะต้องรักษาการในตำแหน่ง "อุปทูต" ตั้งแต่เดือน พย. ถึงปัจจุบัน งานเยอะมาก รวมทั้งต้องเดินทางไปต่างรัฐจนทำให้ไม่มีเวลาเข้ามาอ่านอย่างต่อเนื่อง

ดีใจครับที่ได้ทราบว่ามีการนำข้อเขียนของท่านรวมเล่มได้มากมาย สาธุครับ

ขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับ

จะต้องเริ่มอ่านย้อนหลังแล้วครับ

สุดท้ายขอแสดงความยินดีกับโครงการ โดยเฉพาะท่านเอกชัย ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศโดยการสร้างคนสร้างสมองให้คนเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

หากสถาบันพระปกเกล้าจะจัดคณะไปอินเดียบ้าง ก็จะดีนะครับ เพราะเป็นอีกห้องเรียนหนึ่งที่สร้างสมองได้ดีครับ

ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ

 

 

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอัครราชฑูต

ขอบพระคุณที่ท่านมาร่วมแสดงความยินดี

ความจริงอินเดียเป็นประเทศที่ผมอยากจะไป เพราะอยากไปสัมผัสดินแดนที่เป็นแหล่งอารยะ อยากไปเห็นสถานที่จริงที่มหาตมคานธีใช้วิธีอหิงสา อยากไปสัมผัสดินแดนแห่งพุทธะ ถ้ารุ่นสองไปอินเดียผมก็อยากจะขอไปแจมด้วยครับ