ตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนักเรียนระดับปฐมวัย  ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  จะมุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม ให้แก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาลเป็นสำคัญ  โดยไม่ต้องการให้เร่งเด็กในการอ่านออกเขียนได้ในระดับนี้
       
        
แต่โดยสภาพความเป็นจริงยังมีโรงเรียนหลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน  ไม่ค่อยเห็นด้วยและยังคงฝึกเด็กให้อ่านออกเขียนได้ในระดับอนุบาลอยู่ โดยก็ไม่ได้ละเลยในด้านการเตรียมความพร้อม ซึ่งก็ได้รับความพึงพอใจจากผู้ปกครองด้วย
              พอดีไปเยี่ยมโรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา  เห็น คุณครูจีรา  รองเดช  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  กำลังสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 2  ให้อ่านหนังสือ  แล้วผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูบอกให้นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อ่านหนังสือให้พวกเราฟัง  ผมก็สุ่มนักเรียนมา 3 คน  ให้อ่านหนังสือเรียนที่เป็นเรื่องเป็นราวในบางหน้า  ปรากฎว่าทุกคนอ่านได้ถูกต้อง และคล่องแคล่วด้วย  นักเรียนอีกหลายคนต่างก็อาสาอยากอ่านให้ฟังกันทั้งห้อง
            คุณครูจีรา  ซึ่งเรียนจบปริญญาตรีด้านปฐมวัย โดยตรง  ได้ให้เหตุผลในการสอนให้นักเรียนอ่านหนังสือในชั้นอนุบาล 2 ให้ฟังว่า
      
เด็กในชนบท เขามีความพร้อมด้านร่างกาย มาจากทางบ้านแล้ว  และสมองของเขาตอนวัยนี้กำลังเจริญเติบโตอย่างเต็มที่...  ทำไมเมื่อเราสร้างความพร้อมให้นักเรียนทุกด้านแล้ว จะสอนให้อ่านหนังสือด้วยไม่ได้  และเด็กก็ไม่ได้เครียดด้วย
        ผมเองก็เห็นเด็กลูกศิษย์ครูจีรา หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขกันทุกคนนะ
           จึงชักไม่แน่ใจแล้วว่า อะไรคือความถูกต้องเหมาะสม ? เพราะถ้าถามนักวิชาการด้านปฐมวัย ก็จะคัดค้านกันเสียงแข็ง...  ผมเองก็ไม่ได้เรียนด้านนี้มาด้วย  ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วยอธิบายให้ข้อแนะนำหน่อย...