เป็นความสะกิดใจที่เกิดไม่นานมานี้เองค่ะ หลังจากที่สมาชิกที่ค่อนข้าง active ทั้งหลายของ GotoKnow ได้มีการพบปะกันแบบ F2F ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนถ้อยสนทนากันแบบเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทำให้ทราบว่าหลายๆท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายๆสถาบัน เป็นครูบาอาจารย์ ทำให้เมื่อพอจะทราบตัวตนจริงๆกันแล้ว สรรพนามที่เคยใช้เรียกกันในบันทึกหรือข้อคิดเห็นก็จะเปลี่ยนจาก "คุณ" แล้วตามด้วยนามแฝง ไปเป็น "อาจารย์" แล้วตามด้วยนามแฝงแทน

โดยส่วนตัวแล้วไม่มีความขัดแย้งใด คิดว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านที่จะใช้ตามแต่สะดวก แต่ตัวเองพยายามคงความคิดเดิมว่า เราเคารพนับถือท่านนั้นๆได้ตามสภาพ แต่เมื่อต้องออกความเห็นหรือพาดพิงถึงในบล็อก จะพยายามใช้นามแฝงกับ "คุณ" เช่นเดิม เพราะคิดว่า เรากำลังสร้างวัฒนธรรมให้คนแสดงความคิดเห็นแบบเสมอภาค ไม่มีหัวโขนทางสังคมมาปิดกั้น แต่ในบางบันทึกที่จะออกความเห็น แล้วพบว่าวิธีการของตัวเองดูจะไม่เข้าพวกกับท่านอื่นๆ เพราะคุยกันแบบอาจารย์ๆ บางครั้งก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไม่อยากออกความเห็นในบันทึกนั้นๆไปเสียซึ่งน่าเสียดาย ไม่แน่ใจว่า ความคิดแบบนี้มีใครรู้สึกบ้างหรือไม่ จึงอยากเขียนบันทึกนี้เพื่อขอความคิดเห็นจากชาว GotoKnow ท่านอื่นๆค่ะ

แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวก็ยังไม่สามารถทำใจให้หลุดได้จริงๆ ก็มี 2 ท่านคือ ท่านอาจารย์ วิจารณ์ และ อ.ปารมี หัวหน้าภาคฯของตัวเอง ที่เพราะทราบว่าท่านเป็นใคร และเคารพนับถือท่านจนไม่สามารถอ้างถึงในบล็อกโดยใช้วิธีที่ตั้งใจไว้ได้  แต่สำหรับท่านอื่นๆ เช่น คุณ JJ, คุณ Handy นั้น ดิฉันขออนุญาตใช้วิธีการของตัวเองในการอ้างถึงต่อไปนะคะ

อ้อ...มีอีกท่านที่ได้รับการยกเว้น จะอ้างถึงแบบพิเศษอีกท่าน ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ อ.จันทวรรณ นั่นเอง เพราะท่าน "หน้าเด็ก" และค่อนข้างจะไม่ "get" ที่จะอ้างถึงในฐานะ Blogger ก็เลยต้องสวมหัวโขนไว้ให้เสมอค่ะ