การเลือกตั้ง สว.

วันนี้มีโอกาสได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง สว. เพื่อทำหน้าที่ของชาวไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และจะไม่ได้เสียสิทธิ 8 ประการคือ

ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 8 ประการ
          1. สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
          2. สมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน ผู่ใหญ่บ้าน
          3. ร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมากชิกสภาท้องถิ่นหรืูู้อผู้บริหารท้องถิ่น
          4. ร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนัน ผู่ใหญ่บ้าน
          5. เข้าชื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
          6. เข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
          7. เข้าชื่อให้ส.ว. ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง
          8. เข้าชื่อให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 24507, เขียน: 19 Apr 2006 @ 20:42 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)