วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิทยาลัยบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดการความรู้ และ พัฒนาองค์กร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 JJ ได้รับโทรศัพท์จากผู้ประสานงาน ของวิทยาลัยบรมราชชนนี นครราชสีมา ขณะที่ไปร่วม "ลปรร เวที คุณ(เอื้อ)อำนวย" ทีมงานแจ้งทาง M2M ว่าจะไปจัดกิจกรรม OD และ จะให้ JJ ไปบรรยายนำ แต่ เนื่องจากเวลาที่จัดให้ไม่สามารถลงตัวได้ จึงไม่สามารถมาร่วมได้ แต่ก็ได้ แจ้งชื่อทีมงาน KKU_KM ท่านอื่นที่มีความรู้ความสามารถ คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเคยมาร่วมพัฒนา กิจกรรม QA ร่วมกับ JJ ที่วิทยาลัยแห่งนี้หลายปีมาแล้ว

 น่าสนใจครับ KM ก่อน OD หรือ OD ก่อน KM_LO

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

น.ส.สมสะอาด
IP: xxx.28.193.2
เขียนเมื่อ 

อยากทราบผลการคัดเลือกพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

 

อัจฉรา
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
น่าจะได้ทั้งคู่    แต่ถ้าให้เลือกขอเลือกODก่อนค่ะ
JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านอาจารย์อัจฉรา

 เห็นด้วยครับ น่าจะ OD คือ จัดการความรู้สึกที่ดีต่อกันก่อน ได้รับทราบว่าที่ ม.วลัยลักษณ์ มีทีมงาน OD เป็นผู้ประสานงาน เพื่อนำสู่ "การจัดการความรู้" ครับ